Actie voor meer en goedkoper openbaar vervoer op 23 september 2017. Foto: Jean-Marie Versyp

De mooiste stad van het land met de sympathiekste bewoners, doch een beetje koppig en rebels. De politiekers zullen over elkaars voeten struikelen om met lovende woorden te spreken over onze stad en haar bewoners.

Pamflet ‘Nieuwe Vooruit’ (verspreid op 20.000 exemplaren in Gent) – hier vind je de pdf van dit pamflet

Dat neemt niet weg dat de stad in een zware crisis verkeert. De politiek van ons stadsbestuur werd er één met een peperduur sociaal prijskaartje. De woningprijzen waren al torenhoog en zijn de voorbije zes jaar volledig op hol geslagen. Veel jonge gezinnen zijn verplicht om de stad te verlaten wanneer ze een betaalbare woning willen kopen of huren. Diegenen die in de stad blijven, steken zich diep in de schulden en spenderen een aanzienlijk aandeel van hun inkomen aan de huur of afbetaling. Voor alleenstaanden, met één van die laagste pensioenen in Europa, een gemiddeld loon of een vervangingsuitkering betekent het doffe ellende.

Is de stad er socialer en leefbaarder op geworden?

Het stadsbestuur beloofde van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. Zes jaar later is er nog steeds 22% kinderarmoede.

Ze beloofde een ecostad op mensenmaat te creëren. Het stadscentrum werd autoluw gemaakt maar ondertussen stikken de woonwijken verder in het fijn stof. Een echt ambitieus mobiliteitsplan had geïnvesteerd in beter, meer en goedkoper openbaar vervoer.

In de armste wijken is er nog steeds een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en basisscholen. Kwaliteitsvol wonen is voor velen onbetaalbaar geworden.

[divider]

Stem PVDA voor een consequent linkse stem in de gemeenteraad

Bart Vandersteene, woordvoerder LSP Gent en lijsttrekker van de ROOD! Lijst in 2012:

“De beloofde trendbreuk in het beleid bleef uit. Er zijn vandaag netto minder sociale woningen dan zes jaar geleden. 1300 sociale woningen staan leeg, wachtend op renovatie. De vele nieuwe woonprojecten zijn exclusief voor de hogere inkomens, zo kunnen de private ontwikkelaars het meest winst rapen.

“We hebben politieke vertegenwoordigers nodig die durven in te gaan tegen de neoliberale logica die door alle klassieke partijen wordt omarmd. De PVDA is best geplaatst om deze handschoen op te nemen. Daarom boden we als LSP Gent aan om met eigen kandidaten op een PVDA-lijst de best mogelijke score voor een linkse oppositie in Gent te proberen bekomen.

“De PVDA weigerde ons voorstel om de brede en diverse linkerzijde te verenigen op één lijst. Het is een gemiste kans. Zo’n verkiezingscampagne had de krachten kunnen bundelen. Het had niet enkel extra verkozenen opgeleverd maar ook de basis kunnen leggen voor een sterke tegenbeweging van onderuit. Wij hebben voor deze verkiezingen besloten geen eigen lijst in te dienen en roepen op te stemmen op de PVDA-lijst.

“De Gentse LSP leden en afdelingen lagen de voorbije zes jaar regelmatig aan de basis van belangrijke initiatieven. We voerden vorig jaar een opvallende campagne voor meer en goedkoper openbaar vervoer. Zo gaven we discussie over het mobiliteitsplan een noodzakelijke andere invalshoek. Sinds twee jaar gaat op internationale vrouwendag telkens een succesvolle Mars tegen Seksisme door in Gent. Campagne ROSA, een

initiatief van LSP, liet al meermaals van zich horen in de strijd tegen seksisme, homo –en transfobie. Wanneer werkenden hun belangen verdedigen en actie ondernemen kunnen ze op de steun van LSP rekenen, zoals recent bij IVAGO. In 2014 organiseerden we de belangrijke scholierenprotesten tegen de verhoging van het inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs.

“Wil je voor en na 14 oktober op een strijdbare manier de tegenbeweging in Gent uitbouwen en daarbij een consequent anti-kapitalistisch en socialistisch standpunt verdedigen, sluit dan aan bij LSP.”

[divider]

Voor een stad die actief de strijd aangaat tegen seksisme en discriminatie!

Maak seksisme bespreekbaar, ook op jouw school!

Uit een recent onderzoek bleek dat 41% van de LGBT+leerlingen zich onveilig voelen vanwege hun seksuele oriëntatie. 27% voelde zich onveilig vanwege hun genderexpressie.

Volgens een Sensoa-Enquête uit 2011 zou 1 op de 3 leerlingen te maken krijgen met seksuele intimidatie op school. Ook in Gent was er het recente voorval van brutaal geweld tegen een homokoppel in de publieke ruimte.

Campagne ROSA start in september een campagne met een concrete oproep aan schooldirecties en de Gentse schepen van onderwijs. We eisen concrete actie om de strijd tegen seksisme en discriminatie te kunnen voeren.

Scholen zijn de plaats bij uitstek waar tegengewicht kan worden geboden tegen een samenleving doordrongen van concurrentie, individualisme en discriminatie.

Gratis producten voor vrouwelijke hygiëne

In Schotland is een proefproject met gratis maandverband en tampons een groot succes geworden en wordt deze maatregel veralgemeend. De kostprijs voor hygiënische producten kan voor jonge vrouwen een probleem vormen. Een jonge vrouw in armoede heeft dikwijls geen toegang tot hygiënische producten. Daardoor verlaten ze dikwijls het huis niet, gaan niet naar school. Het gratis aanbieden van maandverband en tampons via de scholen is daarom geen luxe. Het vervult een basisbehoefte voor de gezondheid en ook de ontwikkeling van vrouwelijke studentes.

Degelijke seksuele opvoeding en gratis anticonceptie

In 2014 legde de Stad Gent een regenboogverklaring af. Deze omvat acties, onder andere om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op school. Wij willen dat deze woorden ook in de praktijk worden omgezet.

Het organiseren van niet-hetero-normatieve seksuele voorlichting waar niet enkel ingegaan wordt op biologische aspecten kan een eerste stap zijn. We willen dat seksisme, holebi- en transfobie actief wordt bestreden door deze bespreekbaar te maken. Hiervoor kan een partnerschap met Sensoa, Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele gezondheid, worden aangegaan. Via deze weg kan ook de begeleiding worden voorzien om voorbehoedsmiddelen gratis te kunnen aanbieden.

De kostprijs voor anticonceptie is een reële drempel voor veilige seks. Via scholen zouden (vrouwen)condooms of andere middelen voor veilige seks gratis kunnen worden aangeboden. Dit is de beste garantie tegen ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare ziektes.

Wij eisen daarom:

  • Gratis maandverbanden en tampons in iedere WC
  • Degelijke lessen seksuele voorlichting die niet alleen gericht zijn op heteroseksualiteit, die verder gaan dan biologie, waarin wordt ingegaan op seksisme, wederzijdse toestemming, het verschil tussen gender en geslacht ,…
  • Gratis verspreiding van (vrouwen)condooms via de school
  • Te kunnen dragen wat wij willen zonder daarbij lastig gevallen te worden!
  • 8 maart internationale vrouwendag, een schooldag in het teken van de strijd tegen seksisme!

ACTIE: op maandag 24 september overhandigen we een petitie aan de Gentse schepen van onderwijs met de eisen van Campagne ROSA. Kom samen met scholieren uit verschillende Gentse scholen om 18u naar het Gentse stadhuis

 

Mai, verantwoordelijke ROSA-scholieren: “Scholen spelen een cruciale rol in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit maar daarvoor moeten ze ook de middelen krijgen en niet geconfronteerd worden met besparingen zoals vandaag. Overvolle klassen en overwerkte leerkrachten beperken de intensieve en individuele begeleiding die nodig is om ruimte te geven aan jongeren om over deze onderwerpen te praten.”

 

Campagne ROSA stelt voor: “Wij willen een stad die actief de strijd aangaat tegen seksisme.”

Woensdag 10 oktober om 19u30 in Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 30

Campagne ROSA zal tijdens deze verkiezingscampagne, maar ook nadien, actie voeren rond deze eisen. Wil jij je ook actief inzetten in een strijdbare feministische beweging? Kom naar deze info-avond.

[divider]

Voor 1.000 extra plaatsen in de kinderopvang

Gent wil graag een jonge, dynamische en bruisende stad zijn. Maar ze slaagt er niet in voldoende kinderopvang te organiseren voor haar inwoners.

Er kwamen de voorbije jaren extra plaatsen bij, maar de tekorten blijven schrijnend. Per 100 kinderen van 0-2 jaar zijn er in Ledeberg slechts 16 plaatsen in de inkomensgerelateerde opvang. In Oud-Gentbrugge zijn er dat 13 en in de Dampoortwijk 17.

Wij eisen van het stadsbestuur een noodplan om 1.000 extra plaatsen te voorzien in de stedelijke crèches.

Ook op het vlak van basisscholen is er werk aan de winkel wanneer we elk kind een school in de eigen buurt willen kunnen aanbieden.

Het is wellicht geen toeval dat het vooral in de armere buurten is dat er zich een schrijnend tekort voordoet.

Stop kinderarmoede!

Geef elk kind een gratis, warme en gezonde schoolmaaltijd. Dat is pas een prestigeproject!

Er heerst schrijnende armoede in Gent. Deze wordt pijnlijk duidelijk in de Gentse scholen wanneer kinderen met een schamele brooddoos naar school komen. Het stadsbestuur kan elk kind een gratis gezonde maaltijd garanderen. Dit zou een enorm wapen zijn tegen de impact van kinderarmoede op de gezondheid van deze kinderen en hun toekomstige kansen in deze samenleving. De schoolmaaltijden zijn recent een pak duurder geworden. In de lagere school betaalt je vandaag 4,10 euro, een stijging met 1 euro of 33%. In ruil is 20% van de componenten van de maaltijd van bio-afkomst. Voor kleuters steeg de prijs van 2,85 naar 3,25 euro.

Er zijn sociale correcties maar toch blijft de maandelijkse schoolfactuur, zelfs voor kleuters een serieuze hap uit een gezinsbudget. We maakten zelf de berekening. Met sociale correcties betaalt een alleenstaande moeder die voltijds werkt aan het minimumloon nog steeds 110 euro voor de maaltijden en de nodige buitenschoolse opvang. Zonder sociale correcties loopt dit op tot 150 euro.

 

Liesje, coördinator ROSA Gent: “Onderzoek toont aan dat kinderen uit dagverblijven beter voorbereid zijn op het latere schoolleven en met een voorsprong aan hun onderwijstraject beginnen. Gelijke onderwijskansen beginnen dus met kinderopvang. We eisen gratis onderwijs en dus ook gratis kinderopvang voor iedereen. Mensen met kinderen mogen niet financieel gestraft worden omdat ze hun gezin combineren met een job. De financiering moet gebeuren via een rechtvaardige fiscaliteit.”

[divider]

We willen r-e-s-p-e-c-t. Ivago in publieke handen!

In augustus was het opnieuw prijs. Voor de zoveelste keer liep de emmer over bij het IVAGO personeel. Een compleet gebrek aan respect vanuit de directie dwong hen het werk neer te leggen.

Zoals drie jaar geleden was er opnieuw een brede steun vanuit de publieke opinie. Veel mensen accepteren niet dat in deze samenleving werkenden die een cruciale rol vervullen, zoals het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval, behandeld worden als vuil. Terwijl anderen, bankiers, speculanten, rijken, die onze samenleving in een crisis stortten permanent beloond worden.

Het stadsbestuur is al jaren op de hoogte van deze onaanvaardbare situatie. Dit is het logische gevolg wanneer een publieke dienst geleid wordt als een privé bedrijf. De privé-partner binnen IVAGO wil een jaarlijks rendement en bepaalt de bedrijfscultuur. De enige manier om hiermee komaf te maken is door IVAGO terug volledig in publieke handen te nemen.

LSP eist:

  • afvalophaling moet opnieuw in publieke handen komen, in een dienst onder democratische controle en beheer van de werknemers en gebruikers;
  • het herinvoeren van de goedkope vuilniszakken. Wanneer geen dividenden meer moeten worden uitgekeerd aan private aandeelhouders is dit perfect mogelijk;
  • een vuilniskorf op elke hoek van de straat. Zo organiseren we onze leefomgeving op een manier dat afval snel een geschikte bestemming kan vinden;
  • een gratis en vlot toegankelijk containerpark in elke wijk waar snel en degelijk kan worden gesorteerd, ook door mensen die niet goed te been zijn of niet over een auto beschikken;
  • een cultuur van afvalpreventie installeren zodat de hoeveelheid afval drastisch kan verminderen. Zo’n politiek kan slechts effectief zijn wanneer de gemeenschap controle uitoefent over de productie en daarin het winstprincipe inruilt voor duurzaamheid.

[divider]

Voor een massaal programma van publieke investeringen in Gent

De stad als plaats waar we leven, werken en ons ontspannen, is volledig in handen gevallen van vastgoedbaronnen, speculanten, ‘creatieve’ en kapitaalkrachtige ondernemers, steenrijke projectontwikkelaars en marketingbureaus. Zij worden dan ook op hun wenken bediend. Vandaar ook het groeiend aantal schandalen over achterkamerdeals, corruptie en beïnvloeding van beslissingen voor bevriende ondernemers.

Ook in Gent is de neoliberale citymarketing en stadsvernieuwing de rode draad in de ontwikkeling van onze stad. De stad wordt steeds meer geboetseerd op maat van privé-ontwikkelaars en investeerders. Het is hun winstzucht, niet de noden van de Gentenaars, die het beleid bepaalt en ervoor zorgt dat een groeiend deel van de Gentse bevolking zich deze stad niet meer kan veroorloven. Willen we een halt toeroepen aan de stijgende woningprijzen dan moeten we een andere weg inslaan. We hebben nood aan een publiek gefinancierd project van woningbouw, met betaalbare, kwaliteitsvolle publieke woningen, verspreid doorheen de stad.

Enkel wanneer de overheid haar aandeel op de woningmarkt drastisch uitbreidt kan ze zelf de normen zetten wat betreft kwaliteit en prijs. Per 100 huishoudens zijn er in Gent 12 sociale woningen. Een verdubbeling op korte termijn, of 14.000 extra woningen, is nodig om te voldoen aan de sociale woningnood – er zijn 10.000 wachtenden. Tegelijkertijd zou dit een neerwaartse druk zetten op de woningprijzen en zo Gent opnieuw betaalbaar maken voor iedereen.

Voor een leefbare en betaalbare stad zullen we moeten strijden

Steden en gemeenten staan in voor 40% van de publieke investeringen. Het gaat om scholen en crèches, buurten zorgcentra, weg- en fietsinfrastructuur, jeugdbeleid, culturele centra, armoedebeleid … Kortom allemaal basisvoorzieningen in ons dagelijks leven. Maar het geld is op. Het werd uitgedeeld in cadeaus aan grote bedrijven en aan de rijken. Er wordt bespaard op personeel en diensten. Investeringen blijven uit, bestaande diensten worden duurder en er kwamen allerhande taksen en belastingen voor de gewone bevolking.

Er is door de hogere overheden een financieel keurslijf opgetrokken voor de lokale besturen. Het doet denken aan de EU die de lidstaten zo in de pas dwingt. Wanneer een lokaal bestuur de belangen van de bevolking centraal wil stellen kan het niet anders dan de opgelegde regels breken.

Er is nood aan een rebelse stad of een front van rebelse gemeenten, waar verkozenen als vertegenwoordigers van zo’n rebelse beweging optreden. Zo’n rebelse beweging heeft een alternatief politiek project nodig waarbij de belangen van de meerderheid centraal staan. Daarvoor zijn massale publieke investeringen nodig.

Een actieve mobilisatie van de Gentse bevolking is nodig om druk te zetten op de Vlaamse en federale overheden om de nodige middelen te voorzien voor het vervullen van alle stedelijke bevoegdheden.

Daarnaast moet de stad alle mogelijke instrumenten benutten om het geld te halen daar waar het zit, bij de 0,1% superrijken. Een samenleving op mensenmaat kan enkel worden gerealiseerd wanneer de geproduceerde welvaart wordt ingezet ten dienste van de gemeenschap.