Voor de sterkst mogelijke score voor consequent links, stem PVDA

In de laatste lijn richting 14 oktober werd het kartel van SP.a/Groen opnieuw geconfronteerd met een schandaal, deze keer over de erbarmelijke staat van een deel van de sociale woningen. De vorige schandalen, waaronder Optima, gingen over de manier waarop privé-ontwikkelaars en betonboeren vrij spel krijgen van het Gentse stadsbestuur. Twee jaar geleden kwamen de high society zijn goede relatie met het stadsbestuur open en bloot vieren met een privé-feestje op een ponton aan de Graslei.

Door Bart Vandersteene, woordvoerder LSP

De liberale visie op de ontwikkeling van de stad heeft zijn ware gelaat getoond. Middelen worden prioritair ingezet voor citymarketing en het faciliteren van private ontwikkeling van de stad. Middelen voor betaalbaar wonen en sociale noden zijn er daarom niet. De trickle down economie blijkt ook op lokaal vlak weinig te bieden aan de gewone werkende bevolking. Toch blijven de klassieke partijen dezelfde recepten naar voor schuiven. Uit de laatste peiling, voor het schandaal, bleek PVDA 8% van de stemmen te kunnen halen, wat zich zou vertalen in vier zetels.

Voor de sterkst mogelijke score voor consequent links
Voor een strijdbare linkse oppositie in de straat
Sluit aan bij de linkse socialisten, Stem PVDA

Dit goede resultaat zou een opsteker zijn voor iedereen die de voorbije zes jaar op straat, in de wijken, gebouwd heeft aan een linkse oppositie. De PVDA vertaalt de verzuchtingen van de vele wijk-en actiecomités, van de vele initiatieven van vrijwilligers en activisten die een andere stad willen. Een plek waar de ontwikkeling van de stad niet wordt overgeleverd aan de winsthonger van het privaat kapitaal. Maar één waarbij de mensen het roer in handen nemen en zo de stad ten dienste kunnen plaatsen van haar bevolking. LSP Gent was in 2012 de drijvende kracht achter de ROOD! lijst die 1500 stemmen behaalde. Vandaag roepen we op om PVDA te stemmen om een zo sterk mogelijke fractie van consequent links in de Gentse gemeenteraad te krijgen.

Er is geld genoeg
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen

Veel van de Gentse sociale woningen bevinden zich na zes jaar SP.a/Groen nog steeds in erbarmelijke staat. Dit werd meermaals aangetoond. Daar bovenop komt dat er meer dan 1.000 sociale woningen leeg staan in onze stad en er netto 440 sociale woningen zijn verdwenen in de voorbije vijf jaar. Voeg daar de hallucinante prijzen op de privémarkt aan toe en je hebt een kanjer van een crisis. De verkrampte reactie van de beleidsmakers op de reportage over sociale woningen maakt het drama compleet. Hun wereldvreemde reactie kwam er nadat reclamebureaus samen met de top van beide partijen een campagne in elkaar hadden geknutseld met een feel good sfeer van jewelste. Het gaat goed met Gent en haar inwoners, zelfs de luchtkwaliteit, toch in het stadscentrum, zou er op verbeterd zijn. Maar niet in de, door schimmel en vocht aangetaste, lucht in één van de bewuste sociale woningen.

Als het kartel op 14 oktober een zwaar verlies zal incasseren dan zal het niet vanwege die ene tv-reportage zijn. Maar omdat ze in het algemeen de verwachtingen niet heeft kunnen inlossen. De hoop op verandering was nochtans groot in 2012. SP.a/Groen scoorde 45%, een score die de wens naar een sociale en progressieve stad duidelijk maakte. De liberale coalitiepartner van SP.a kreeg klappen. Ze mochten van geluk spreken dat ze door het kartel werden opgevist, want ze waren perfect inwisselbaar met de veel zwakkere CD&V. De keuze om na 2012 toch met de Open VLD verder te besturen, was dan ook geen ongelukje. Het was een bevestiging dat de visies van de drie partijen over stadsontwikkeling perfect bij elkaar aansluiten.

Vraag de gewone werkende Gentenaar of de situatie op de woningmarkt de voorbije vijf jaar verbeterd is of verslechterd, en het antwoord zal duidelijk negatief zijn. De prijzen voor kwaliteitsvolle woningen swingen in Gent de pan uit. Veel jonge gezinnen, zelfs deze met twee inkomens, kunnen het zich niet veroorloven een woning te kopen. En daar is het huidige stadsbestuur evenzeer verantwoordelijk voor als de voorgaande. De stad wordt letterlijk uitverkocht aan de hoogste bieder of diegene met de beste connecties. Private ontwikkelaars bouwen voor dat deel van de bevolking waarop ze het meest winst kunnen boeken. De toeristische industrie en grote winkelketens maken van ons centrum een kruising tussen een openluchtmuseum en een mega shoppingcenter. In het stadscentrum worden Urban Villa’s, Penthouses en luxe-appartementen gebouwd die vaak meer dan een miljoen euro kosten. Als je een gegoed publiek aantrekt om in je stadscentrum te leven of te logeren, dan past ook de horeca en de middenstand zich daaraan aan. Chique restaurants en cocktailbars vervangen de historische kroegen en volkse restaurants. Ook het circulatieplan past in dit beleid van city-marketing en sociale verdrukking. Het duwt de overlast die door het verkeer wordt veroorzaakt naar de woonwijken aan de rand van de stad, om een autoluw en aangenaam historisch stadscentrum te creëren.

Het SP.a/Groen kartel zal na zes jaar asociaal beleid een serieus verlies moeten incasseren. De enige manier om ervoor te zorgen dat deze stemmen niet naar de rechtse oppositie gaan, is te bouwen aan een links alternatief, niet enkel in het kieshokje, maar ook op straat, door zes jaar lang bewegingen op te bouwen van gewone Gentenaars om de stad terug te eisen.

Voor een consequent links programma

De stad als plaats waar we leven, werken en ons ontspannen, is volledig in handen gevallen van vastgoedbaronnen, speculanten, ‘creatieve’ en kapitaalkrachtige ondernemers, steenrijke projectontwikkelaars en marketingbureaus. Zij worden dan ook op hun wenken bediend. Vandaar ook het groeiend aantal schandalen over achterkamerdeals, corruptie en beïnvloeding van beslissingen voor bevriende ondernemers.

Willen we een halt toeroepen aan de stijgende woningprijzen dan moeten we een andere weg inslaan. We hebben nood aan een publiek gefinancierd project van woningbouw, met betaalbare, kwaliteitsvolle publieke woningen, verspreid doorheen de stad. We hebben nood aan verdubbeling van het aantal sociale woningen. Dit betekent de bouw van 14.000 nieuwe woningen, naast de renovatie van de bestaande. Het aandeel sociale woningen verdubbelen van 10 naar 20% zou een grote impact hebben op de prijs en kwaliteit op de privémarkt.

Enkel met een stedelijk bouwbedrijf kan je ook garant staan dat de nieuwe woningen kwaliteitsvol worden gebouwd en niet binnen 30 jaar terug moeten gerenoveerd of afgebroken worden.

Er is nood aan gratis openbaar vervoer. Het garandeert het recht op mobiliteit voor mensen met een beperking, ouderen en andere minder mobiele Gentenaars. Het is de belangrijkste voorwaarde voor een efficiënt P&R systeem voor onze bezoekers. Mobiliteit is een basisbehoefte. Op collectieve basis kan deze het goedkoopst en meest efficiënt worden georganiseerd.

We eisen een stad die actief de strijd aangaat tegen seksisme. Dit kan o.a. door de creatie van 1.000 extra plaatsen in de stedelijke kinderopvang. We eisen ook een warme, gratis schoolmaaltijd voor elk kind, als belangrijk wapen tegen de impact van kinderarmoede die in Gent 22% bedraagt. Daarnaast kan de stad Gent ook een actieve campagne voeren voor scholen zonder seksisme.

Er is nood aan een rebelse stad die de belangen van de meerderheid centraal stelt. Mochten SP.a/Groen en PVDA samen een meerderheid halen, dan zal gedurende zes jaar elke beweging van onderuit de kans hebben om SP.a/Groen kleur te laten bekennen. Hoe sterker de PVDA-fractie in de gemeenteraad, hoe harder de stem van onderuit, voor een stad ten dienste van bevolking, er zal weerklinken.