Home / Op de werkvloer / Publieke sector - algemeen / Woede neemt toe onder Brusselse brandweerlieden

Woede neemt toe onder Brusselse brandweerlieden

Afgelopen donderdag hielden de drie syndicaten een algemene personeelsvergadering bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in Brussel. Er waren maar liefst 300 brandweerlieden, administratieve en technische personeelsleden op de vergadering in het auditorium van de grootste kazerne.

Door een correspondent

De sfeer was explosief: verschillende personeelsleden haalden uit naar de leiding van de dienst die in gebreke blijft. Het was opmerkelijk dat veel tussenkaders, onderofficieren, verantwoordelijken voor de opleiding, verantwoordelijken voor diensten, … uitlegden hoe dramatisch de situatie is. Ze geven allemaal het beste van zichzelf voor een dienst die functioneert ondanks alle problemen.

Bijna 150 brandweerlieden, of meer dan 10% van het operationeel personeel, heeft geen adequate kledij en moet het doen met laskledij. De procedures voor het ontsmetten van kledij en materieel dat in aanraking kwam met giftige gassen zijn niet efficiënt door een gebrek aan middelen en de nodige infrastructuur. De kazernes kennen gebreken omdat er niet geïnvesteerd wordt in infrastructuur en onderhoud. Daar bovenop is er het eeuwige probleem dat zich in alle openbare diensten stelt: een gebrek aan personeel om een goede dienstverlening aan te bieden. Dit zijn maar enkele elementen uit de lange lijst van tekorten.

De directie was uitgenodigd om het woord te nemen tijdens de personeelsvergadering en kwam steeds met antwoorden die louter communicatie waren zonder concreet te worden. Als het concreet werd, schoof de directie de verantwoordelijkheid af op de voorgangers.

Jammer genoeg werd de directie voor de rest van de bijeenkomst in de zaal gelaten. Hierdoor was het niet mogelijk om onder vakbonden en personeelsleden over een actieplan te discussiëren. Maar de woede blijft en de kloof tussen directie en personeel is erg groot.

We moeten nu gaan naar vergaderingen van operationeel, administratief en technisch personeel om een eisenplatform op te stellen en daaraan gekoppeld een actieplan om onze eisen af te dwingen.