Home / Belgische politiek / “Laat ons niet stikken” – acties voor propere lucht

“Laat ons niet stikken” – acties voor propere lucht

Wekenlang al voeren kinderen, ouders en leerkrachten aan een groot aantal scholen actie voor propere lucht. De luchtvervuiling heeft zeker in de centra van grote steden als Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen, … een grote impact op het leven van kinderen. Meer nadruk op veilige fietsmogelijkheden en meer openbaar vervoer zouden de drukke auto meer uit de binnenstad kunnen houden. Dat zou aangenamer zijn voor wie er woont, werkt of naar school gaat.

Het is opmerkelijk dat zoveel kinderen enthousiast het idee van protest opnemen. Ze werken samen aan protestborden, maar ook aan liedjes en vandaag hielden ze samen met ouders en leerkrachten acties na de schooluren. In Brussel werd een druk kruispunt bezet, in Antwerpen was er een pic-nic (zie foto’s bij dit stukje) gevolgd door een korte optocht. De boodschap: “Laat ons niet stikken.” Na de zomervakantie zullen er opnieuw acties volgen.

Hiermee wordt nogmaals duidelijk hoe gevoelig mobiliteit en propere lucht zijn. Voorlopig lijken alle politici zich positief op te stellen rond de acties. Er wordt echter geen sympathie maar daden gevraagd: een beleid waarmee er effectief stappen gezet worden om de lucht rond de scholen – en dus in de hele stad – properder te krijgen. Hoe dat kan? “Minder auto, meer fiets, meer openbaar vervoer,” vatte een actie-oproep het samen.