Home / Internationaal / Noord-Amerika / VS: leraars vechten tegen besparingen

VS: leraars vechten tegen besparingen

Sinds eind februari/begin maart waren er 9 stakingsdagen van leraars en onderwijspersoneel in West Virgina en waren er ook stakingsacties in Jersey City, Phoenix. Er volgden ‘wilde’, onofficiële, stakingen in Kentucky en Oklahoma. In Oklahoma zijn er ongeveer 30.000 stakers en in Kentucky legden de leraars afgelopen vrijdag het werk neer. Onze Amerikaanse zusterorganisatie Socialist Alternative ondersteunt de stakingen die nu vooral plaatsvinden in door Republikeinen geleide staten. Hieronder een verslag uit Kentucky.

Artikel door Chris Gray and Keely Mullen, Socialist Alternative

Op maandag 2 april kwamen duizenden leraars en scholieren samen in de hoofdstad van Kentucky. Het protest was gericht tegen de door de Republikeinen opgelegde besparingen op de pensioenen en de dreiging om de middelen voor onderwijs af te bouwen. De meeste scholen hadden vakantie, maar waar dit niet het geval was, werd overal het werk neergelegd om mee te protesteren. De betoging in Frankfort toont na de onderwijsstakingen in Oklahoma en West Virgina dat er een groeiend verzet is tegen de aanvallen op het onderwijs, in het bijzonder in de ‘rode’ staten waar de Republikeinen sterk staan. De actie in Frankfort komt er na een golf van ziektemeldingen door het personeel toen de besparing op het pensioenfonds snel door het deelstaatparlement werd gejaagd. De besparingen werden toegevoegd aan een wet rond afvalwater waarover en zo goed als geen publiek debat was. De gouverneur moet enkel nog tekenen en dan is de aanval op de pensioenen wet. Het onderwijspersoneel uit West-Virginia toonde vorige maand echter aan dat een vastberaden strijd van onderuit met oproepen aan alle werkenden om het werk neer te leggen aanvallen door rechtse politici kan stoppen.

Maandagochtend kwamen de leraars samen in Frankfort, velen kwamen met schoolbussen die normaal jongeren naar school brengen. De meesten kwamen samen voor het hoofdkwartier van de Kentucky Education Association, enkele straten van het deelstaatparlement. Een kleinere groep ging naar het parlement om bij de verkozenen die op weg naar een zitting waren te protesteren. Er waren duizenden aanwezigen, vooral leraars maar er was ook solidariteit van personeel uit andere openbare diensten, syndicalisten uit de privé en jongeren.

Voor scholieren in Kentucky is het evident om op te komen voor de rechten van de leraars. Ze worden immers dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van aanvallen op het onderwijs. Onder jongeren is er een grote bereidheid om met het personeel in actie te gaan. Een brandweerman die met zijn vakbondsdelegatie aanwezig was, stelde: “Een aanval op hen, is een aanval op ons allen. Op de hele openbare sector en eigenlijk op alle werkenden.”

De huidige begrotingscrisis in Kentucky is het resultaat van een chronische onderfinanciering en belastingvoordelen voor de superrijken. De meest optimistische inschatting van de auteur van de besparingswet is dat dit 300 miljoen dollar zal uitsparen. Er is evenwel een tekort van 41 miljard dollar op de begroting. Volgens het Institute for Taxation and Economic Policy betalen de gewone werkenden in Kentucky 11% belastingen, terwijl de superrijken slechts 6% betalen. De belastingverminderingen voor de superrijken en grote bedrijven liepen op tot 13 miljard dollar, veel meer dus dan wat de lokale regering hoopt uit te sparen door te besparen op de pensioenen.

De Democraten dreigen met juridische acties tegen de pensioenbesparing. Dit zou een positieve stap zijn, maar het mag niet in de plaats van een mobilisatie van onderuit komen. De leraars en jongeren moeten meer vertrouwen in hun eigen acties stellen dan in de rechtbanken. In West Virginia was er de dreiging van een juridisch offensief tegen de staking die ‘onwettelijk’ kon verklaard worden op basis van de grondwet. Dit ging pas op het laatste moment niet door, vooral omdat de beweging vastberaden in actie bleef gaan. Er is nationale antistakingswetgeving onder de naam ‘Right to Work’, waardoor acties in de publieke sector kunnen verboden worden. Als het op klassenstrijd aankomt, is de beste juridische verdediging nog steeds een vastbesloten beweging op straat.

De besparingen op de pensioenen zijn verbonden met een breder plan om de belastingen te hervormen. Daarbij zullen de miljonairs en grote bedrijven nieuwe cadeaus krijgen. De voorstellen hiertoe zullen wellicht volgende week bekend gemaakt worden. Een verantwoordelijke van de deelstaatregering verklaarde in de media: “We staan open voor de ondernemers.”

De omvang van de aanvallen de afgelopen jaren maakt dat er een potentieel is om de strijd tegen de pensioenbesparing te koppelen aan de bredere noden van de werkende bevolking. De Republikeinen willen de pensioenen tegenover de middelen voor onderwijs zetten om de beweging te verdelen. Daartegenover is er nood aan een sterke eengemaakte beweging. Het onderwijzend personeel en alle werkenden in de publieke sector moeten zich verzetten tegen alle besparingen op hun kap en ze moeten eisen dat de rijken en grote bedrijven betalen om het begrotingstekort op te lossen. Op deze basis kan het stoppen van de directe bedreiging van de pensioenen en besparingen een eerste stap zijn om heel de rechtse agenda een halt toe te roepen.

Onder bredere lagen van de bevolking leeft het idee dat ze belang hebben bij deze strijd. Er waren initiatieven van onderuit om ervoor te zorgen dat scholieren uit de werkende klasse een middagmaal krijgen tijdens de staking en er waren financiële oproepen voor het stakersfonds. Kentucky heeft een lange geschiedenis van arbeidersstrijd en nu wordt opnieuw de kracht aangetoond van de oude slogan: ‘Wie één van ons raakt, raakt ons allen.’

Leiders van onderuit staan op

Zoals in West Virginia werd de organisatie van de acties in zowel Kentucky als Oklahoma grotendeels gedragen door informele netwerken waar gewone leerkrachten discussiëren over de strategie en de volgende stappen. Deze netwerken kunnen een cruciale rol spelen om de strijd vooruit te brengen en te verbinden met een bredere betrokkenheid van de lokale gemeenschap, die immers eveneens onder vuur ligt van de Republikeinse politieke verantwoordelijken.

De acties maandag werden formeel georganiseerd door de Kentucky Educators Association (KEA). De oproep kwam er enkele uren nadat de leraars zich al massaal spontaan ‘ziek’ gemeld hadden waardoor in bepaalde districten het volledig onderwijs plat lag. De KEA heeft geen onmiddellijke plannen om het protest verder op te voeren na de indrukwekkende mobilisatie van maandag. Maar het is duidelijk dat er een grote bereidheid is om door te gaan. De langeretermijnstrategie van de KEA-leiding is om de Republikeinen in november weg te stemmen. Het protest daartoe beperken, zou echter een grote fout zijn. Net zoals in West Virgina tonen de leiders van de basis die nu opstaan een bereidheid om veel verder te gaan dan de vakbondsleiding.

Socialist Alternative volgt deze strijd van nabij op en heeft leden die in de acties betrokken zijn. De protestbijeenkomst afgelopen maandag toonde de steun voor de leraars, ondanks de aanhoudende aanvallen door de rechtse regering in Kentucky. Wij steunen de onderwijsstrijd en roepen alle werkenden op om deze beweging te steunen. Werkenden uit heel het land kunnen leren uit het lerarenprotest: om te winnen, moeten de bewegingen groeien, bredere steun opbouwen en tot beslissende acties overgaan.