Home / Belgische politiek / Nationaal / Belangenvermenging & doofpotoperaties: N-VA rijdt voor de wapenindustrie

Belangenvermenging & doofpotoperaties: N-VA rijdt voor de wapenindustrie

Protest tegen F35’s eind april. Foto: Liesbeth

Dat onze regering publieke debatten over belangrijke zaken mijdt als de pest is, op zijn zachtst gezegd, een understatement. Het feit alleen al dat er in een tijd van besparingen 15 miljard wordt vrijgemaakt voor de aanschaf van F-35’s, die dan nog eens kernbommen kunnen dragen en droppen, is hallucinant.

Artikel door Sander (Dendermonde) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

SP.a greep eindelijk nog eens een kans om oppositie te voeren toen het rapporten van Lockheed Martin, de constructeur van de F-16’s, in handen kreeg waaruit bleek dat de huidige gevechtsvliegtuigen langer mee kunnen. Terwijl er geen geld is voor degelijke pensioenen voor iedereen of voor broodnodige investeringen in zorg en onderwijs, wordt de miljardeninvestering in oorlogstuig niet in vraag gesteld. Wiens belangen dienen regering en legertop? Niet die van ons!

Dit schandaal toont aan dat de regering een loopje neemt met de democratie die ze beweert te verdedigen. Een publiek debat over het nut van een miljardeninvestering in oorlogstuig werd niet gevoerd. Het werd ook meteen duidelijk dat dit nooit de bedoeling was. Deze regering moest en zou investeren in nieuw oorlogstuig om “de internationale gemeenschap” (lees: de imperialistische belangen van de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland) ervan te overtuigen dat het mee kan en wil stappen in het uitbreiden en verdedigen van de Westerse invloedssferen en winstbelangen in de wereld. Daarnaast worden de belangen van de wapenindustrie gediend. Dat de voormalige adjunct-kabinetschef van minister van Defensie Vandeput (N-VA) na zijn ontslag wegens ongeoorloofde contacten met Lockheed-Martin nu werkt voor een consultant die lobbyt voor hetzelfde bedrijf, versterkt de reuk van belangenvermenging. N-VA beweert voor “kracht van verandering” te staan, maar eigenlijk is het gewoon meer van dezelfde rottigheid.

De N-VA stelde alles in het werk om zijn minister buiten schot te zetten. Zo werd een zitting over het dossier twee weken uitgesteld, interne audits (door het leger zelf dus) werden besteld om de publieke opinie te beïnvloeden en militairen die op de hoogte waren van de mogelijke verlenging van de levensduur van de huidige F16’s werden op non-actief gezet. Toen uiteindelijk toch iets publiek gemaakt moest worden, mochten de parlementsleden de interne en externe audits wel inkijken maar geen foto’s of notities nemen laat staan kopies maken. Het heeft alles weg van een doofpotoperatie.

Als de N-VA hier voorlopig mee wegkomt, is het door de zwakte van de oppositie. SP.a heeft zelf een verleden van fraude en belangenvermenging bij legeraankopen: kijk maar naar het Agusta-dossier begin jaren 1990. De terechte kritieken op Vandeput in het parlement gaan bovendien niet gepaard met de uitbouw van een sterke vredesbeweging op straat.

N-VA’er Theo Francken wil naar nul vluchtelingen, maar zijn partij doet er alles aan om te investeren in oorlogstuig dat ingezet wordt in conflicten waar de bevolking geen andere uitweg ziet dan vluchten. De enige winnaars moeten bij de wapenindustrie en hun politieke marionetten gezocht worden.

Het is belangrijk om een krachtsverhouding op te bouwen die de belangen van de werkende bevolking dient en op die manier ook aan die werkende bevolking verantwoording verschuldigd is.

Zolang de economie in de handen van een rijke elite blijft, zullen de belangen van het merendeel van de bevolking altijd ondergeschikt zijn. Het is tijd voor een beweging van werkenden en studenten tegen oorlog, oorlogstuig en voor een samenleving die zichzelf dient en niet de winstbelangen van een rijke minderheid!