Gisteren was er een werkonderbreking van twee uur bij de publieke ziekenhuizen, gemeenten en OCMW’s in het Brussels Gewest. De actie werd in gemeenschappelijk vakbondsfront gehouden en was gericht op een verhoging van de loonschalen met 10%. De centrale slogan: “Alles wordt duurder, maar ons loon volgt niet.” Er is een nieuwe actiedag voorzien voor 8 november.

Op 20 september was er al een actie van het personeel van de publieke ziekenhuizen, gemeenten en OCMW’s aan het kabinet van Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS). Daar werd een petitie met 10.000 handtekeningen van personeelsleden overhandigd. De eisen van de petitie:

  • Verhoging van alle loonschalen met 10%. In het Brussels Gewest zijn er teveel werkenden die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen door de constante toename van de levensduurte, huurprijzen, …
  • Omzetting van niveau E in niveau D omdat deze personeelsleden nu moeten rondkomen met lonen onder het referentieniveau, met dergelijk loon is het niet mogelijk om een menswaardig bestaan te kennen.
  • Beleid van massale statutaire benoemingen om onze openbare diensten te behouden en het personeel te beschermen tegen willekeurige afdankingen.
  • Een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen om nieuwe jobs te creëren.
  • De barema’s voor de lonen verlengen aangezien het personeel nu tot 67 jaar moet werken.
  • Herinvoering van sociale programma’s waar deze afgeschaft zijn.
  • Contractuelen in de publieke sector moeten een tweede pensioenpijler krijgen die goed is voor minstens 6% van de loonmassa.
  • Betere werkomstandigheden met aanwerving van genoeg personeel om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger te kunnen leveren.

Er waren bijeenkomsten en acties op verschillende plaatsen in de hoofdstad. Zo kwamen er aan het ziekenhuis Brugmann meer dan 200 personeelsleden naar buiten om actie te voeren. De actie begon met een algemene vergadering waar enkele afgevaardigden het woord namen waarna iedereen die dat wenste kon spreken. De actie werd gebruikt om iedereen kennis te laten maken met specifieke moeilijkheden en problemen in de verschillende diensten. Dat is belangrijk als antwoord op pogingen van de directie om het personeel te verdelen en te isoleren. Zoals een militant opmerkte: “Alleen, kunnen ze ons verpletteren. Maar samen en georganiseerd, kunnen wij hen tot toegevingen dwingen.”

Na de algemene vergadering trok het personeel naar de ingang van het ziekenhuis om er een groot spandoek op te hangen waarop de verschillende besparingsmaatregelen vermeld staan met hun concrete impact op het dagelijkse leven van het personeel. Er werd een lege ruimte gelaten waar de actievoerders konden aangeven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. De werkonderbreking werd afgesloten met een kleine betoging binnen het domein van het ziekenhuis.

Tijdens deze werkonderbreking bleek hoe het personeel in actie meer collega’s kan betrekken. Er was een erg goede en strijdbare stemming. De werkonderbreking werd bovendien gebruikt om de volgende mobilisatie op 8 november voor te bereiden. Het is duidelijk slechts een begin van de strijd!

Enkele foto’s van de actie aan het Brugmann-ziekenhuis:

Franstalig interview van ACOD-delegee Karim Brikci