Home / Internationaal / Europa / Iers abortus-referendum: jong enthousiasme om te breken met repressie uit verleden

Iers abortus-referendum: jong enthousiasme om te breken met repressie uit verleden

Een van de stands van ROSA voor een Ja-stem in het referendum.

Morgen is er in Ierland een historisch referendum over het 8ste amendement op de Grondwet. Dat amendement houdt een quasi volledig verbod op abortus in. De Ieren zullen ‘ja’ stemmen voor een progressieve toekomst waar het recht om te kiezen eindelijk erkend wordt door de Ierse wet, of ‘neen’ voor een samenleving die in de schaduw van de repressieve en vrouwonvriendelijke katholieke kerk blijft.

Door Keishia Taylor, Socialist Party en ROSA (Dublin)

Er is een militante, jonge feministische beweging die opkomt voor het intrekken van het 8ste amendement. Deze beweging wil breken met de repressie uit het verleden.

Het politieke establishment heeft zich steeds verzet tegen het recht op abortus. Er werd neergekeken en uitgehaald naar de pro-keuzebeweging. Er werd eerst geprobeerd om het referendum om zich tegen te houden. Nadien volgden pogingen om de eisen af te zwakken en abortus enkel toe te laten in extreme gevallen, zoals bij verkrachting of indien de foetus niet levensvatbaar is.

De campagne ROSA, een socialistische feministische beweging waarin activisten van de Socialist Party zoals parlementslid Ruth Coppinger een leidinggevende rol spelen, had een grote impact en slaagde erin om een duidelijk pro-keuzestandpunt naar voor te schuiven.

We hebben de kwestie van veilige medische abortuspillen op de agenda gezet en aangetoond dat er dagelijks abortussen zijn, ondanks het wettelijk verbod. Dit heeft er toe geleid dat het referendum het recht op een keuze stelt.

Een jonge dynamiek en enthousiasme voor een Ja-stem is dominant, zeker in Dublin. Er is een grote steun voor het intrekken van het 8ste amendement, zeker onder jongeren, vrouwen, LGBT+ en werkenden.

De meest achtergebleven anti-keuze-activisten voelden dat ze hun controle op vrouwen verloren en gingen over tot een bijzonder agressieve campagne. Dit heeft een effect. De laatste peilingen voorspellen een overwinning voor de pro-keuzecampagne op het seksistisch verbod op abortus, maar we zijn niet zeker en voeren campagne tot de verkiezingsdag.

Het afdwingen van abortusrechten zou een grote overwinning zijn. Het zou een zware slag zijn voor het conservatieve, repressieve establishment. Het zou ook een stap zijn naar een volledige scheiding van kerk en staat.

 

De resultaten van het referendum worden pas zaterdagnamiddag verwacht. Wij zullen zondag een eerste reactie publiceren.