Home / Internationaal / Azië / Internationale campagne tegen repressie in Hongkong

Internationale campagne tegen repressie in Hongkong

De regering in Hongkong verscherpt de repressie. Onder invloed van de dictatuur van de zogenaamde communistische partij in Peking gaat de overheid nu over tot het verbieden van een politieke partij. Op 17 juli werd door de veiligheidsdiensten aangekondigd dat de Hongkong National Party (HKNP) verboden wordt omdat ze een bedreiging vormt voor de staatveiligheid en territoriale integriteit van China. Dit gebeurt op basis van een wet uit het tijdperk van de Britse heerschappij in de stad! Gevreesd wordt dat de HKNP niet de laatste zal zijn om verboden te worden.

Artikel door Stef (Antwerpen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Na het einde van de Britse heerschappij over Hongkong in 1997 werden de democratische rechten verder uitgehold. Het leidde tot een strijd voor democratie. Deze heeft het momenteel bijzonder moeilijk: de Chinese heersers willen het bewind aanpassen naar het voorbeeld van de dictatuur op het vasteland.

De politieke groepen die voor democratie strijden, staan recht tegenover een establishment dat de overheersing door Peking steunt. Een eerste repressieve veiligheidswet, met als doel om China te beschermen tegen een te mondig Hongkong, werd in 2003 afgevoerd na massaal protest. Maar de machthebbers zaten niet stil. Er is de afgelopen maanden een scherpe toename van repressie. Kritische parlementsleden uit het democratische kamp werden afgezet en uitgesloten van deelname aan de volgende verkiezingen. Studentenactivisten kregen gevangenisstraffen opgelegd naar aanleiding van vreedzame protestacties.

De HKNP werd verboden omwille van haar standpunten voor een onafhankelijk Hongkong. Het is een kleine partij die zich situeert in de Hongkongse politieke trend van het “lokalisme”, een soort anti-Chinees nationalisme. Er zijn slechts een paar leden en de partij is weinig actief. De HKNP is enorm racistisch. Ze vraagt de deportatie van alle Chinese inwoners afkomstig van het vasteland. Bovendien werd de HKNP al geweerd uit verkiezingen. De partij is geen factor in de oppositie en de racistische standpunten vergroten de verdeeldheid in Hongkong, wat Peking goed uitkomt. Waarom dan het verbod? De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam suggereerde dat ook partijen die pleiten voor het einde van het Chinese regime verboden kunnen worden. Dit verbod is dus een poging om een precedent te stellen. De maatregel kan vervolgens uitgebreid worden om de strijd voor democratie strafbaar te maken. De kleine HKNP was een veilige eerste keuze. Maar hierna zullen anderen volgen. Daaronder mogelijk ook onze zusterorganisatie Socialist Action die ingaat tegen het dictatoriale regime in China.

De macht van de Chinese dictatuur kan onoverkomelijk lijken. Het land geeft nu 19% meer uit aan interne veiligheid dan aan defensie. Het repressieapparaat werd na het aantreden van president Xi Jinping nog verder uitgebreid. Minderheden worden onderdrukt. In Xianjiang leeft 10% van de lokale Oeigoerse moslimbevolking in een heropvoedingskamp. Vakbonden zijn verboden en staken is illegaal. Toch zijn er lichtpunten. Vorig jaar vonden er eerst in 12 en daarna in 13 provincies gelijktijdig stakingen plaatsen, respectievelijk door kraanbestuurders en truckchauffeurs. Er werd gestaakt in een gebied ter grootte van Londen tot Madrid. Stakingen in verschillende provincies tegelijkertijd, zijn in China vrijwel ongezien. Nog indrukwekkender is dat ze via private chatgroepen georganiseerd werden. Recent was er in Shenzen, in het zuiden van China, een staking van de arbeiders bij het bedrijf Jasic Technology. Ze eisten het recht om een eigen vakbond te vormen.

Er waren campagnes van onder meer LGBTQI+ activisten. De #Iamgay campagne, opgezet tegen het verbieden van “homoseksuele content” op het grootste blogplatform, werd 500 miljoen keer gedeeld en behaalde een overwinning. Zelfs de beruchte online repressie van China kon dit protest niet baas.

Deze bewegingen in China zijn van enorm belang voor de democratische strijd in Hong Kong. De huidige leiders van de gevestigde democratische beweging slikken nederlaag na nederlaag en niet enkel vanwege repressie. De partijen van de kapitalistische klasse laten bewust bewegingen doodbloeden. Zo faalde de paraplurevolutie in 2014 onder meer omdat de pro-democratische partijen bang waren van sociale bewegingen die ze niet kunnen controleren. De conservatieve kapitalisten die Hong Kong stevig in hun greep hebben, weten dat de dictatuur aan hun kant staat. De kapitalistische krachten in het democratische kamp zijn bang voor een sociale beweging die niet enkel democratische rechten eist maar ook hun positie in vraag stelt. De enige effectieve beweging voor democratie is er daarom onvermijdelijk ook één die gebaseerd is op een socialistisch programma, die de strijd voor democratie in Hong Kong koppelt aan sociale bewegingen in China en het einde van de dictatuur.

Wil je de strijd tegen repressie in Hong Kong steunen? Teken de petitie op www.stophkrepression.net