Home / Jongeren / Stop racisme, seksisme, LGBTQI+fobie: Blame the system, not its victims

Stop racisme, seksisme, LGBTQI+fobie: Blame the system, not its victims

Jongeren willen het recht om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontplooien. Het is erg dat dit steeds moeilijker is. Dit komt niet door de jongeren zelf. De crisis van het huidig systeem, het kapitalisme, weegt zwaar op alle werkenden en op jongeren in het bijzonder. We kunnen er echter iets aan doen: ons organiseren en in verzet gaan. Als wij dit niet doen, laten we het terrein over aan reactionair rechts dat klaar staat met verdeeldheid om nog meer asociaal beleid toe te dekken.

De verkiezing van Trump in de VS werd gevolgd door rechtse en extreemrechtse overwinningen in onder meer Italië, Oostenrijk en Hongarije. Het zorgt voor meer instabiliteit maar ook voor openlijk racistische maatregelen. Denk aan de kinderen die gescheiden hun ouders aan de grens tussen de VS en Mexico in kooien werden opgesloten. Onder druk van de publieke opinie moest Trump die maatregel intrekken en worden kinderen voortaan niet meer gescheiden van hun ouders als ze opgesloten worden. Daarmee zit hij terug op het beleid dat ook in ons land, tegen klachten van mensenrechtenorganisaties in, terug wordt ingevoerd. In Europa wordt gepleit voor kampen waar vluchtelingen in onaangename omstandigheden opgesloten worden, liefst buiten Europa. De Italiaanse minister Salvini van het extreemrechtse Lega weigerde toegang te geven tot een boot vol vluchtelingen en riep ook op om alle Roma in het land te registreren. Wat is het volgende, dat ze allemaal een gele ster moeten dragen?

Theo ‘Trump’ Francken en zijn N-VA-bende voelen zich hierdoor gesterkt. Ze voeren de repressie tegen migranten en de racistische haatpraat op. Een falend armoedebeleid? Vlaams minister Homans schrijft het toe aan vluchtelingen, ook al wijzen de cijfers daar niet op. Een schietpartij waarbij de tweejarige kleuter Mawda door de politie werd vermoord? N-VA-voorzitter De Wever zegt dat de ouders verantwoordelijk zijn. De ontmenselijking van vluchtelingen gaat bijzonder ver. Als de N-VA dit zo wanhopig doet, is het om te scoren in de verkiezingen. Met het asociaal beleid van langer werken voor lagere lonen zal dat namelijk niet lukken.

Er is een vermarkting van zowat alles. Hoe we eruit zien, onze ontspanning, … het is allemaal koopwaar. Openbare diensten die zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden kapot bespaard. Denk maar aan zorg of kinderopvang. De weg bespaarde taken komen vooral bij vrouwen terecht. Met racisme, seksisme en andere vormen van verdeeldheid wordt de aandacht afgeleid van het asociaal beleid. Er worden zondebokken gezocht. Verdeeldheid bestrijd je niet met andere vormen van verdeeldheid: racisme is geen antwoord op seksisme of LGBTQI+fobie. Niet de vluchtelingen zijn verantwoordelijk voor de crisis en de besparingen, maar wel de inhaligheid van een kleine groep superrijken waarvoor alles moet wijken, inclusief het sociaal weefsel.

De enorme ongelijkheid en het gebrek aan vooruitzicht op vooruitgang voor de meerderheid van de bevolking ondergraaft het vertrouwen in alle gevestigde instanties. Dat creëert ruimte voor rechtse populisten, maar in de zoektocht naar alternatieven wordt ook naar links gekeken. De enige die Trump kon stoppen in de presidentsverkiezingen was de zelfverklaarde socialist Bernie Sanders en de massabeweging die achter hem stond. Voor antwoorden op rechtse populisten als Trump moeten we niet op het establishment rekenen, maar uitkijken naar een antikapitalistisch alternatief. Het probleem zit niet enkel bij de excessen, maar ook bij het systeem waarop excessen zo welig kunnen tieren. Georganiseerd kunnen we verandering afdwingen. Zo werd in Ierland een referendum over het recht op abortus afgedwongen en gewonnen.

Om racisme, seksisme, LGBTQ-fobie, ongelijkheid en rechts populisme te bestrijden, moeten we samen in actie komen en bouwen aan een alternatief. Doe mee met ROSA en de Actief Linkse Studenten en Scholieren. Ga met ons in discussie en organiseer je in jouw school, wijk, campus, …