In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]
Solidariteit met Chinese arbeiders in actie

Arbeiders van Jasic Technology in Shenzhen (China) voeren actie voor het recht om een eigen vakbond op te zetten. Ze botsen op harde repressie en vragen uitdrukkelijk om internationale solidariteit. Met het CWI doen we er alles aan om deze strijd bekend te maken. Artikels en video’s gaan de wereld rond. Er werd ook al geprotesteerd van een vestiging van Jasic Technology in het noorden van Engeland. We brengen de kwestie ook op verschillende afdelingsvergaderingen. Op een aantal daarvan werd nadien een foto genomen met solidariteitsaffiches. Hieronder enkele voorbeelden daarvan. Shen Mengyu, één van de opgepakte voortrekkers van de strijd, schreef in een brief die uit de cel gesmokkeld is: “Ga door met de strijd.” Internationale solidariteit is cruciaal: vele kleine vormen van solidariteit vormen samen een sterke vuist!

[divider]

ROSA op festival ‘Théâtres Nomades’ in Brussel

De festivalzomer is stilaan voorbij. Campagne ROSA was aanwezig op heel wat festivals. Dit weekend was er in Brussel nog het festival ‘Théâtres Nomades’ waar de campagne ROSA erg goed onthaald werd. Ook vandaag kan je er nog onze stand bezoeken om het te hebben over de strijd tegen seksisme en het asociaal beleid.

[divider]
BBQ Keerbergen

Zaterdag was er een erg geslaagde editie van de BBQ van LSP in Keerbergen, dit jaar open getrokken tot de kieslijst ‘Consequent Links’ waar LSP de drijvende kracht van is. De campagne van Consequent Links draait op volle toeren. Deze zomer werd de 12de lokale nieuwsbrief sinds de vorige verkiezingen verspreid in de bussen. Eerder nam een woordvoerder van Consequent Links deel aan een politiek debat van Unizo in de gemeente. Met de BBQ werden sympathisanten en hun kennissen bijeen gebracht. Tegelijk werd hiermee heel wat geld opgehaald waarmee we onze kiescampagne financieren. Doorheen de namiddag passeerden tientallen eters. De BBQ bracht ongeveer 300 euro op.

[divider]

Terug beschikbaar: ‘Liverpool: a city that dared to fight’

We hebben terug enkele exemplaren van het boek ‘Liverpool: a city that dared to fight’ door Peter Taaffe en Tony Mulhearn. Het boek gaat in op de strijd van het linkse gemeentebestuur in Liverpool tussen 1983 en 1987. Een opmerkelijk boek over een belanrijke strijdbeweging die veel lessen heeft voor vandaag, zeker nu er hier gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Het boek telt 497 pagina’s en is te koop voor 17 euro (+verzendingskosten). Contacteer geert@socialisme.be als je jouw exemplaar wil reserveren. Zie dossier over Liverpool op deze site