Waar eindigt de politiek om migranten, mensen-zonder-papieren en asielzoekers te criminaliseren? Op 15 mei kreeg staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken groen licht van de regering voor een ontwerp van Koninklijk Besluit waardoor kinderen vanaf juli in gesloten centra kunnen opgesloten worden. Het beleid van de regering gaat gepaard met razzia’s, opsluitingen en geweld. Het trieste dieptepunt was de dood van een meisje van twee jaar, de jonge Mawda, die met haar Koerdische familie gevlucht was voor de terreur van Islamitische Staat.

door Pietro

Gezinnen met kinderen terug in gesloten centra

Vanaf juli 2018 komen er in het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel vijf “units voor gezinnen” (drie voor zes personen en twee voor acht). Het doel is om ouders met hun kinderen op te sluiten. Tegen 2021 wil de regering drie nieuwe gesloten centra om de capaciteit te verdubbelen. In 1988 waren er 30 plaatsen in gesloten centra, nu zijn dat er ongeveer 650. Dit zal oplopen tot 1.066 (1)! Het gaat om gevangenissen voor mannen, vrouwen en kinderen die geen enkel misdrijf gepleegd hebben en die niet eens voor een rechter passeerden.

Deze regering heeft middelen genoeg om migranten en hun kinderen op te sluiten, maar niet om degelijke jobs te creëren en een sociaal beleid voor de meerderheid van de bevolking te voeren.

Dodelijke repressie

Op donderdag 17 mei, twee dagen nadat Francken groen licht kreeg om kinderen op te sluiten, werd Mawda Shawri gedood door een kogel van de politie. Mawda was twee jaar geleden in Duitsland geboren. Haar ouders waren de oorlog in Iraaks Koerdistan ontvlucht. De omstandigheden van de dood van Mawda werden op 22 mei bekendgemaakt door de advocaat van de ouders: “Een agent schoot op de bestelwagen tijdens een achtervolging. De bestelwagen reed niet op een politiewagen in. De eerste politiewagens reden ter hoogte van de bestelwagen en er niet voor, er was dus geen sprake van bedreiging. In de bestelwagen werd geen enkel wapen gevonden.”

Meteen nadat bekend werd dat Mawda overleden was, volgde een doofpotoperatie. Vervolgens werd de verantwoordelijkheid voor het geweld op de mensensmokkelaars afgewenteld en uiteindelijk zelfs op de ouders van het pas overleden kind. Het parket van Bergen bracht meteen de versie van de politie: nog voor een autopsie ontkende het parket de mogelijkheid dat Mawda door een schot gedood was. De autopsie wees uit dat dit wel het geval was: een politiewapen had Mawda gedood. Het parket bracht ook de versie van de politie waarin de bestelwagen op agenten zou ingereden hebben. De gevestigde media namen dit allemaal over. Het bleek niet te kloppen. De Wever en co waren er snel bij om de ouders van Mawda verantwoordelijk te stellen voor de dood van hun dochter, maar over de leugens hadden ze niets te zeggen.

Michel, Jambon en de traditionele partijen: hypocrieten!

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) legde de verantwoordelijkheid meteen bij de migranten: “De regels zijn eenvoudig. De politie kan het vuur openen als er mensenlevens in gevaar zijn.” Over het feit dat met scherp op mensen wordt geschoten, komt er geen woord kritiek. Anders gezegd: er geldt blijkbaar een ‘licence to kill’ tegen migranten, aangezien die een gevaar vormen.

Premier Michel (MR) verklaarde dat alle feiten moesten bekend worden en dat een waardige en menselijke benadering nodig was. Die logica van menselijkheid was echter ver te zoeken toen het gezin meteen na dit drama bevel kreeg om het land te verlaten, een beslissing die vervolgens werd omgezet in een tijdelijke verblijfsvergunning. Wat een hypocrisie!

Het is het beleid van haat en racisme tegen migranten die geleid heeft tot de dood van Mawda. Alexis De Swaef van de Liga voor de Mensenrechten stelde dat de politiemensen “ook horen wat Jambon zegt. Zelfs als ze kiezen voor de harde aanpak, weten ze dat de minister hen altijd in bescherming zal nemen.” Michel betreurt dit drama, maar ziet geen probleem in razzia’s tegen migranten op straat, op trams, in culturele centra of in opvangplaatsen.

Oppositielid Frédéric Daerden (PS) verklaarde dat het nog te vroeg is om tot een parlementaire onderzoekscommissie te beslissen. Hij erkent dat er een “bijzonder anti-asielklimaat” bestaat in ons land, maar dat het “te kort door de bocht” is om “die context met dit drama te verbinden.” (2) Wat moet er dan nog meer gebeuren om een verband te leggen? Andere regeringspartijen halen vooral uit naar het “populisme” van wie oorzaken en politieke verantwoordelijken aanduidt.

Tegen de haat: solidariteit en regularisatie!

De regering maakt bewust gebruik van repressie tegen migranten om verdeeldheid te zaaien en de aandacht van de publieke opinie af te wenden van de echte verantwoordelijken voor het asociale besparingsbeleid. Migranten worden gebruikt als zondebok.

De regering is niet alleen moreel verantwoordelijk voor de dood van Mawda maar ook politiek. Deze dood is het gevolg van een klimaat van repressie tegen migranten en mensen-zonder-papieren. Toen Semira Adamu twintig jaar geleden gedood werd bij een uitwijzing, nam bevoegd minister Louis Tobback (SP.a) ontslag. Vandaag gebeurt dat niet. De N-VA-minister blijft zitten en trekt zich niets aan van de breed gedragen verontwaardiging.

Het is niet genoeg om kwaad te zijn. We moeten die woede organiseren door een krachtsverhouding op te bouwen onder jongeren en werkenden om het ontslag van Jambon en Francken te eisen naast het stopzetten van het racistische beleid.

De betoging op 10 juni van organisaties van mensen-zonder-papieren, verschillende collectieven en de vakbonden tegen het repressieve asielbeleid wordt belangrijk. LSP roept op tot een zo breed mogelijke deelname aan die betoging. Er is geen enkele tegenstelling tussen de strijd voor een regularisatie van mensen-zonder-papieren en die voor een sociaal beleid zodat iedereen die hier woont toegang heeft tot huisvesting, werk, openbare diensten, …  Terwijl het vrij verkeer van mensen actief wordt bestreden door deze regering, geldt dat niet voor de rijkdom die de werkenden produceren. De winsten vloeien probleemloos door naar fiscale paradijzen. In 2016 brachten 853 Belgische bedrijven 221 miljard euro onder in belastingparadijzen. We moeten strijdbewegingen bijeenbrengen zodat we kunnen afdwingen dat de door ons geproduceerde rijkdommen ten goede komen aan de volledige bevolking!

Afspraak: zondag 10 juni om 14u aan station Brussel-Noord. Grote betoging voor de regularisatie van alle mensen-zonder-papieren en tegen het beleid dat vluchtelingen criminaliseert en doodt.

 

 

  1. http://www.knack.be/nieuws/belgie/capaciteit-gesloten-centra-breidt-uit/article-normal-852551.html
  2. http://www.levif.be/actualite/belgique/mort-de-mawda-mise-en-place-d-une-commission-d-enquete-parlementaire-prematuree/article-normal-842091.html