Home / Sociaal / Asiel / Voor een wereld waarin niemand hoeft te vluchten!

Voor een wereld waarin niemand hoeft te vluchten!

Het was in maart twee jaar geleden dat de Turkije-deal werd gesloten, als „oplossing“ die de Europese leiders bedachten voor de vluchtelingencrisis van 2015. In de ogen van rechts is er geen vluchtelingencrisis meer, want het aantal vluchtelingen dat West-Europa weet te bereiken is enorm gedaald. Maar in werkelijkheid zijn wereldwijd nog altijd tientallen miljoenen mensen op de vlucht, met name door de aanhoudende oorlogen in het Midden-Oosten en repressieve regimes in Afrika. Het is een kapitalistisch systeem in crisis dat verantwoordelijk is voor oorlog, honger, onderdrukking, uitbuiting en milieurampen waardoor mensen vluchten. Alleen socialistische oplossingen kunnen hier een einde aan maken.

Artikel door Barbara Veger, Rotterdam. Dit artikel verschijnt in de mei-editie van ‘Socialistisch Alternatief’ in Nederland

Het was in maart twee jaar geleden dat de Turkije-deal werd gesloten, als „oplossing“ die de Europese leiders bedachten voor de vluchtelingencrisis van 2015. In de ogen van rechts is er geen vluchtelingencrisis meer, want het aantal vluchtelingen dat West-Europa weet te bereiken is enorm gedaald. Maar in werkelijkheid zijn wereldwijd nog altijd tientallen miljoenen mensen op de vlucht, met name door de aanhoudende oorlogen in het Midden-Oosten en repressieve regimes in Afrika. Het is een kapitalistisch systeem in crisis dat verantwoordelijk is voor oorlog, honger, onderdrukking, uitbuiting en milieurampen waardoor mensen vluchten. Alleen socialistische oplossingen kunnen hier een einde aan maken.

Het is de imperialistische inmenging geweest (en nog steeds) die tot oorlog en opkomst van terrorisme in het Midden-Oosten heeft geleid. Met name de oorlog in Syrië bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. Velen trachtten per boot de oversteek naar Europa te maken, waarbij alleen al in 2015 bijna 4000 vluchtelingen verdronken. In de recordmaand oktober 2015 kwamen er dagelijks tienduizend vluchtelingen op de Griekse eilanden aan. Percentueel kwamen er nog altijd veel minder vluchtelingen naar Europa dan het aantal dat in de eigen regio bleef: Libanon, met ruim 4 miljoen inwoners, herbergt 1,5 miljoen Syriërs. Ter vergelijking: in Nederland waren er eind 2016 101.000 erkende vluchtelingen.

Twee jaar na het sluiten van de Turkije-deal zitten er nog altijd duizenden vluchtelingen onder verschrikkelijke omstandigheden vast in kampen in Griekenland. Turkije, verre van een veilig land, herbergt ruim drie miljoen Syrische vluchtelingen die volledig rechteloos zijn. Hoewel de omstandigheden in de Libische gevangenissen voor vluchtelingen mensonterend zijn, sluiten Europese leiders toch deals met Libië om vluchtelingen die vanuit Afrika via Libië naar Europa willen trekken tegen te houden.

Zelfs SP-leider Lillian Marijnissen gooide het roer om en verklaarde dat de SP ook voor opvang in de eigen regio is en deals met Noord-Afrikaanse landen niet uitsluit. Voorheen had SP-leider Roemer een onduidelijk standpunt: aan de ene kant deed hij een moreel beroep op solidariteit met vluchtelingen, aan de andere kant stelde hij ook dat het aantal vluchtelingen dat opgevangen kon worden niet ongelimiteerd kon zijn, en dat hij de zorgen van veel Nederlanders begreep.

Het is ook logisch dat, in een periode van crisis, waarin er woningnood, een gebrek aan vaste banen, bezuinigingen op zorg en onderwijs zijn, onder een deel van de bevolking zorgen zijn of we het wel aankunnen om vluchtelingen op te vangen. Voor wie zelf al jaren op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat en hoort dat vluchtelingen geherhuisvest worden, of voor wie moet concurreren met een zwartwerkende arbeider-zonder-papieren, kan het lijken of de grenzen sluiten een oplossing is. Het is juist om met deze zorgen rekening te houden, en niet alleen maar om open grenzen te roepen zoals sommigen in linkse kringen doen. Dat is niet genoeg om mensen te overtuigen.

Aan de andere kant is het ook fout, zoals de leiding van de SP doet, om mee te gaan in de standpunten van rechts. Zo moeten we bijvoorbeeld uitleggen, dat het niet de schuld is van de vluchtelingen dat er te weinig betaalbare woningen zijn: sinds 2009 zijn er door het liberaliseringsbeleid van rechtse regeringen 250.000 sociale huurwoningen van de markt verdwenen. We moeten vechten voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen!

De beste manier, om te voorkomen dat je met zwartwerkende mensen-zonder-papieren moet concurreren, is deze te legaliseren. En te vechten voor arbeidstijdverkorting met behoud van loon zodat er genoeg (vaste) banen voor iedereen zijn. Er is genoeg geld om iedereen een goed bestaan te bieden, maar in dit kapitalistisch systeem gaat een steeds groter deel van de rijkdom naar een kleine groep van superrijken. Dat veranderen, vereist een gezamenlijke strijd en arbeiderseenheid tussen Nederlandse arbeiders, arbeiders van migrantenachtergrond en vluchtelingen.

Vluchten is een individuele oplossing die mensen kiezen als het aan een collectieve strijd voor betere levensomstandigheden ontbreekt. Daarom is het zo belangrijk om elke beweging van jongeren en arbeiders, waar ook ter wereld, tegen onderdrukking, oorlog en uitbuiting te steunen. Het is mogelijk een socialistische wereld te bereiken waarin niemand hoeft te vluchten, waar de maatschappelijke rijkdommen aan iedereen ten goede komen en niet slechts aan een handvol multimiljardairs. Vecht mee voor zo’n wereld!