Acties tegen de jacht op de werklozen

Op 11 oktober organiseerde de Linkse Socialistische Partij een aantal symbolische acties aan de RVA om te protesteren tegen de aangekondigde jacht op de werklozen. Er waren acties in Antwerpen, Luik, Mechelen, Oostende, Gent en Leuven. Er werd in die steden campagne gevoerd aan de doplokalen om werklozen op te roepen om in verzet te komen tegen het regeringsbeleid.

Geert Cool

In de buurlanden wordt reeds duidelijk waar het politieke establishment naartoe wil. In Duitsland wil de regering een hard schorsingsbeleid voeren tegenover werklozen waarbij geschorste werklozen nog een inkomen zouden krijgen van rond de 350 euro, wat uiteraard onvoldoende is om van te overleven. In Nederland wil de regering de pensioenleeftijd verhogen en wordt het mogelijk om te werken tot je 70ste. Jongeren die geen werk vinden, zullen hierdoor nog moeilijker aan de bak komen.

Ook in België beginnen de maatregelen concreet te worden. Vanaf 1 oktober krijgen jonge werklozen onder de 30 jaar uitnodigingen om te verantwoorden of ze wel voldoende gesolliciteerd hebben. Voorlopig staat nog niet vast op welke wijze hierna zal overgegaan worden tot schorsingen van de werkloosheid, maar volgens De Tijd zou er door de SP.A en de PS een cijfer van 30.000 geschorste werklozen tegen 2007 gebruikt worden.

Redenen genoeg dus om te protesteren. Met LSP willen we de discussie over het asociale beleid voeren en direct bij het begin van de eerste stappen van een streng schorsingsbeleid de oppositie beginnen organiseren. Voor veel werklozen zijn de maatregelen nog niet concreet, waardoor er nog wat een afwachtende houding ingenomen wordt. Onze acties op 11 oktober waren dan ook niet gericht op het mobiliseren van brede lagen, maar wel op het organiseren van eerste acties om van daaruit het verzet te organiseren.

Aan de doplokalen kregen we enorm goede reacties. Zo verkochten onze kameraden in Luik op 4 oktober aan de dop meer dan 100 exemplaren van ons maandblad. Ook elders haalden we goede resultaten op vlak van bladverkoop, discussies en het ophalen van contacten die geïnteresseerd zijn om actief te worden.

In Antwerpen waren we op 11 oktober met ruim 20 aanwezigen aan de RVA in de Lentestraat, waaronder een aantal werklozen die voor het eerst deelnamen aan acties. Er werd ter plaatse een korte toespraak gegeven over de noodzaak van een actieve oppositie en het organiseren van werklozen om voorbereid te zijn op de "jacht op de werklozen". Achteraf trokken we naar een café op Zurenborg waar een meeting werd gehouden.

Ook in andere steden waren er kleine symbolische acties. Voor ons was het vooral belangrijk om een eerste stap te zetten naar het organiseren van werklozen, waarbij we aan de doplokalen enorm goede reacties kregen. Hiermee starten we ook de campagne naar de Jongerenmars voor werk op 19 maart 2005 in Brussel.

Delen: Printen: