Home / Belgische politiek / 1 mei – strijd voor werkbaar werk blijft nodig

1 mei – strijd voor werkbaar werk blijft nodig

In Brussel was er een strijdbare betoging op initiatief van ACOD LRB (Lokale en Regionale Besturen). Daarmee wordt aangesloten bij de traditie van 1 mei. Foto: Mario

De traditie van 1 mei is begonnen als internationale dag van strijd voor de 8-urendag. Een korte werkdag moest ervoor zorgen dat het werk werkbaar was en te combineren met gezin en ontspanning. Vandaag is dat bijzonder actueel: de voorbije dagen was er een opstand van het Lidl-personeel tegen de onhoudbare werkdruk. Het akkoord dat op 1 mei gesloten werd – met het toekennen van 42 uur extra uren per winkel tot er een CAO gesloten wordt – bevestigt dat strijd loont. Wat de traditie van 1 mei ons geleerd heeft, is dat samen strijden het meest efficiënt is. Ook zonder alle moderne communicatiemiddelen is 1 mei uitgegroeid tot een internationaal gedragen actiedag.

Strijd voor werkbaar werk is belangrijk: werkgevers proberen hun winsten op te drijven door hun personeel als citroenen uit te persen. Tegelijk gaat de regering van werkgevers in het offensief tegen onder meer de pensioenen, maar ook door het mogelijk maken van meer flexibiliteit (voor de werkgever). Op deze manier zien velen zich niet tot 67 jaar werken. Deze maand komt er een belangrijke betoging tegen de aanvallen op de pensioenen. Op 16 mei trekken we door de straten van Brussel. De woede is groot, het potentieel voor verzet ook. Wij zullen er alvast alles aan doen om de mobilisatie naar 16 mei te ondersteunen. Zie ons pamflet.

1 mei in Gent. Foto: Jean-Marie Versyp

Op heel wat 1 mei-activiteiten was er aandacht voor de lokale verkiezingen van oktober. De SP.a probeerde de rug te rechten, maar had daar duidelijk moeite mee. Zo mag de Antwerpse SP.a nog beweren dat er een sterke ploeg staat, feit blijft dat de sociaaldemocratie in Antwerpen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet echt deelneemt aan het gevecht voor de burgemeesterssjerp. De PVDA was op 1 mei gewoontegetrouw sterk aanwezig met nadruk op de strijd bij Lidl en de mogelijkheid van nieuw sociaal verzet. ABVV-topman De Leeuw herhaalde de eis voor een minimumloon van 14 euro per uur, een uitstekende eis om ook werkenden in onzekere en laagbetaalde jobs in actie te betrekken. Om deze eis af te dwingen, zal een strijdplan nodig zijn.

LSP was aanwezig op verschillende 1 mei-activiteiten. Onze militanten vonden een grote openheid tot discussie over onze standpunten en voorstellen, zowel rond de pensioenen als de lokale verkiezingen. Nationaal staat de teller voorlopig op 564 verkochte kranten en 34 nieuwe abonnementen. Daarnaast werd meer dan 1.800 euro strijdfonds opgehaald. We bedanken alle militanten die dit succes gerealiseerd hebben en verwelkomen onze nieuwe lezers en abonnees.

Hieronder enkele foto’s van 1 mei in Antwerpen en Brussel.

Foto’s uit Antwerpen door Liesbeth:
1 mei in Antwerpen // Liesbeth

Foto’s uit Brussel door Mario:
1 mei in Brussel // Mario