Om de antisociale ‘besparingspolitiek’ van rechts te doorkruisen

De inzet van deze verkiezingen is duidelijk. Een overwinning van de regeringspartijen zal geïnterpreteerd worden als een vrijgeleide voor meer sociale afbraak, meer repressie en minder begrip voor wie hulpbehoevend is. Maar traditioneel links, sociaaldemocraten en groenen, heeft daar geen antwoord op. Hun programma is hooguit een afgezwakte versie van de politiek van de rechterzijde. Hun personeel houdt er soms een vergelijkbare levensstijl en arrogantie op na. Hun argument van “het minste kwaad” wordt steeds ongeloofwaardiger. Globaal genomen staat enkel de PVDA voor een echte ommezwaai. Hoe groter haar doorbraak, hoe sterker het zelfvertrouwen waarmee arbeiders en jongeren zich kunnen verzetten en terugvechten.

door Eric Byl

Het is om die objectieve vaststelling dat LSP, op Sint-Gillis na, overal waar de PVDA lijsten indient, oproept ervoor te stemmen. Dat betekent niet dat we onze meningsverschillen met de PVDA opbergen, noch dat we geen opmerkingen zouden hebben bij haar programma en tactiek. Staan de beste stuurlui aan wal? Of LSP-leden betere stuurlui zijn, moet nog blijken, maar dat we aan wal staan, is zeker niet onze keuze. Meermaals hebben we de PVDA vruchteloos aangeboden samen te bekijken hoe we haar campagne het best kunnen versterken, inclusief door LSP-kandidaten te leveren. Aangezien de PVDA vandaag de enige geloofwaardige dam voor heel de arbeidersbeweging en links tegen het rechtse beleid is, denken we dat die partij er beter aan gedaan had dat ook in haar lijsten te weerspiegelen. De aanwezigheid van een georganiseerde kracht als LSP was daarvoor veel overtuigender geweest dan zich te beperken tot individuele verruimingskandidaten.

Ten tijde van de schandalen rond Publifin, Samusocial etc. had de PVDA daar een uitstekende aanloop naar kunnen nemen. In de peilingen zat ze in de lift. Ze is de enige partij met parlementairen die werken aan een arbeidersloon. Ze had toen samen met de sociale bewegingen, de vakbonden en radicaal links door heel het land kunnen toeren om het belang van dit principe op massale lokale meetings uit te leggen, te doen inzinken en zelfs ter stemming voor te leggen. De wedde van de burgemeesters van Charleroi of Luik halveren? Waarom niet, maar als bedrijven en rijken intussen blijven incasseren, is dat hooguit electorale symboliek die de rechterzijde wel zal omzeilen. Beter was geweest een beweging op te bouwen rond het engagement van arbeidersvertegenwoordigers om niet meer dan het gemiddelde loon van een geschoolde arbeider voor zich te houden.

De PVDA had het voorstel voor een progressieve coalitie van het Waalse FGTB kunnen aangrijpen om een actieplan van massale publieke investeringen in sociale woningbouw, scholen, crèches en tewerkstelling via een collectieve arbeidsduurverkorting zonder loonverlies en met evenredige aanwervingen voor te leggen. Ze had kunnen oproepen voor de vorming van rebelse gemeentebesturen om een front van strijd te vormen tegen de budgettaire wurggreep waarin de federale en regionale overheden onze gemeenten vastklemmen. Ze had op die basis een front van onderuit kunnen opbouwen om van de progressieve coalitie die het FGTB voorstelt de echte vertegenwoordigers te maken van de arbeidersbeweging, de jongeren en de sociale bewegingen. We beseffen dat deze voorstellen niet meer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober gerealiseerd zullen worden, maar dezelfde methode kan ook gebruikt worden in aanloop naar de moeder van alle verkiezingen op 26 mei volgend jaar.