Home / Edito - Internationaal / Overwinning op Amazon. Grote bedrijven belast om betaalbaar wonen te financieren in Seattle

Overwinning op Amazon. Grote bedrijven belast om betaalbaar wonen te financieren in Seattle

Op 14 mei keurde de gemeenteraad van Seattle een historische taks op Amazon en andere grote bedrijven goed. De opbrengst van deze taks dienst voor betaalbare huisvesting in publieke handen. De drijvende kracht achter deze overwinning was de sterkte van onze beweging #TaxAmazon. Deze beweging wordt geleid door activisten rond huisvesting, Socialist Alternative, Democratic Socialists of America en gemeenteraadslid Kshama Sawant. De beweging zette de kwestie in de herfst van vorig jaar op de agenda met een bezetting van het stadhuis. De strijd werd in de begrotingsdiscussie van afgelopen november naar voor gebracht.

Door Keely Mullen en Calvin Priest, Socialist Alternative

De week voor de uiteindelijke stemming deden de grote bedrijven en hun bevriende politici, zoals burgemeester Jenny Durkan, er alles aan om de geplande regels af te zwakken en vol te proppen met achterpoortjes. Burgemeester Durkan deed een tegenvoorstel waarin de voorgestelde taks van 75 miljoen dollar zou gehalveerd worden tot 40 miljoen dollar waarbij het grootste deel van de opbrengst zou gaan naar tijdelijke diensten, waaronder de daklozenopvang, in plaats van naar permanent betaalbare huisvesting. De sterkte van de beweging #TaxAmazon maakte dat het voorstel van de burgemeester werd weggestemd in het financieel comité van de gemeente. Afgelopen weekend trok de beweging de straat op rond de eis van een taks van 75 miljoen dollar zonder achterpoortjes. Op hetzelfde ogenblik probeerde de gemeenteraad tot een akkoord met de burgemeester en de grote bedrijven te komen. Het kwam tot een voorstel dat slechts een beetje beter is dan het voorstel van Durkan en Bezos. Er komt een taks die 48 miljoen euro zal opbrengen in plaats van de voorgestelde 75 miljoen. Maar het blijft wel een aanzienlijke transfer van rijkdom van de grote bedrijven naar de werkenden, een transfer die er niet zou gekomen zijn zonder onze strijd.

Zoals met de invoering van het minimumloon van 15 dollar per uur werd ook deze overwinning geboekt door een sterke beweging, de mobilisatie van brede publieke steun en onze  capaciteit om de argumenten van de grote bedrijven van antwoord te dienen. Amazon heeft hard gevochten tegen deze volledige taks, maar we zijn erin geslaagd tientallen miljoenen dollars uit Bezos’ zakken te halen om te investeren in betaalbare huisvesting.

Amazon dreigt

In de aanloop naar de stemming ging Amazon over tot een schandalig dreigement tegen arbeiders in Seattle. Amazon stelde dat het zijn bouwprojecten in Seattle zou stoppen indien de taks er kwam. Hierdoor werden meer dan 7.000 jobs in de bouw gegijzeld.

Laat het meteen duidelijk zijn: het is financieel gezien waanzin voor Amazon om dit project halverwege te stoppen en deze taks zal amper voelbaar zijn op de enorme winsten die het bedrijf maakt in Seattle. Het was een schandalige poging van de miljardairs om te dreigen en de arbeiders in Seattle te verdelen. Het aandeel van Amazon in deze taks is slechts wat zakgeld voor Jeff Bezos, de rijkste man op aarde. Het dreigement was een poging om de ijzeren greep op het lokale beleid te behouden door de spierballen van het enorme kapitaal en het gewicht van het bedrijf in de economie van Seattle te laten rollen. Het was meteen ook een waarschuwing voor arbeiders in andere steden waar Amazon kantoren en verdeelcentra heeft. Socialisten zijn niet naïef over de enorme macht van Amazon over een groot aantal jobs, maar we verwerpen de neerwaartse spiraal van het kapitalisme waarin huisvesting tegen jobs wordt geplaatst, stad tegen stad en arbeider tegen arbeider.

Dreigementen als deze tonen de brutale neerwaartse spiraal die eigen is aan het kapitalisme. Grote bedrijven als Amazon doen er alles aan om elke kost te verminderen, waarbij de werkenden daar steeds voor opdraaien. Dat is de regel in een systeem waar de winsten van een handvol superrijken belangrijker zijn dan de noden van de overgrote meerderheid in de samenleving. De rijkdom van Jeff Bezos komt van de arbeid van tienduizenden personeelsleden van Amazon. Zij zorgen ervoor dat het bedrijf draait en dat er waarde gecreëerd wordt. Er is nood aan een fundamenteel andere samenleving, een socialistische samenleving waarin grote bedrijven als Amazon in democratisch publiek beheer en bezit van de werkenden komen. Belangrijke overwinningen door socialisten, zoals de taks op Amazon of het verhogen van het minimumloon tot 15 dollar per uur, zijn cruciale eerste stappen. Maar we mogen het daar niet bij laten.

Nood aan sociale huisvesting

Het kapitalisme is niet in staat om iedereen degelijke huisvesting aan te bieden. We moeten opkomen voor een alternatief op de falende private huizenmarkt en we hebben nood aan controle op de huurprijzen. Er moeten tienduizenden sociale woningen bijkomen waarbij deze huisvesting in publieke handen is en niet onderhevig aan de markt. De miljardairs en de vastgoedlobby hebben een grote macht over hoeveel we aan huisvesting moeten uitgeven, sociale woningen kunnen daar een antwoord op bieden. Het huurgeld van deze sociale woningen moet rechtstreeks geïnvesteerd worden in het onderhoud en de uitbreiding van het aantal sociale wooneenheden. De bouw van deze woningen moet tenslotte gebeuren door bouwvakkers die lid zijn van de vakbond met een voorkeur voor lokale bouwbedrijven, zodat het de arbeiders van Seattle maximaal ten goede komt.

Klaar voor de strijd! Een andere wereld is mogelijk

De overwinning die we in Seattle geboekt hebben, kan het hele land rondgaan. We hebben niet het volledige bedrag binnengehaald dat we wilden en het is onvoldoende voor wat nodig is, maar het is wel bijna 50 miljoen dollar meer dan wat Amazon en andere grote bedrijven willen betalen. Het is ook twee keer zoveel als wat de gevestigde politici in de gemeenteraad afgelopen herfst nog weggestemd hebben. Door te bouwen aan een vastberaden beweging hebben we een van de meest progressieve bedrijventaksen afgedwongen in het land. De leiding door Socialist Alternative en Kshama Sawant in deze beweging was cruciaal. Door ons te baseren op de kracht van de werkende bevolking om de gewone gang van zaken te verstoren, hebben we het volledige establishment in Seattle tot toegevingen gedwongen.

De strijd moet nu doorgaan. We zullen niet rustig toekijken hoe het establishment in de stad grote bedrijven en projectontwikkelaars toelaat om ons, onze vrienden en buren, het recht op veilige en betaalbare huisvesting te ontzeggen. We moeten niet alleen opkomen voor de onmiddellijke verworvenheden vandaag, maar voor een alternatief op het falende kapitalisme: voor een toekomst waarin niemand als dakloze op straat hoeft te sterven, waarin niemand moet kiezen tussen dakloosheid en een gewelddadige partner en waarin niemand geen betaalbare huisvesting vindt in de stad waar hij of zij werkt.

We komen op voor een stad en een wereld op basis van solidariteit, gelijkheid en democratie – op basis van de noden en verwachtingen van de werkende bevolking en onderdrukte gemeenschappen. We moeten onze strijdbewegingen bundelen: voor rechtvaardige belastingen op Amazon en andere grote bedrijven, voor een minimumloon van 15 dollar, stakingen voor meer middelen voor onderwijs, protest tegen politiegeweld en massale arrestaties – kortom, voor een andere samenleving. We hebben een wereld te winnen!