Piket aan het Brugman-ziekenhuis in Brussel

Deze zomer moest de regering op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting van 2019 rond te krijgen. Naast de beursgang van Belfius en de mogelijkheid van een vierde telecomoperator op de Belgische markt, werd vooral nadruk gelegd op de ‘jobsdeal’. We weten ondertussen al even dat de regering ‘jobs’ gelijkstelt met laagbetaalde, onzekere, hyperflexibele banen. Met dit akkoord wil ze dit verder veralgemenen in meer sectoren.

Artikel door Sébastien (Luik) voor de septembereditie van ‘De Linkse Socialist’

Het zomerakkoord bevat verschillende nieuwe aanvallen: versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, ontmanteling van het brugpensioen en aanvallen op de arbeidsvoorwaarden en lonen. Alle werkenden en hun gezinnen liggen onder vuur, maar de ambtenaren wel heel erg. Dit bedreigt de kwaliteit van de openbare diensten.

Ambtenaren slachtoffer van jacht op zieken

De regering wil een einde stellen aan de mogelijkheid van ambtenaren om ziektedagen over te dragen. Tot hiertoe was er recht op 21 ziektedagen per jaar die aan 100% van het loon werden betaald. In de privé zijn dat er 30, maar de ambtenaren konden de 21 dagen overdragen naar de volgende jaren. Na die dagen valt het loon terug op een ziekte-uitkering van 60%.

Volgens vicepremier Jambon (N-VA) maken sommige ambtenaren gebruik van alle gecumuleerde ziektedagen om tot twee jaar vroeger op pensioen te gaan. Jambon zegt er uiteraard niet bij dat hiervoor een ziektebriefje van een dokter nodig, waarbij vastgesteld wordt dat de betrokkene effectief ziek is. De regering beschuldigt de ambtenaren eigenlijk van valse ziektebriefjes.

Dat is misschien begrijpelijk vanuit het standpunt van politici die nooit ernstig ter verantwoording worden geroepen, maar voor ambtenaren is er wel degelijk een controlesysteem om misbruik tegen te gaan. De controle gebeurt door Medex, het bestuur van medische expertise dat tot de FOD Volksgezondheid behoort. In een jaarverslag van Medex staat dat er in 0,6% van de afwezigheden wegens ziekte twijfel kon zijn. Dat aantal zal in de privé niet lager liggen.

De nationale secretaris van ACV Openbare Diensten, Silvana Bossio, wees op een rapport waaruit blijkt dat statutaire ambtenaren minder vaak afwezig zijn dan contractuelen. Waar in de privé gedurende 30 dagen 100% van het loon wordt betaald, valt een zieke ambtenaar na 21 dagen terug op 60%. Twee griepepidemieën op een jaar volstaan soms om aan dat aantal te komen. Het afschaffen van de overdracht van ziektedagen zal vooral een impact hebben op ambtenaren die na enkele jaren langdurig ziek worden: zij zullen 40% van hun inkomen verliezen.

Aanval op alle arbeidsvoorwaarden

Los van de meer technische elementen, is het doel van de regering om de ambtenaren te stigmatiseren als zogenaamde ‘bevoorrechte’ laag, onder meer omdat ze ‘voor het leven benoemd’ zijn. Dat wordt stelselmatig herhaald om de solidariteit van werkenden die minder gunstige voorwaarden kennen tegen te gaan.

Voor de ministers, zelf goed voor 10.000 euro netto per maand die ook na 21 of 30 dagen ziekte gewoon aan 100% wordt doorbetaald, is elke correcte arbeidsvoorwaarde en bijhorende beloning een rem op het versterken van de flexibiliteit en onzekerheid op de werkvloer, zaken waarmee de werkgevers hun winsten vergroten. We mogen ons niet laten verdelen. De echte profiteurs uit de regering stellen wat voor ons de norm zou moeten zijn voor als privileges: werkzekerheid, een leefbaar pensioen en aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

Steun en solidariteit

In de onderhandelingen over de hervorming van het ambtenarenstatuut beloofde de regering dat niet zou geraakt worden aan het stelsel van ziektedagen. We zien nu wat deze beloften waard zijn. Op 30 april was er al een actiedag van de ambtenaren. Michel Meyer, de federale voorzitter van het ACOD (Algemene Centrale van Openbare Diensten), kondigde aan dat er dit najaar acties zullen volgen. Marc Saenen van ACV Openbare Diensten stelde dat acties van de federale ambtenaren in september “vaststaan.”

Een aanval op één laag van werkenden is een aanval op alle werkenden. De ene aanval dient om de volgende voor te bereiden. We moeten bouwen aan solidariteit met de ambtenaren door samen in strijd te gaan tegen het zomerakkoord en de eerdere aanvallen door deze rechtse regering.

Na deze ‘jobsdeal’ zal de regering immers niet aarzelen om nieuwe aanvallen door te voeren. Een Thatcheriaanse regering heeft niet de neiging om vlak voor de verkiezingen te stoppen, maar blijft aanvallen. We moeten de sociale strijd opvoeren om onze eisen en bekommernissen op de agenda te zetten, zeker in tijden van verkiezingen.