In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]

Schrijf je in voor het zomerkamp

Het pamflet voor het zomerkamp is nu verkrijgbaar. Een eerste voorstel van programma wordt deze week afgewerkt.

KOM NAAR HET ZOMERKAMP VAN ALS, ROSA EN LSP!

Om de wereld te veranderen, moeten we haar eerst begrijpen. Neem daarom deel aan het jaarlijkse zomerkamp van de Actief Linkse Studenten, de ROSA-campagne en de Linkse Socialistische Partij. We wisselen er politieke discussie en marxistische vorming af met ontspanning en sport om ons voor te bereiden op de acties en campagnes die we zullen lanceren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het kamp vindt plaats van vrijdagavond 29 juni tot donderdag 5 juli. Iedereen is welkom: scholieren, studenten, werkenden en gepensioneerden. Het is mogelijk één of enkele dagen te komen – voor werkenden voorzien we een speciaal programma in het weekend – maar uiteraard is iedereen uitgenodigd voor de hele duur van het kamp. Er is mogelijkheid in tent of een van de slaapzalen te overnachten. Tijdens het weekend worden babysit en kinderanimatie voorzien.

Inschrijvingen: via mail of via deze link. Meld bij inschrijvingen of je speciale voedingswensen hebt (veggie, halal, …) en of er kinderen meekomen.. Betaling op rekeningnr BE86 5230 8092 4650 met vermelding “kamp 2018 + naam”. Voorverkoop tot 15 mei.

Locatie: Kampplaats De Viggel III (Boolenstraat, Bree – onverharde weg)

Start: om 18u op vrijdag 29 juni.
Einde: 12u op donderdag 5 juli.

Tarieven:

[divider]

Meigroeten: laatste oproep

Woensdag beginnen we aan de productie van onze meikrant. Hierbij een laatste oproep om een meigroet in onze krant te plaatsen en aan de leden om de laatste meigroeten nog binnen te halen!

De geloofwaardigheid van de traditionele media is vandaag grotendeels geschonden, zeker bij de jeugd. De kwaliteit is in vrije val (leugens, manipulatie, valse beschuldigingen en andere vervormingen van informatie) en, vooral, de huidige periode kenmerkt zich door het krachtig in vraag stellen van de heersende kapitalistische ideologie en het neoliberale discours. Het vertrouwen in het establishment, haar instellingen en zijn ideologisch steunpunten, waaronder de media, blijft afbrokkelen. Een handvol multinationals controleren de informatie en gebruiken het om hun belangen te verdedigen (op een min of meer subtiele manier). De sociale bewegingen die dit in vraag stellen, al is het maar een onderdeel van het gevestigde systeem, zoals stakingen en betogingen, worden het grootste deel van de tijd genegeerd en zelfs belasterd of gecriminaliseerd.

Wie enkel de gevestigde media volgt, wordt dagelijks overstelpt met propaganda van regering en patronaat. Dit volstaat niet voor wie een kritische houding inneemt en wil opkomen voor een wereld zonder oorlog, uitbuiting, armoede en onveiligheid. ‘De Linkse Socialist’ en socialisme.be bieden een andere kijk die vertrekt vanuit de arbeidersbeweging en het jongerenverzet tegen racisme, seksisme, LGBTQI-fobie, vluchtelingenhaat, klimaatverandering of repressie. Onze media reiken niet enkel argumenten aan om in te gaan tegen de heersende neoliberale logica, maar ook om de internationale solidariteit van arbeiders en jongeren te organiseren en te versterken, en om een strijdsyndicalisme te bevorderen.

Steun de socialistische media!

Om ons maandblad te publiceren en onze website te stofferen hebben we u en uw solidariteit nodig. We rekenen niet op rijke geldschieters, maar op het enthousiasme van onze lezers en sympathisanten. In de eerste plaats, voor zover dat nog niet het geval is, nodigen we u uit een abonnement te nemen op de Linkse Socialist, zodat u iedere maand uw portie antikapitalistische en socialistische analyses kan lezen en tegelijk onze politieke werking ondersteunt.

Naar aanleiding van 1 mei, de internationale dag van de arbeid, vragen we lezers, organisaties, sympathisanten, bevriende handelszaken,… om onze socialistische media te ondersteunen met een meigroet, een strijdbaar bericht of een boodschap aan de lezers van onze krant.

Stuur ons voor 17 april je boodschap met tekst en/of logo naar LSP (redactie@socialisme.be of naar LSP, Hoveniersstraat 45, 1080 Molenbeek). Vermeld ook de grootte van de meigroet die je wil plaatsen.

 TARIEVEN:

  • 1/128e pagina = 15 euro
  • 1/64e pagina = 25 euro
  • 1/32e pagina = 50 euro
  • 1/16e pagina = 100 euro
  • 1/8e pagina = 200 euro

➡ PDF van de oproep voor meigroeten
➡ Online formulier om je meigroet meteen door te geven!

[divider]
200 jaar Marx

Op 5 mei 1818 – inmiddels 2 eeuwen geleden – werd in het Duitse Trier een zekere Karl Marx geboren. Hij zou opgroeien tot één van de meest invloedrijke denkers die ooit geleefd heeft. Het Communistisch Manifest, dat hij in 1848 samen met Friedrich Engels schreef als programmaverklaring voor de ‘Bond der Communisten’, is wellicht het breedst verspreide politieke werk aller tijden. De analyses van het kapitalisme, die erin vervat zitten en die Marx later nog verder uitwerkte in zijn befaamde ‘Das Kapital’, blijven 170 jaar later even pertinent.

De gevestigde media, traditionele politici en grote bedrijven doen er alles aan om de rampzalige gevolgen van het kapitalisme te verbergen. Ze proberen het bestaan van strijd tussen twee klassen met tegengestelde belangen te verdoezelen. Maar het is moeilijk om de feiten volledig te negeren: 42 miljardairs zijn even rijk als de armste helft van de wereldbevolking. Voor jongeren en werkenden is het belangrijk om zich de lessen van de strijd van hun klasse eigen te maken.

Op deze vorminsdag willen we dan ook verder ingaan op enkele hoofdelementen van Marx’ denken – van arbeidswaardeleer tot de methode van het historisch materialisme – en de impact ervan op (klassen)strijd. Immers: “De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”

Campagne ROSA organiseert op deze vormingsdag een extra traject. We gaan in op waarom volgens ons Marxisme en feminisme aan elkaar gelinkt zijn en op hoe de positie van de vrouw zich ontwikkelde binnen het kapitalisme.

Afspraak om 13u in lokaal 100.017 van de Blandijn (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte)

Programma:

13u – 14u: 200 Jaar Karl Marx
De ontwikkeling van zijn ideeën

14u15 – 16u: keuze uit 3 commissies
Marxistische Economie
Historisch Materialisme
Marxisme en vrouwenstrijd

16u30 – 18u: opnieuw keuze uit 3 commissies
Hervorming of revolutie
Marxisme vs Stalinisme
Positie van de vrouw onder het kapitalisme

18u – 19u30: Pauze
Eten voorzien aan democratische prijs

19u30: Film over het leven van Marx

Facebook evenement