Om de sociale afbraak te stoppen:

  • Stem PVDA in heel het land, Gauches Communes in Sint-Gillis en Consequent Links in Keerbergen.
  • En sluit aan bij LSP

Pensioenbetoging in mei. Foto: Liesbeth

Velen zullen zich herkennen in de anarchistische slogan: ‘indien verkiezingen iets konden veranderen, had men ze al lang afgeschaft.’ Dat komt omdat die slogan een grond van waarheid bevat. In aanloop naar de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen van 14 oktober zullen we overstelpt worden met publiciteit. Steeds dezelfde hypocriete politici zullen op TV en radio eindeloos debatteren om uiteindelijk allemaal min of meer hetzelfde te verkondigen. Hun dilemma? Beloftes doen die ze toch niet zullen nakomen zodra het patronaat hen ter orde roept of zich integendeel in de markt zetten als rechtuit om diezelfde patroongezinde politiek te voeren?

Edito door Eric Byl

De geschreven pers zal bol staan van interviews en analyses. Daarbij komt nog de ongelijke strijd om reclamepanelen, folders, affiches aan ramen en in tuinen en heel af en toe, om de schijn van onpartijdigheid toch een beetje te behouden, de zeldzame officiële aanplakborden, tenminste waar die nog niet afgeschaft zijn. Zoveel praat om niets van de fundamentele tekorten op te lossen zal het aantal blanco en ongeldige stemmen en die voor oprechte en geveinsde anti-establishment kandidaten doen pieken.

Maar tegelijk zal de aandacht voor politiek toenemen. Het biedt LSP en haar sympathisanten de kans in debat te treden met familie, vrienden, collega’s en nog totaal onbekenden. We zullen voorstellen om de harteloze budgettaire wurggreep waarin de federale en regionale overheden steden en gemeenten klemmen, te breken en een massaal plan van publieke investeringen in sociale woningbouw, infrastructuur, kinderopvang, onderwijs en degelijke jobs door te voeren. Een echt links gemeentebestuur zou weigeren om de schulden af te betalen en samen met andere linkse gemeentebesturen een front van verzet vormen om terug te eisen wat de hogere overheden de voorbije jaren gestolen hebben. Dat zal uniek zijn. Alle gemeentebesturen, van welke samenstelling ook, aanvaarden vandaag de budgettaire wurggreep. Ze trachten hun inkomen te herstellen via citymarketing om private investeerders aan te trekken. Hun woningpolitiek is gericht op het aantrekken van beter begoede middenlagen en het verdrijven van armere bewoners. De enigen die daarbij winnen zijn de grote promotoren.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen ook een test zijn voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019. De regeringspartijen, vooral de N-VA, zullen een goed resultaat aangrijpen om nog agressiever de sociale afbraak op te leggen. Op hun verlanglijstje: beperking van de werkloosheid in de tijd, individuele loononderhandelingen in plaats van collectieve, inperking van het stakingsrecht en naar verluidt ook doorlichting van de stakerskassen en rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, het afnemen van de werkloosheidsuiteringen van de vakbonden en de ziekte-uitkeringen van de mutualiteiten.

We beweren niet dat PS, SP.a, Groen en Ecolo het zo bont zouden maken. Maar tot nog toe moeten we vaststellen dat ze geen antwoord hebben op rechts. Hun oppositie gaat vooral over vorm en ritme, nooit over inhoud. Hun zwakte is de sterkte van Michel, die telkens verwijst naar regeringen met ‘socialisten’ om het afbraakbeleid te vergoelijken. Zolang dit het enige alternatief is, zullen verkiezingen inderdaad geen fundamentele verandering opleveren, maar slechts leiden tot frustratie tot groot jolijt van allerhande populisten.

Net als elders zien we nu echter ook in België een nieuwe linkse formatie, de PVDA, die de wind in de zeilen krijgt. LSP heeft belangrijke meningsverschillen met de PVDA en de PVDA neemt een neerbuigende houding aan ten aanzien van LSP. Onze vraag hoe we konden bijdragen aan hun campagne bleef 11 maand onbeantwoord vooraleer we op een droge afwijzing stootten. Toch is de aanwezigheid van PVDA-verkozenen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers nu al van onschatbare waarde. Het zorgt ervoor dat de standpunten van de arbeidersbeweging, voor het eerst sedert lang, af en toe aan bod komen, vooral in Wallonië en Brussel. Die stem versterken en ook in Vlaanderen laten weerklinken is dé uitdaging voor de komende verkiezingen.

Net daarom is de stemoproep van LSP voor de gemeenteraadsverkiezingen er vooral één voor de PVDA. We denken trouwens dat de vakbondsleidingen een grove fout begaan door zich uitsluitend en te nauw te verbinden met PS en SP.a voor het ABVV of erger nog, CD&V voor het ACV. Die partijen zijn mee verantwoordelijk voor de sociale afbraak en hebben alle geloofwaardigheid verloren. Hun kiesresultaten bewijzen dat de politieke ordewoorden van de vakbondsleiders achterhaald zijn. De basis weigert te volgen en een verandering van politieke strategie is vereist. Een open stemoproep inclusief PVDA, is het minste dat de vakbondsleiders moeten doen.

We hopen dat de PVDA tientallen gemeenteraadsleden wint, maar ook dat de PVDA beseft dat rommelen in de marge niet zal volstaan. Haar deelname met Groen en SP.a in het districtsbestuur van Borgerhout was ronduit teleurstellend. Haar grote verwezenlijking zijn de ‘pleinpatrons’: jongeren aangesteld om aan conflictbeheersing te doen en de leefbaarheid van het district te bevorderen. Geen slecht initiatief, maar in plaats van die jongeren op te leiden en aan te werven als betaalde werkkracht werd gekozen voor vrijwilligerswerk in een sector die daar door gebrek aan middelen steeds meer moet op terug vallen.

In Keerbergen, waar de PVDA niet opkomt, namen we zelf het initiatief voor een consequent linkse lijst. In Sint-Gillis beschikt LSP over een reële inplanting, maar onze vraag aan de PVDA voor kandidaten op haar lijst werd er ook geweigerd. Samen met de kleine radicaal linkse Parti Humaniste, vormen we er de kern van Gauches Communes, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen goed voor 3,6%. Gauches Communes verdedigt een gedetailleerde versie van bovenstaand programma. Het zal de PVDA niet hinderen om een of meerdere verkozenen te behalen, maar een goed resultaat voor Gauches Communes zal de druk op de PVDA om niet te rommelen in de marge opdrijven. Elders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel waar noch LSP, noch PVDA opkomt, roepen we op om voor linkse arbeiderskandidaten op de lijsten van PS, SP.a, Groen of Ecolo te stemmen, als die er zijn.