Naar een nieuwe jongerenmars voor werk, tegen racisme!

In Duitsland en Nederland heeft de regering de oorlog verklaard aan de arbeiders en jongeren. De zwaarste besparingsmaatregelen sinds WO2 worden door hun strot geduwd: een 40-urenweek zonder loonsverhoging, het optrekken van de pensioenleeftijd, inschrijvingsgelden van de universiteiten die omhoog gaan en de werkloosheidsuitkeringen die drastisch in de tijd worden beperkt.

Nikei De Pooter

Ook in België bereiden de regering en het patronaat zich voor om een soortgelijk besparingspakket op te leggen. Jonge werklozen zullen als eerste worden aangepakt. Werklozen onder de 30 zullen vanaf oktober worden opgeroepen om zich bij de RVA aan te melden. Die moet, in naam van de regering, nagaan of er “voldoende” inspanningen werden geleverd om een job te vinden. Anders dreigen er sancties. De RVA is geen instelling die werklozen begeleid, zoals de VDAB. Het is een instelling die controleert en bestraft. Uit interne documenten van de regering is gebleken dat het de doelstelling is om 30.000 werklozen te schrappen tegen 2007 (De Tijd, 10/1/2004). Door mensen van een uitkering te beroven, wil de regering ons verplichten om het even welke job aan om het even welke condities te aanvaarden. Zo wil ze ook druk zetten op de bestaande lonen en arbeidscondities.

Niet enkel de werklozen zullen worden aangepakt. Het patronaat spreekt openlijk over het afschaffen van het brugpensioen, de invoering van de 40-urenweek, verhoogde flexibiliteit, loonbevriezing, de privatisering van openbare diensten,… En met de Bologna-akkoorden zal het hoger onderwijs hervormd worden naar Amerikaans model, met een serieuze verhoging van het inschrijvingsgeld tot gevolg.

Tegenover een algemeen offensief van het patronaat tegen de sociale verworvenheden, zoals dat al is ingezet in de buurlanden, moet de arbeidersbeweging ook een globaal antwoord bieden. Daarom hebben Blokbuster en de LSP de vakbondsjongeren voorgesteld om een nieuwe “jongerenmars voor werk, tegen racisme” te organiseren, als eerste stap in die richting. In Duitsland en Nederland doen massale betogingen en stakingsacties de burgerij beven. Dit voorbeeld moeten we volgen. Enkel door een massaal en actief verzet kunnen we de regering en het patronaat op de knieën krijgen!

We willen alle lagen van arbeiders en jongeren, geraakt door de besparingswoede van de regering, samenbrengen in actie en solidariteit. Via de Jongerenmars van 19 maart 2005 willen we de strijd tegen de sociale afbraakpolitiek eenmaken. We roepen iedereen op om in de scholen, universiteiten, bedrijven en wijken mobilisatiecomités op te richten.We zullen een sticker, pamfletten en aangepast materiaal produceren. Contacteer ons om van deze jongerenmars een succes te maken!

Delen: Printen: