Home / Edito - vooraan / Fight for Pride

Fight for Pride

België wordt gezien als een land dat het goed doet op het vlak van LGBTQI+-rechten. Sinds 2003 is het huwelijk opengesteld voor holebi’s, het is verboden te discrimineren o.b.v. seksuele geaardheid en genderidentiteit, -expressie; holebi-koppels komen in aanmerking voor adoptie; … Hoewel dit belangrijke verworvenheden zijn, stellen we vast dat wettelijke gelijkheid niet volstaat om het welzijn van LGBTQI+-personen te verzekeren. De talrijke problemen waarmee vele leden van de LGBTQI+-gemeenschap zich geconfronteerd zien, tonen de noodzaak van een gezamenlijke strijd voor emancipatie.

Artikel door Elise (Gent) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Fight for Pride is still needed

Afgelopen maand werd opnieuw bericht dat twee mannen slachtoffer werden van homofoob geweld toen ze hand in hand door Brussel liepen. Wereldwijd is er de afgelopen jaren een toename van geweld gericht op LGBTQI+ personen. Geweld dat allerlei vormen aanneemt: verbaal en psychologisch, fysiek en seksueel (waarmee respectievelijk 79%, 27% en 32% van de transgenders in België te maken krijgt (1)) dat overal aanwezig is: op straat, maar ook op school, de werkplaats, thuis…

Ook de zelfdodingscijfers binnen de LGBTQI+-gemeenschap liggen bijzonder hoog. In België heeft maar liefst 62% van de transgenders ooit zelfdodingsgedachten, 22% onderneemt minstens één zelfdodingspoging. (2) Deze cijfers zijn alarmerend en doen vragen rijzen over het tekort aan begeleiding van LGBTQI+-personen en hun omgeving en de blijvende stereotypering via onderwijs, de media, …

Het besparingsbeleid van de regering versterkt het tekort aan kwalitatieve betaalbare woningen en degelijke jobs. Die context van tekorten laat discriminatie binnen huizen- en jobmarkten toe.  Maar liefst 53% van de transgenders krijgt te maken met discriminatie bij het zoeken naar werk. In België betekent dit, samen met de volledige afwezigheid van vlucht- en opvanghuizen, dat voor veel LGBTQI+-personen, zeker jongeren, een leven overeenkomstig hun geaardheid en/of genderidentiteit en -expressie, armoede of zelfs dakloosheid inhoudt.

Pride is a protest – met Campagne ROSA

Wereldwijd komen mensen op straat om te protesteren tegen aanvallen op de LGBTQI+-gemeenschap. Ook in België moet deze strijd verder uitgebouwd worden! Voor campagne ROSA moet de Pride opnieuw een politiek en strijdbaar gebeuren worden. Dat sluit aan bij het ontstaan van de parade als herdenking van de Stonewall opstand tegen discriminatie en uitbuiting in 1969. Stop de commercialisering van de parade: Pride en protest gaan hand in hand!

De Pride vormt een ideale gelegenheid om niet alleen de zichtbaarheid van de LGBTQI+- gemeenschap te verhogen, maar ook om discussie aan te gaan over reële oplossingen voor de problemen die deze gemeenschap ervaart. Hier distantieert Campagne ROSA zich duidelijk van traditionele politieke partijen die meelopen in de parade en zo met het imago van ‘LGBTQI+- vriendelijke partij’ hopen kiezers te halen in de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij doen niet mee met identity politics, waarbij LGBTQI+-personen op LGBTQI+-politici zouden moeten stemmen, onafhankelijk van het programma dat deze naar voor schuiven! Wij laten ons niet omkopen met mooie regenboogvlaggen en -zebrapaden door politici die meelopen in Pride parade, maar tegelijk besparingen doorvoeren op zaken die net cruciaal zijn voor het welzijn van LGBTQI+- personen! Wij eisen maatregelen die een reële verbetering betekenen voor de LGBTQI+- gemeenschap: investeringen in onderwijs, openbare en sociale diensten, vluchthuizen, degelijke sociale woningen en gezondheidszorg!

Gezamenlijke strijd voor gemeenschappelijke eisen

Holebi- en transfobie zijn niet eigen aan de mens, noch te herleiden tot een bepaalde cultuur. Ze zijn een middel, net als racisme en seksisme, om de aandacht af te leiden van een asociaal besparingsbeleid en komen voort uit een context waarin het de tekorten zijn die verdeeld worden, terwijl de winsten verdwijnen in de zakken van een kleine minderheid. De strijd voor de LGBTQI+-gemeenschap is een strijd die alleen succesvol gevoerd kan worden door werkenden en studenten samen, hetero, cisgender, LGBTQI+, man, vrouw, … Samen kunnen we druk zetten en sociale eisen afdwingen en strijden voor een radicaal andere samenleving die in het teken staat van het welzijn van de meerderheid van de bevolking: een socialistische samenleving.

 

(1)  https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/Factsheet_LGBT.pdf

(2)  https://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Everythingtransgender.pdf