Home / Foto's / Protest tegen aankoop gevechtsvliegtuigen: 15 miljard, niet met ons geld!

Protest tegen aankoop gevechtsvliegtuigen: 15 miljard, niet met ons geld!

15 miljard. Zoveel wil de regering investeren in gevechtsvliegtuigen en dat in tijden dat wij steeds te horen krijgen dat er moet bespaard worden. Voor pensioenen, openbaar vervoer, sociale huisvesting of sociale zekerheid is er geen geld. Om oorlogstuig aan te kopen wel.

De regering steekt zich weg achter het argument dat de beslissing al genomen is en dat België de ‘internationale verplichtingen’ moet nakomen. De verplichtingen opgelegd door het imperialisme en de wapenindustrie wegen voor deze regering effectief zwaarder door dan verplichtingen tegenover de eigen bevolking.

De rechtse regering met  Francken op kop kant zich tegen de komst van vluchtelingen, maar investeert wel in oorlogsmaterieel dat ingezet wordt bij deelname aan oorlogen die mensen net aanzetten tot vluchten.

Er is veel hypocrisie en de discussie maakt vooral duidelijk hoe dit kapitalistisch systeem werkt: voor oorlog zijn er wel middelen, voor investeringen zodat we vreedzaam kunnen samenleven niet. Dit is eigen aan het kapitalisme dat oorlog in zich draagt als een donkere wolk regen.

Daartegenover is er nood aan een sterke vredesbeweging. Zondag werd in Brussel actie gevoerd tegen de aankoop van F35’s. De beslissing van de regering is concreet voor veel mensen: één F35 kost evenveel als 12 rusthuizen, 156 parken, 1 ziekenhuis, 47 scholen of 12.145 speeltuinen.  Protest is noodzakelijk, zeker met de dreiging van grootschaliger conflicten in Syrië.

Enkele foto’s door Liesbeth:
Neen aan gevechtsvliegtuigen // Foto's Liesbeth