Home / Internationaal / Oceanië / Interview met een Australische socialist. “De arbeidersbeweging terug opbouwen”

Interview met een Australische socialist. “De arbeidersbeweging terug opbouwen”

Tijdens de internationale zomerschool van het CWI (de internationale organisatie waartoe LSP behoort) spraken we met een activist van de nieuwe Australische vakbond UNITE, een bond van en voor interimmers, jonge arbeidskrachten,… in fastfoodzaken en winkels. De ervaringen met deze vakbond kunnen ook interessant zijn voor jongeren en arbeiders bij ons.

Hoe is UNITE tot stand gekomen?

“In 2006 kwamen we met een kleine groep bijeen in Melbourne voor een discussie over de positie van jonge arbeiders. We keken daarbij onder meer naar de vakbond Unite in Nieuw-Zeeland, een vakbond die jongeren met tijdelijke contracten probeerde te organiseren in sectoren als de horeca, winkels of ontspanning. We namen dit voorbeeld op en lanceerden Unite ook in Australië met een campagne tegen de lage lonen en afbouw van arbeidsomstandigheden.

“We hadden snel een aanhang in de fastfoodsector, de detailhandel en de gezondheidszorg. Dat zijn sectoren waar de problemen vaak erg groot zijn. Het zijn ook sectoren waar veel jongeren werken.”

UNITE organiseerde succesvolle campagnes en dwong een aantal loonsverhogingen af. Hoe ging dat in zijn werk?

“Aanvankelijk concentreerden we ons op een campagne waarbij we bazen die hun personeel slecht behandelden bekend maakten. Voor veel bedrijven is hun geloofwaardigheid en imago erg belangrijk.

“We stelden vast dat indien een actie van arbeiders wordt gekoppeld aan een mediatiek optreden, het makkelijker is om resultaten te bereiken. UNITE werd een echte vakbond met structuren om niet alleen campagnes op te zetten met jonge arbeiders, maar ook als een vakbond waar je lid van kunt worden en strijd mee kunt voeren.

“Er waren enkele opvallende successen met loonsverhogingen en de uitbetaling van loonachterstallen voor onderbetaalde arbeiders. Onze belangrijkste campagne was gericht tegen de grote winkelketen 7-Eleven. Dat bedrijf stelt vooral Chinese en Indische jongeren tewerk, doorgaans aan hongerlonen.

“De arbeiders van dat bedrijf zijn vaak wat verlegen omdat ze in Australië zijn met een tijdelijk studentenvisum. Dankzij onze campagne hebben we een aantal overwinningen kunnen afdwingen. De arbeiders van 7-Eleven hebben dankzij de campagne reeds in totaal 200.000 Australische dollars aan compensaties gekregen. We vroegen de overheid om zowat 60 winkels van de keten onder toezicht van de overheid te plaatsen.”

In België staan heel wat jonge werkenden soms wantrouwig tegenover de traditionele vakbonden. Is dat in Australië anders?

“In Australië is slechts 13-14% van de werkenden in de privésector lid van een vakbond. Onder jongeren valt dat cijfer zelfs onder de 10%.

“Jongeren weten weinig over de vakbonden. Dat is waarom we naar de scholen trekken en ook discussies voeren met studenten. Dankzij onze campagnes aan de scholen en onder studenten proberen we de noodzaak van vakbonden duidelijk te maken aan de nieuwe generatie werkenden.”

Wij eisen hier een minimumloon van 1500 euro netto per maand. Is er in Australië een minimumloon en hoe werkt dat?

“Er is in Australië inderdaad een minimumloon. Dat bedraagt momenteel 14,31 euro per dag voor een volwassene ouder dan 21 jaar. Daarnaast is er voor jongeren (minder dan 21 jaar) een lager minimumloon. In bepaalde gevallen krijgen jongeren van 15 jaar amper de helft van het minimumloon.

“Het is moeilijk om met dit minimumloon te overleven. Huisvesting, voedsel en transport zijn erg duur. De situatie wordt nog erger door een inflatie van zowat 2,8% waarbij de regering geen enkele loonsverhoging wil toelaten.”

Wat zijn de verhoudingen met de andere vakbonden?

“Niet alle vakbonden zijn blij met ons bestaan, maar we kregen wel wat steun van de meer strijdbare vakbonden in Victoria. Onze werking is niet evident en wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers en zonder een groot budget. Maar we kregen wel een aantal giften en materiële ondersteuning van vakbonden. Onze leden betalen een bijdrage en we hebben ook een aantal militanten die regelmatig giften doen. We hebben die middelen nodig, we moeten immers beroep doen op advocaten, boekhouders,… Het belangrijkste onderdeel van ons werk is echter de werking van jonge arbeiders in de winkels of restaurants die hun collega’s organiseren en hun rechten verdedigen.”

Wat was de rol van de linkse socialisten in het opzetten en ontwikkelen van UNITE?

“We lagen mee aan de basis van UNITE in 2003. Heel wat linkse socialisten zijn nog steeds erg betrokken bij het organiseren en leiden van de vakbond. De Socialist Party heeft veel middelen en tijd in de campagne gestopt, maar het belangrijkste was de politieke ondersteuning.

“Het falen van het beleid van de rechtervleugel in de syndicale beweging heeft veel jongeren buiten de vakbonden gehouden. In zekere zin bestaat onze taak er in om hun schade te beperken. De heropbouw van een syndicale beweging gebeurt door de inspanningen van echte socialisten.

“We zijn de enigen die dit soort campagnes voeren en die verder kijken dan dit systeem van uitbuiting van jongeren en arbeiders. Maar het is onze taak om de krachten van de arbeidersbeweging opnieuw op te bouwen, zowel in Australië als in België en de rest van de wereld.”

Leave a Reply