Massaal jongerenprotest tegen wapengeweld in de VS

Chicago.

Zaterdag was er een nationale actiedag tegen wapengeweld in de VS. Na de vele schietpartijen op scholen, is het ongenoegen over de rol van de wapenlobby en de invloed ervan op de politici erg groot. Een schietpartij in Florida vormde de druppel die de emmer deed overlopen. De jongeren namen niet langer genoegen met steunbetuigingen en oproepen om iets aan het geweld te doen. Ze namen zelf het heft in handen en trokken de straten op.

Dit protest genoot een brede steun en werd erna in verschillende steden gevolgd. De grote nationale actiedag van 24 maart werd een centraal mobilisatiepunt. Met een bijzonder massale mars in Washington – wellicht een miljoen betogers! – en tal van andere acties, werd aangetoond dat het protest in de VS zeker niet gaan liggen is. Bovendien nemen de jongeren het voortouw en zijn er weinig illusies in de gevestigde politici die al jarenlang optreden als marionetten van de wapenindustrie en andere big business. Een protestbord vatte het goed samen: “If war is an industry. How can there be peace under capitalism?”

De wapenindustrie is belangrijk in de VS. Er zijn naar schatting meer dan 300 miljoen wapens in de VS in omloop op een bevolking van 320 miljoen. De afgelopen jaren kende de sector een sterke groei: op tien jaar tijd is de productie met 158% toegenomen en ook het aantal banen in de sector verdubbelde tot meer dan 300.000. Het is belangrijk dat jongeren zich organiseren. Dit moet gekoppeld worden aan eisen die antwoorden bieden op de enorme verspreiding van wapens, en op oorzaken van de toenemende maatschappelijke problemen die leiden tot dodelijke drama’s. De enorme ongelijkheid, het breed verspreide racisme, sociale afbraak, … leiden tot een gewelddadige samenleving, zeker als de toegang tot wapens zo gemakkelijk is als in de VS. Dat moet aangepakt worden. Er is nood aan democratische controle op de wapenindustrie waarbij deze in publieke handen komt en met behoud van alle jobs omgevormd wordt tot maatschappelijk nuttige productie.

Op de mars in Washington DC
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist