Officieel is de regerende N-VA groot voorstander van een streng inburgeringstraject voor nieuwkomers. Dat kadert in de nadruk op identiteit. Maar de N-VA is niet alleen voor identiteit, de partij is ook neoliberaal waarbij er geen remmen staan op de besparingszucht. Doorgaans wordt geprobeerd om het asociale beleid onder te sneeuwen met provocatieve uitspraken rond identiteit. In het conflict tussen het personeel van integratie en inburgering aan de ene kant en het N-VA-bestuur aan de andere, blijkt dat bij N-VA de neoliberale besparingen zwaarder doorwegen dan het gebabbel over identiteit. Zodra het concreet wordt en er middelen nodig zijn voor integratie en inburgering, klinkt het plots dat er nu eenmaal moet bespaard worden.

Vandaag werd bij Atlas in Antwerpen actie gevoerd. Onder deze legislatuur zijn alle diensten voor integratie en inburgering samengevoegd in drie structuren: EVA en daarnaast een Gentse en een Antwerpse structuur. Overal wordt momenteel overgegaan tot het inkrimpen van het personeelsbestand. Dit wordt verklaard door de dalende instroom van nieuwkomers. De ervaring van het personeel ziet er evenwel anders uit: het moet met minder collega’s meer dossiers opvolgen en bepaalde vormen van begeleiding worden stopgezet. Bij EVA werd eerder geprotesteerd tegen 170 afdankingen.

Bij Atlas verdwenen in 2017 al 30 jobs. Begin dit jaar werd aangekondigd dat vier projecten met samen een tiental personeelsleden zouden stoppen. Er werd meteen gereageerd, onder meer met een petitie die door een meerderheid van de 180 personeelsleden werd ondertekend. Er was ook een werkonderbreking van een kwartier. De politiek samengestelde raad van bestuur, onder leiding van N-VA-schepen Fons Duchateau, besliste tot een audit. Het personeel stelde vragen bij een dure audit betaald door Atlas dat net moet besparen. Bovendien werd vastgesteld dat er in de audit niet of amper naar het personeel werd geluisterd. Duchateau beweert dat dit wel het geval was, maar het personeel betwist dit.

Vandaag werd het auditrapport voorgesteld op de raad van bestuur. De personeelsleden besloten om de bestuurders ‘warm’ te onthalen met een protestactie. Van 16u30 tot 17u voerden ze actie voor het gebouw en in de inkomhal. De eisen waren: geen maatregelen op basis van een audit zonder directe inspraak van het personeel, geen besparingen ten koste van het personeel, geen ontslagen, voldoende middelen om de kwaliteit van integratie en inburgering te kunnen garanderen. Een groot aantal personeelsleden nam deel aan de actie en er was ook steun van buitenaf, onder meer van Sociaal Werk Actienetwerk (SWAN). Enkele leden van LSP namen uit solidariteit deel aan de actie. Eerder publiceerden we een interview met een personeelslid: hier kan je dit lezen.