Met dit resultaat verliezen N-VA, CD&V en Open VLD 16 van hun 89 zetels in het Vlaams Parlement…

De Wever en Bracke. Foto: Jean-Marie

Op 14 oktober haalde N-VA opnieuw erg hoge scores, zeker in Antwerpen en omgeving. In heel wat gemeenten halen N-VA en het extreemrechtse VB samen meer dan de helft van de stemmen. Dit fenomeen is niet nieuw. Bij de nationale verkiezingen van 2014 haalde de N-VA in de Antwerpse rand nog een pak meer dan nu. In Antwerpen zelf werd het verlies beperkt waardoor er nipt geen zetel verloren ging en de rechtse coalitie van De Wever over een erg krappe meerderheid bleef beschikken.

Dit resultaat is natuurlijk erg anders dan in Brussel en Wallonië waar het asociale regeringsbeleid van de MR duidelijk werd afgestraft. Dit ging gepaard met een opgang van Ecolo en PTB (de Franstalige PVDA). Er werd uitdrukkelijker links gestemd wat de mogelijkheid van linkse regionale regeringen in Wallonië en Brussel op de agenda plaatst.

Als Vlaanderen nog wat achterblijft op deze ontwikkeling heeft dit veel te maken met de zwakkere tradities van de arbeidersbeweging in het noorden van het land. Dat heeft een impact op het bewustzijn van bredere lagen die gemakkelijker vatbaar zijn voor schijnoplossingen voor sociale problemen. Dat sociale thema’s de belangrijkste zijn, wordt ook in Vlaanderen erkend door de kiezers. Maar dat uit zich op een verwrongen manier in stemmen tegen de gevestigde politiek en een grotere openheid voor racistische vooroordelen. N-VA weet daar goed op in te spelen. De partij van De Wever doet dit zelfs in die mate dat het de weg vrijmaakt voor hernieuwde groei van het Vlaams Belang.

Maar zelfs in deze gemeenteraadsverkiezingen was er in Vlaanderen een verschuiving naar links zichtbaar. In vergelijking met 2014 gingen zowel N-VA, Open Vld als CD&V achteruit in de provincieraadsverkiezingen (die het gemakkelijkst met nationale verkiezingen kunnen vergeleken worden). Samen zouden ze 16 van hun 89 zetels in het Vlaams Parlement moeten prijsgeven. Ten onrechte stelden ze zich allemaal voor als overwinnaars van 14 oktober…

De verloren stemmen gingen naar VB en Groen. De erg zwakke SP.a verloor verder terrein. Niet omdat een te links beleid gevoerd werd, maar net door een gebrek daaraan. Het Gentse drama van de onbewoonbare huizen in de Sint-Bernadettewijk was daar een schrijnend voorbeeld van.

Het verlies van SP.a was echter beperkter dan de groei van Groen dat van 308 naar 541 verkozenen gaat. Daarnaast is er de doorbraak van PVDA die verkozenen haalt in 13 Vlaamse gemeenten. Zonder programma waarmee het kapitalisme in vraag gesteld wordt, zal Groen de verwachtingen niet inlossen. Maar de electorale groei is wel een uitdrukking van een zoektocht naar alternatieven op het rechtse beleid.