Extreemrechtse jongeren gingen vorige week in Gent over tot vandalisme om een actie voor mensenrechten te saboteren. De Morgen vond het nodig om meteen de woordvoerder van dit groepje neofascisten uitgebreid te interviewen. Kamervoorzitter Bracke (N-VA) vindt het interview “heerlijk.” (foto door Jean-Marie)

Vorige week waren er in Gent verschillende acties die elk een verschillend soort mediabelangstelling genoten. Er was een actie van politiek vandalisme door een tiental leden van de neofascistische groupuscule ‘Schild en Vrienden’ waarbij actievoerders bedreigd werden en spandoeken beschadigd. Er was een optocht van 160 extreemrechtse aanhangers van Voorpost tegen een moskee en voor gesloten grenzen. Een groep Nederlanders stak de grens over om de sluiting van de grenzen te eisen. En er was een mars tegen seksisme met 1200 aanwezigen.

Artikel overgenomen vanop blokbuster.be

Schild en Vrienden werd uitgenodigd voor een interview in de zaterdageditie van De Morgen. Voorpost haalde het VTM Nieuws en verschillende kranten. De grootste betoging daarentegen moest het doen met een klein artikel in Het Nieuwsblad. Wie enkel de gevestigde media volgt, zou kunnen denken dat enkel extreemrechts actie voert.  Met 1200 aanwezigen was de mars tegen seksisme nochtans de grootste betoging die dit jaar al plaatsvond in Gent en bovendien is het rond een thema dat onder bredere lagen van de bevolking een grotere rol is gaan spelen: de strijd tegen seksisme.

Bij De Morgen oordeelde men het nuttig om Dries Van Langenhove op te voeren. Dat is de woordvoerder van ‘Schild en Vrienden’. Om hem even te situeren: eind 2015 deed hij een reeks vormingen voor de Vlaams Belang Jongeren, hij was betrokken bij provocatie-acties tegen stakersposten aan het station Gent St Pieters, hij zette ‘Schild en Vrienden’ op naar aanleiding van de meetings van Theo Francken aan de universiteiten, zijn rechtse studentenclub KVHV liet zich opmerken met homofobie, hij kwam op nationale televisie met zijn transfobie naar aanleiding van het nieuws over Bo Van Spilbeeck, hij nam een goede week geleden het voortouw in een op voorhand geplande daad van politiek vandalisme tegen een actie voor mensenrechten. Dat De Morgen deze figuur een uitgebreid interview aanbiedt, zegt natuurlijk veel over de sensatiezucht van die krant.

Sommigen zullen zich afvragen waarom ze destijds voor de redding van De Morgen opgekomen zijn. Anderen dan weer niet: Siegfried Bracke was ten tijde van de redding van de Morgen nog een SP’er, maar ondertussen is hij N-VA’er en vond hij het interview met de neofascist Van Langenhove “heerlijk uitdagend.” De Kamervoorzitter, logebroeder en prominente N-VA’er heeft naar eigen zeggen slechts hier en daar een meningsverschil met een oersconservatieve katholieke neofascist die ook door VB-voorzitter Van Grieken “bewonderd” wordt (De Standaard noteerde vandaag dat de Vlaams Belanger Schild en Vrienden “bewondert” en het “knap vindt hoe ze propaganda voeren en jongeren verenigen.”) Het is niet omdat Van Langenhove vormingen gaf aan de Vlaams Belang Jongeren dat de neofascistische groep ‘Schild en Vrienden’ zich tot die partij beperkt: er zitten ook jonge N-VA’ers in deze kringen. Dat Bracke een interview met Van Langenhove als “mooi” en een “mustread” omschrijft, geeft aan dat N-VA-kopstukken hun jonge leden die in kringen van Schild & Vrienden zitten geen haarbreed in de weg leggen. Er wordt integendeel geprobeerd om deze neofascistische groupuscule op te vrijen.

Het is opmerkelijk dat er niet meer reactie komt op het feit dat een parlementsvoorzitter zo enthousiast is over een groepering van haatzaaiende extremisten die de provocatie steeds meer laten overgaan in gespierde acties van vandalisme en intimidatie. Deze politieke hooligans de hand boven het hoofd houden en aanmoedigen, zoals Bracke doet, zal hun zelfvertrouwen enkel versterken en leiden tot meer geweld. In plaats van de eigen jongeren die daarin meestappen op de vingers te tikken, worden ze aangemoedigd door Bracke, De Wever en Francken.

Extreemrechtse provocaties en geweld kunnen gestopt worden door grote tegenmobilisaties die duidelijk maken dat de steun voor deze neofascisten onder bredere lagen van de bevolking uiterst minimaal is. Door in onze mobilisaties een sociaal programma van jobs, huisvesting en openbare diensten te verdedigen, gaan we in tegen de verdeeldheid die door de extreemrechtse haatzaaiers wordt gestimuleerd. Op 22 maart is er in Gent een mars tegen racisme naar aanleiding van de derde extreemrechtse actie in die stad op een maand tijd. Dan wil NSV (Nationalistische Studentenvereniging) betogen voor apartheid in Zuid-Afrika. Doe mee met de mars tegen racisme op 22 maart. Afspraak om 20u aan de UFO, St Pietersnieuwstraat.