In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.


Solidariteit met de poststaking

Na het personeel van Aviapartner kwamen deze week ook de postmensen in actie tegen de hoge werkdruk, slechte arbeidsvoorwaarden en gebrek aan respect. De media proberen het vooral te hebben over de overlast als gevolg van de staking, maar er is desondanks een groot begrip voor het postpersoneel. Het op winst beluste beleid heeft ook negatieve gevolgen voor ons: enkele jaren na de afschaffing van de non-priorzegel wil de directie opnieuw naar twee soorten postbedeling: snel en duurder of trager aan de huidige prijs. Afbouwen van de dienstverlening is niet in het belang van de gebruikers en uiteraard ook niet van het personeel. We hebben dezelfde belangen en moeten samen opkomen voor een echte openbare dienst.

Militanten van LSP bezochten verschillende stakingspiketten, maar hielden ook daarbuiten een pleidooi voor solidariteit. We deden dit onder meer met raamaffiches.


Betoging personeel lokale en regionale besturen in Brussel

Naast solidariteit met de poststaking organiseren, namen we ook deel aan de betoging van het personeel van de gemeenten, OCMW’s en publieke ziekenhuizen in Brussel afgelopen donderdag. Er werd gestaakt en betoogd. Op de betoging waren er een duizendtal aanwezigen. We hadden een stand aan het vertrek en einde. Onze militanten verkochten 10 exemplaren van ons maandblad en enkele boeken.


Geslaagde meetings met Rita Harrold

Rita Harrold van ROSA Ierland sprak deze week op succesvolle meetings in Brussel, Gent en Antwerpen met samen een 100-tal aanwezigen. Het was een uitstekende kans om vanuit eerste hand te horen over de strijd voor abortusrechten in Ierland. Campagne ROSA speelde daar in Ierland een bijzonder actieve rol in. Het opbouwen van een krachtsverhouding op straat, versterkt door het parlementaire werk van socialistische verkozenen, heeft er het establishment tot toegevingen gedwongen. Strijd loont!

Gent

Gent

Brussel

Brussel


Meetings Duitse Revolutie

  • Dreiging van revolutie versnelde einde van Wereldoorlog
  • Een jaar na de Russische Revolutie werd het potentieel van revolutie bevestigd
  • Falen om revolutie door te trekken, leidde tot nederlaag en opende de weg voor fascisme en Tweede Wereldoorlog

Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht zijn de bekendste voortrekkers van de Duitse Revolutie. Tot op vandaag blijft vooral Rosa Luxemburg een gekend voorbeeld van een consequente revolutionair die haar leven gaf in de strijd voor een socialistisch alternatief op de barbarij van het kapitalisme.

Dit jaar vieren we de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918. Er zal minder aandacht zijn voor de wijze waarop die oorlog gestopt werd: de Russische Revolutie zorgde voor een wapenstilstand aan het Oostfront, de Duitse Revolutie maakte een verderzetting van de oorlog compleet onmogelijk. 100 jaar na het einde van de oorlog die ‘een einde aan alle oorlogen’ moest maken, zijn er nog steeds veel gewapende conflicten en oorlogssituaties. Afghanistan, Syrië, Somalië, Libië, … worden gedomineerd door uitzichtloosheid. Wat kunnen we leren van Rosa Luxemburg en de Duitse Revolutie in ons verzet tegen oorlog?

Overal ter wereld is er een roep naar verandering. In de VS is socialisme onder jongeren populairder dan kapitalisme. Hoe kunnen we breken met uitbuiting, onderdrukking en dus met het kapitalisme? De Duitse Revolutie biedt belangrijke lessen over het belang van eenheid in actie, duidelijkheid van programma en de durf om offensief vooruit te gaan in bewegingen.

Het revolutionair proces tussen 1918 en 1923 kende verschillende ogenblikken waarop een socialistische maatschappijverandering mogelijk was. Deze mogelijkheden werden niet benut, waardoor het kapitalisme kon standhouden en de prille Sovjet-Unie geïsoleerd bleef. Dit maakte de opgang van de stalinistische bureaucratie in Rusland mogelijk. De nederlaag in Duitsland legde ook de basis voor het fascisme en de bijhorende Tweede Wereldoorlog. Wat zijn de verschillen met fascistische krachten vandaag en wat kunnen we leren uit de fouten die in Duitsland gemaakt werden?

De Duitse Revolutie is misschien niet de bekendste uit de geschiedenis, maar was bepalend voor het verdere verloop van de 20e eeuw en omvat heel veel lessen die essentieel zijn voor wie vandaag ingaat tegen extreemrechts en opkomt voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme.

Het nieuwe boek ‘1918-1923: revolutie in Duitsland’ brengt op een toegankelijke wijze het verhaal en de lessen van de Duitse Revolutie. Het staat ook stil bij de Duitse soldatenraad in Brussel in november 1918: het ogenblik dat de rode vlaggen boven onze hoofdstad wapperden.

Het boek telt 154 pagina’s en is te koop aan 10 € op de boekvoorstelling

  • BRUSSEL. woensdag 21 november. 19u30 Pianofabriek, Fortstraat 35 Sint-Gillis
  • GENT. woensdag 21 november. 19u30 Blandijn. Meer info
  • ANTWERPEN. woensdag 28 november. 19u30 Multatuli. Meer info