Home / Foto's / Natte, maar strijdbare actiedag tegen rechtse regering

Natte, maar strijdbare actiedag tegen rechtse regering

Nu doorzetten met algemene staking voor het einde van het jaar

Goede samenvatting op de betoging in Antwerpen: “Slecht weer kunnen we niet veranderen. Een slechte regering wel.” Foto: Liesbeth

Wie dacht dat het sociaal verzet tegen de rechtse regering was gaan liggen, vergist zich. Ondanks regenweer trokken vandaag tienduizenden vakbondsleden op straat in verschillende steden. De eerste cijfers geven aan dat er alles samen 65.000 betogers waren: 15.000 in Antwerpen, 6.000 in Luik, 1.500 in Leuven, 5.000 in Hasselt, 5.000 in Kortrijk, 8.000 in Gent, 10.000 in La Louvière, 3.000 in Namen, 10.000 in Brussel. De regen zorgde voor een domper, maar kon de strijdbaarheid niet blussen.

Deze betogingen waren erg belangrijk om de sociale eisen vlak voor de verkiezingen op de agenda te zetten. De aanvallen op de pensioenen, landingsbanen en brugpensioen, werklozen, openbare diensten, … komen hard aan bij een groot deel van de bevolking. De partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn, proberen de aandacht af te leiden door steevast een verdelende retoriek boven te halen. Dat heeft een zeker effect, kijk maar naar de vooruitgang van Vlaams Belang in de recente peilingen van Het Nieuwsblad in de 13 Vlaamse centrumsteden. Maar tegelijk is er een zoektocht naar een alternatief op het beleid van sociale afbraak, de vooruitgang van PVDA in de peilingen geeft daar uitdrukking van en in zekere zin ook de hoge scores voor Groen.

De actiedag was succesvol. Laten we nu op de bedrijven en in de vakbonden een evaluatie ervan maken en de volgende stap voorbereiden. Die vraag werd al door velen gesteld op de betogingen. Het pamflet van LSP hierover werd gretig meegenomen, ondanks de regen. In dat pamflet stellen we dat er nu moet gegaan worden voor een algemene staking en dit nog voor het einde van het jaar. Er is immers een dringendheid: deze regering wil de eindeloze besparingen de komende jaren gewoon doorzetten. Nu al wordt met het begrotingstekort van 8 miljard geschermd, een tekort dat er is ondanks alle besparingen van de afgelopen jaren. Met dit beleid zitten we in een vicieuze cirkel van besparen en toenemende armoede. Hoog tijd om dat te stoppen!

De beweging moet verder uitgebouwd worden zodat we een krachtsverhouding hebben waarmee een verderzetting van de huidige rechtse regering en het bijhorend beleid onmogelijk wordt. Het is door de sociale strijd dat dit mogelijk kan zijn. “Geen Michel 2” was de titel van onze krant. Het regenweer was ook voor de verkoop van onze krant een spelbreker, maar er waren minstens 100 verkochte exemplaren.

In ons pamflet stelden we: “Het was al van 2014 geleden, met de indexsprong en het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67, dat de regering zo een algemeen front van verzet tegen zich op gang bracht. Ook toen mobiliseerden de vakbonden en werd de aandacht getrokken naar het antisociale karakter van de regering. Ook toen donderde ze achteruit in de peilingen, maar de vakbondsleidingen maakten het werk niet af en de regering kon zich herstellen. Dat is een belangrijke les voor vandaag.” Het voorstel van een algemene staking voor het einde van het jaar kon op veel bijval rekenen.

“Poten af van ons pensioen.” Betoging in Gent. Foto door Jean-Marie

Vlak voor de verkiezingen was er uiteraard ook daar discussie over op de betogingen. PVDA was overal aanwezig met delegaties, SP.a en Groen waren minder zichtbaar aanwezig. In ons pamflet stelden we als conclusie: “Er is nood aan een regering die de belangen van de werkenden met evenveel inzet verdedigt als de huidige regering die van de kapitalisten. Dat is wat veel werkenden verwachten van de vraag van het FGTB van Wallonië naar een progressieve coalitie van PS, Ecolo en PTB. Maar in plaats van een voorstel van programma voor zo een coalitie en een brede campagne errond, wordt dit door de drie partijen bot afgewezen. Di Rupo stelt zelfs PS-Ecolo-Défi als alternatief voor. Dat zou geen antibesparingsregering worden, maar een soort Di Rupo II. We gaan toch geen Di Rupo II een Michel II laten voorbereiden zoals de besparingspolitiek van Di Rupo I de basis gelegd heeft voor Michel I?”

Foto’s uit Kortrijk, Gent, Hasselt, Luik, Brussel, Namen, La Louvière en Antwerpen:
(onder de foto kan je de naam van de foto zien waarin de locatie wordt vermeld)

Fotoreportage uit Antwerpen door Liesbeth:

Fotoreportage uit Gent door Jean-Marie:

Fotoreportage uit Brussel door Mario: