De situatie in de gevangenis van Birmingham in Groot-Brittannië is helemaal uit de hand gelopen. De regering moet tussenkomen om het beheer uit handen van private onderaannemer G4S te halen. Datzelfde bedrijf probeert zich bij ons in de ‘markt’ van daklozenopvang te wringen. In Limburg was dat gelukt, in de stad Antwerpen droeg protest eraan bij dat het niet zo ver kwam maar werden de voorwaarden voor de daklozenopvang ondertussen aangepast op maat van een latere uitbesteding aan een bedrijf als G4S. De catastrofale omstandigheden in de gevangenis van Birmingham zijn een waarschuwing van wat besparingen en privatiseringen betekenen. We brengen hieronder een artikel door Siobhán Friel van de Socialist Party in Birmingham dat deze week verscheen in ‘The Socialist’.

 

Foto uit publiek domein

De gevangenis van Birmingham is het nieuwste voorbeeld in een lange rij van rampzalige mislukkingen van privatiseringen. De regering moet immers tussenkomen en het beheert uit handen van het beruchte private bedrijf G4S halen. Een recent rapport bracht aan het licht dat er onvoldoende personeel was waardoor de werkomstandigheden onveilig zijn en dat de gevangenis krioelt van drugs en toenemend geweld. G4S nam de gevangenis over in 2011. Sindsdien is het aantal gewelddadige incidenten in de gevangenis vervijfvoudigd.

Een dat nadat het rapport bekend raakte, erkende de conservatieve minister Rory Stewart op LBC radio dat tot 20 gevangenissen zich in een gelijkaardige staat bevinden. Van de 123 gevangenissen doorheen Engeland en Wales zijn er 17 in privaat beheer. Vijf daarvan zijn in handen van G4S, dat op zijn website opschept dat het ‘waarde voor zijn geld’ aanbiedt in de sector.

Het hoofd van de gevangenisinspectie, Peter Clarke, verklaarde dat de gevangenis van Birmingham “het ergste was wat ik ooit zag.” De details in zijn rapport doen de maag keren: kots, bloed en uitwerpselen van ratten.

Blijkbaar moet het al zo ver gaan vooraleer de regering optreedt. In 2016 was er al een opstand in de gevangenis. In plaats van maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren, lieten G4S en de conservatieve regering de situatie nog verder uit de hand lopen.

Nog schokkender is de schaamteloze poging van de regering om te verdoezelen dat besparingen en privatiseringen tot deze ramp hebben geleid. De inspectie van de gevangenissen stelt terecht vast dat er “een duidelijk verband is tussen het gebrek aan middelen en de toename van geweld.” Maar de minister van het gevangeniswezen verklaarde dat er misschien een paar jobs teveel geschrapt werden – er verdwenen netto 4500 jobs – maar dat de crisis “vooral aangedreven wordt door nieuwe psychotische substanties.”

G4S en de regering benadrukken dat het bedrijf maar in één van de vijf gevangeniscontracten faalt. Maar ook dat is niet correct. Vorig jaar was er een onderzoek in de jongerengevangenis van Oakhill – eveneens uitgebaat door G4S – waarbij de conclusie was dat de gevangenis “onveilig” was. G4S stopte in 2016 met het beheer van de jongerengevangenis Medway nadat een reportage van Panorama op de BBC geweld tegen tieners in de gevangenis in beeld bracht.

Er is een duidelijk en herhaaldelijk bewijs van het falen van besparingen en privatiseringen. Dit is niet enkel zo in de gevangenissen, maar ook bij het spoor, de zorgsector, het onderwijs, …

Het feit dat de regering tussenkomt in de gevangenis van Birmingham is tijdelijk en volstaat niet. Bij het schrijven van dit artikel was het contract met G4S nog niet opgezegd. De conservatieve regering heeft evenmin uitgesloten dat andere gevangenissen aan private belangen zullen overgedragen worden. De regering verdedigt integendeel de privatiseringen, ondanks het belastend bewijsmateriaal ertegen.

De gevangenissen en probatiediensten moeten volledig in publieke handen zijn met voldoende middelen om de veiligheid van alle gevangenen en personeelsleden te garanderen. Socialisten staan voor bescherming en rehabilitatie, niet voor private winsten.

[divider]

“Er zijn niet genoeg middelen”

Weekblad The Socialist vroeg een reactie van Joe Simpson, vice algemeen-secretaris van de vakbond POA die onder meer cipiers organiseert.

“De POA heeft zich tegen de besparingen op personeel verzet en waarschuwde voor de gevolgen. De kostenbesparingen door verschillende regeringen en op winst beluste bedrijven hebben zwaar gehakt in het aantal cipiers en de middelen.

“Een persoonlijke opvolging van gevangenen zorgde voor een band en mogelijkheden om problemen rond drugs en geweld aan te pakken. Maar al te vaak worden kwetsbare mensen voor een onaanvaardbaar lange tijd in cellen opgesloten. Velen zouden beter opgevangen worden in veilige ziekenhuizen of in rehabilitatieprojecten buiten de gevangenis. Maar daar zijn er niet genoeg middelen voor.

“Het personeel in de gevangenissen draait op voor het gevaarlijke en falende beleid. Enkel door de besparingen en de outsourcing te stoppen, kunnen we beginnen om de problemen aan te pakken.”