Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Campagnes dit najaar

Vandaag zijn de verkiezingen achter de rug. Zie onze analyses en oproepen. Uiteraard is het uitkijken naar de resultaten en kunnen daar ook acties uit voortkomen. Maar voorlopig ziet het ernaar uit dat er enkele belangrijke thema’s centraal zullen staan in onze werkingen de komende weken:

 • Hoe verder met de syndicale strijd? Na de geslaagde actiedag van 2 oktober kwam er geen nieuwe datum, laat staan een actieplan. Wel besliste het ABVV om provinciale militantenbijeenkomsten en vergaderingen op de werkvloer te houden. Een eerste dergelijke bijeenkomst vindt dinsdag plaats in Gent. Het is belangrijk dat strijdbare militanten daar aandringen op een ernstig actieplan. Er is wel degelijk bredere steun voor sociaal verzet tegen de asociale maatregelen van de rechtse regering, maar indien we deze niet organiseren komt er niets van.
 • Stop geweld op vrouwen! Op 25 november is er de betoging tegen geweld op vrouwen georganiseerd door Mirabel, een platform van verschillende organisaties. Campagne ROSA neemt hieraan deel en mobiliseert actief naar 25 november. Daar willen we meteen ook de actieve campagne naar 8 maart 2019 opstarten.
 • Klimaatbetoging. Deze week kwamen er opnieuw alarmerende berichten over het klimaat. Redenen genoeg om het protest verder te zetten. Op 2 december is er een betoging in Brussel gepland.

Uiteraard zijn er hiernaast nog andere belangrijke kwesties, zoals de strijd tegen het extreemrechtse Schild & Vrienden in Gent. We plannen ook nog twee reeksen meetings (zie hieronder).

7-8-9 november: meetings met spreekster van ROSA Ierland

De socialistisch feministische campagne ROSA speelde een belangrijke rol in de strijd om het verbod op abortus uit de Ierse grondwet te halen. Een van de organisatrices van het Ierse ROSA, Rita Harrold, komt naar ons land en zal op drie meetings spreken. Meer informatie volgende week, maar hou alvast de data vrij: 7 november (Brussel), 8 november (Gent) en 9 november (Antwerpen).

Meetings Duitse Revolutie

Eind november houden we meetings over de 100ste verjaardag van de Duitse Revolutie naar aanleiding van ons nieuw boek hierover. Het boek verkoopt goed, we willen het op ruimere schaal verspreiden en houden daarom boekvoorstellingen. Deze zullen in de tweede helft van november starten.

Het boek zelf telt 154 pagina’s en is verkrijgbaar voor 12 euro (verzendingskosten in België inbegrepen). Op de meetings of op andere activiteiten van LSP kan je het boek voor 10 euro aanschaffen.

Wie nu al zoekt naar een kerstcadeau en iemand een pakket boeken die van de Eerste Wereldoorlog tot de overwinning van het fascisme handelen, raden we ons pakket van drie boeken aan: 1914-1918: socialistische kijk op de grote oorlog, 1918-1923: revolutie in Duitsland en Leon Trotski: Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden. Deze boeken kosten (verzending inbegrepen) normaal 12, 12 en 18 euro. We bieden de drie aan voor 35 euro. Stort op BE31 5230 8092 5155 van ‘Socialist Press’ met vermelding ‘Duitse trilogie’.

Nieuwe boeken in onze voorraad

We hebben enkele nieuwe en tweedehandsboeken beschikbaar:

 • Engels: Anti-Dühring (15 €)
 • Engels: Oorsprong van gezin, particuliere eigendom en de staat (9 €)
 • Engels: Het woningvraagstuk (tweedehands 6 €)
 • Lenin: Imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme (9 €)
 • Lenin: Marx-Engels-Marxisme (15 €)
 • Lenin: Keuze uit werken (drie delen, tweedehands, 25 €)
 • Luxemburg: Massastaking, partij en vakbond (tweedehands 5 €)

Contacteer geert@socialisme.be indien interesse. Als we het moeten opsturen: + 20% portkosten.

Donderdag om 19u30 in Gent: ALS-meeting over de erfenis van het kolonialisme in Congo

Deze zomervakantie was er heel wat ophef over de racistische uitlatingen van enkele jongeren op Pukkelpop. Ze zongen “Handjes kappen, de Kongo is van ons”. Kort erna kreeg de praeses van KVHV Leuven, en Schild & Vrienden lid, Maxime Goris een pagina lang artikel in De Standaard waar hij de kolonisatie, die miljoenen Congolezen het leven kostte, goed praatte. Volgens Goris was Congo dus beter af als kolonie.

De burgeroorlog en miserie, die vandaag in Congo heersen, gebruiken om het kolonialisme van vroeger goed te praten of zelfs te verheerlijken toont weinig historische kennis. Noch van wat de koloniale plundering betekende, noch over het “dekolonisering proces”. Het toont wel dat de koloniale wortels van het racisme nog steeds bestaan, en dat sommige de blanken nog steeds als superieur beschouwen.

Maar wat betekende de koloniale plundering voor de Congolese bevolking? Is deze voorbij of is er effectief sprake van neokolonialisme? Dat racisme werd gebruikt om het kolonialisme te verdedigen is algemeen geweten, maar in welke mate leeft dit nog in extreemrechtse kringen vandaag? Wat is er vandaag gaande in Congo en heeft dit nog iets te maken met hun koloniale verleden?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen nodigen de Actief Linkse Studenten Ludo De Witte en Alain Mandiki uit voor een meeting over het koloniale verleden van Congo.

 • Ludo de Witte schreef meerdere kritische artikels boeken en opiniestukken over het koloniale verleden van Congo en is de auteur van het ophefmakende boek: De moord op Patrice Lumuba.
 • Alain Mandiki is een activist met congolese roots bij de Links Socialistische Partij. Hij heeft veel ervaring bij het organiseren van strijd en een grondige kennis van strijd bewegingen in Afrika.

Donderdag om 19u30 in lokaal 120.083 in de Blandijn.  Facebook evenement