Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Sint-Gillis: 2,28% voor Gauches Communes

Zondag kwamen militanten en sympathisanten van Gauches Communes in Sint-Gillis samen om de resultaten van de verkiezingen te volgen en om een eerste evaluatie van de campagne te maken. Met 2,28% behaalde Gauches Communes een mooi resultaat, zelfs indien het duidelijk was dat de groei van de PTB-PVDA de ruimte voor een initiatief ernaast beperkte. De campagne was intensief en bracht ons in contact met heel wat nieuwe sympathisanten. Bovendien slaagden we er in om het politieke debat in de gemeente naar links te duwen (zie ons uitgebreider artikel over Sint-Gillis dat in de loop van vandaag online komt).

1,9% voor LSP-Consequent Links in Keerbergen

In vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren in Keerbergen opnieuw twee andere linkse lijsten: SP.a en Groen, dat in heel Vlaanderen vooruit ging. Desondanks ging LSP-Consequent Links licht vooruit naar 1,9%. In 2006 hadden we 0,4%, in 2012 was dat 1,8%. De afgelopen zes jaar verdeelden we 13 lokale nieuwsbrieven. Aangezien we geen louter electorale partij zijn, blijven we uiteraard campagnes voeren, aan protestacties deelnemen, syndicaal werk opvolgen en blijven we bouwen aan de lokale afdeling van LSP. Met het resultaat van 14 oktober blijven we ons bovendien op de electorale kaart van Keerbergen zetten.

Gent: geslaagde campagne

LSP’ers in Gent op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Onze campagnes in Gent – onder meer rond openbaar vervoer, tegen seksisme of tegen racisme – zorgen ervoor dat de methode van actieve mobilisatie rond een offensief programma bredere ingang vindt. We hebben dit ook in de kiescampagne gebruikt om de doorbraak van de PVDA te versterken. LSP-kandidaten werden niet toegelaten door PVDA, maar als consequente linkse kracht vonden we het belangrijk om al het mogelijke te doen voor een zo goed mogelijk resultaat voor PVDA. Daarmee wordt het politiek landschap in de stad immers hertekend, wat belangrijk is voor al wie ingaat tegen het besparingsbeleid.

In de kiescampagne verdeelden we 20.000 exemplaren van ons lokaal pamflet ‘Nieuwe Vooruit’. Daarin werd opgeroepen om PVDA te stemmen en bij LSP aan te sluiten. We namen deel aan publieke activiteiten van PVDA, steeds met ons eigen materiaal en programma. Onze militanten trokken twee tot drie keer per week deur-aan-deur. We verkochten tientallen exemplaren van onze krant en overtuigden heel wat kiezers. De linkerzijde, links van de gevestigde partijen, staat sterker als samengewerkt wordt, met respect voor meningsverschillen en elkaars eigenheid.

Jongerenmeetings deze week trekken heel wat aanwezigen

Deze week hielden we met de Actief Linkse Studenten meetings in Bergen, Luik en Gent. In de eerste twee gevallen ging het om een startmeeting over onze strijd tegen het kapitalisme en het socialistisch alternatief erop. Opvallend: op beide meetings waren er heel veel nieuwe gezichten. In Bergen waren we met 25 en in Luik met 30. Donderdag was er in Gent een goed bijgewoonde meeting over het kolonialisme in Congo. Het werd een levendig debat met twee sterke sprekers (auteur Ludo Dewitte en LSP-militant Alain) en een kritisch publiek van een kleine 40 mensen.

Meeting in Gent

Meeting in Luik

Campagne ROSA en ALS nodigen uit: meetings met Rita Harrold van ROSA Ierland

In een referendum op 25 mei stemde 2/3e van de Ierse bevolking voor het recht op abortus. Die historische overwinning had een wereldwijde impact op de strijd van vrouwen voor het recht op vrije keuze. Daarnaast kwamen tienduizenden Ieren, in het Noorden zowel als in het Zuiden, op straat onder de slogan “We believe her. We stand with her”. Dat was de reactie op het verkrachtingsproces waarin bekende rugbyspelers betrokken waren, maar waarin uiteindelijk het slachtoffer terecht stond!

Het was geen “stille revolutie”!

Die massale opstanden kwamen er dankzij een strijdbare feministische beweging. De Ierse ROSA-Campagne speelt al gedurende meer dan 5 jaar een centrale rol in de uitbouw van een dergelijke beweging die rust op een militante en actieve basis. Wat waren hun eisen? Wat is de link met de mobilisaties tegen sociale afbraak? Welke lessen kunnen we trekken uit de succesvolle campagne voor het recht op abortus? Volstaat het om de wet aan te passen? Welke strijd staat er nog op de agenda? Dat zijn maar enkele van de vragen waarop Rita zal proberen te antwoorden.

Rita Harold is een een van de coördinatrices van ROSA-Ierland en organiseerde de Bus4Repeal. Die bus reisde door Ierland om abortuspillen uit te delen aan de vrouwen die erom vroegen. De pillen, die inderdaad illegaal zijn in Ierland, zijn vrij verkrijgbaar op het internet, maar ontsnappen aan kwaliteitscontrole en medische opvolging. Ze daagden op die manier de regering uit en wezen op de hypocrisie van de anti-abortuswet. De bus zorgde er bovendien ook voor dat mensen uit alle hoeken van het land betrokken werden in de strijd.

De ROSA campagne roept, net zoals in 2018, op om onze oproep te tekenen en deel te nemen aan de organisatie van marsen tegen seksisme en asociaal beleid op 8 maart 2019, internationale dag voor de strijd voor vrouwenrechten!