Nieuwe actie op 10 oktober!

Nadat de rector van de UGent Van Langenhove al terug toeliet om zijn thesis af te maken volgt nu het gerecht om deze fascistische “eindbaas” in beperkte mate terug toe te laten aan de UGent. In kortgeding oordeelde de rechter dat Van Langenhove toegang moet krijgen tot de bibliotheek en dat een volledige uitsluiting “disproportioneel” was. Het terugkrijgen van zijn mandaat in de raad van bestuur en de eis dat de UGent niet meer mag communiceren over de kwestie, werden afgewezen. Ongetwijfeld is dat mee te danken aan het breed gedragen protest na de documentaire waarin de ware fascistische aard van Schild & Vrienden werd blootgelegd.

Artikel op blokbuster.be