Home / Edito - Belgische politiek / Ons niet laten verdelen, samen strijden voor een andere samenleving

Ons niet laten verdelen, samen strijden voor een andere samenleving

Foto: Mario

“Links moet kiezen tussen open grenzen of een welvaartsstaat.” Eind januari greep Bart De Wever in een vrije tribune nogmaals terug naar het oude motto ‘verdelen om te heersen.’ Hij reageert op de kritiek van de oppositiepartijen en de duizenden betogers die solidair zijn met migranten. Zij doen het asielbeleid van deze regering af als onmenselijk en amoreel. De Wever antwoordt met de stelling dat zijn morele uitgangspositie vertrekt van het garanderen van de financiering van de Belgische sociale zekerheid. Wie gelooft dat?

Artikel door Nicolas Menoux, jongerenorganisator LSP

Er is momenteel een erg actueel dossier waarbij de sociale zekerheid onder vuur genomen wordt: de aanval op de pensioenen (zie ook pagina 5). De rechterzijde gaat onverminderd verder met de frontale aanvallen op onze levens- en arbeidsvoorwaarden. Op hetzelfde ogenblik wordt een brutaal beleid tegen vluchtelingen gevoerd waartegen steeds meer protest ontstaat (zie hiernaast). Rechts gaat voor de afbraak van de sociale zekerheid én aanvallen op migranten.

De belangen van de meerderheid van de bevolking verdedigen, kost te veel. De overheidsuitgaven moeten teruggedrongen worden en er wordt gezocht naar extra middelen voor de grote transfer naar de superrijken en de grote bedrijven. Met deze rechtse regering is er daarbij sinds 2014 geen enkel taboe meer: er wordt op alle terreinen aangevallen, de zwakheid van de oppositie maakt dit mee mogelijk. Vorige maand schreven we dat de regering geen enkele toegeving zal toen, tenzij ze zich in haar voortbestaan bedreigd voelt. Dat is een cruciale overweging voor al wie zich verzet tegen het huidige beleid.

Er moeten keuzes gemaakt worden, zegt De Wever. Maar waarom zouden we ons beperken tot de opties die hij voorstelt? Als het geld ontbreekt om een degelijk pensioen voor alle werkenden te financieren, voor massale aanwervingen in de gezondheidszorg en om een waardige zorg voor ouderen en patiënten te verzekeren, dan is dit omdat de middelen werden gebruikt om de private winsten te ondersteunen. Er stroomt voor 220 miljard euro door belastingparadijzen, er gaat ongeveer 28 miljard euro verloren door fiscale fraude (6 tot 7% van het BBP!). Het zijn niet de vluchtelingen die ellende en geweld ontvluchten en hier in onmogelijke onzekerheid leven die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het zijn niet de migranten die bij Carrefour willen afdanken.

We staan voor een keuze: laten we ons verder pluimen en bedriegen door de heersende klasse en haar politieke vertegenwoordigers of bouwen we aan verzet van al wie uitgebuit wordt in een gezamenlijke strijd voor een politiek alternatief dat een einde maakt aan de tekorten, de asociale aanvallen en de verschillende vormen van discriminatie? Met zijn verdelende retoriek die racisme in de hand werkt, wil De Wever vooral een eengemaakte beweging tegen alle aspecten van het regeringsbeleid vermijden. Zo’n beweging is nodig, maar zal niet uit de lucht komen vallen. Het vergt voorbereiding. We moeten van alle kansen gebruik maken om stappen vooruit te zetten in onze strijd.

De strijd voor een waardig onthaal van migranten is onderdeel van het verzet tegen de aanvallen op onze levensvoorwaarden. De onzekere situatie van vluchtelingen leidt tot zwartwerk met bijzonder slechte lonen en voorwaarden. Dit zet druk op alle werkenden. Vandaag heeft 21,5% van de bevolking het al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De heersende klasse speelt op die tekorten in met verdeeldheid: we worden tegen elkaar opgezet en onze eisen worden tegen elkaar uitgespeeld. In plaats van ons te laten verdelen, moeten we samen strijden voor een massaal plan van publieke investeringen in meer sociale huisvesting, onderwijs, zorg en degelijke jobs voor iedereen, los van afkomst, geboorteplaats of religie.

De extreme ongelijkheden en bijhorende tekorten zijn het resultaat van het kapitalistisch systeem. Het privébezit van de productiemiddelen leidt tot een gebrek aan middelen voor openbare diensten. Het leidt ook tot de plundering van de landen die mensen proberen te ontvluchten. Het is de bron van economische spanningen en oorlogen. We moeten dit economisch model omverwerpen. Vanuit onze eenheid en onze eisen komen we tot de discussie over welk type samenleving de overgrote meerderheid van de bevolking wil: werkenden die als citroenen uitgeperst worden, gepensioneerden in armoede, opgejaagde vluchtelingen, … De sleutelsectoren van de economie, waaronder de financiële sector, moeten in publieke handen komen zodat democratisch beheer en controle mogelijk wordt. Enkel dan kunnen we de bestaande rijkdommen en mogelijkheden richten op de noden van de meerderheid van de bevolking in plaats van de winsten van een kleine minderheid. Verdeeldheid op basis van racisme, seksisme, homofobie, … is een obstakel in de strijd voor de socialistische samenleving die zo broodnodig is.

Afspraken deze week:

  • donderdag 22 maart: 20u UFO St Pietersnieuwstraat GENT. Mars tegen racisme
  • zaterdag 24 maart: 14u Brussel Noord. BRUSSEL. Manifestatie tegen racisme
Print Friendly, PDF & Email