Leerlingen in actie tegen seksisme: ‘My Body My Choice’!

Het was een opmerkelijke reportage op de lokale televisie AVS op 29 januari: een 50-tal leerlingen van St Lucas in Gent voerden actie voor de schoolpoort met eisen om seksisme bespreekbaar te maken op school en een reeks maatregelen hierrond af te dwingen. De actie werd opgezet door scholieren die zich met de campagne ROSA organiseren. We spraken hierover met Mai, een van de voortrekkers van ROSA op St Lucas.

Interview uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Vanwaar het idee om op school actie te voeren tegen seksisme?

“Het vertrekpunt was niet zozeer de kwestie van seksisme op school. Seksisme is een breed maatschappelijk probleem dat bijgevolg ook op school tot uiting komt. De school is een belangrijke socialisatieplaats. Ze speelt een grote rol in het leven van jongeren, maar ook in het vormen en mee bepalen van opvattingen rond sociale relaties. Jongeren krijgen op school vaak voor het eerst te maken met seksisme.

“De aandacht voor #Metoo drong door tot in de gesprekken op school. Wat in de samenleving gebeurt, heeft gevolgen binnen de schoolpoorten. We vonden het daarom noodzakelijk om een campagne op te zetten waarmee seksisme bespreekbaar gemaakt wordt op school.

“Met een campagne willen we het thema op de agenda zetten en jongeren bewust maken. We brachten een eerste groep bijeen in ons comité van ROSA op school. Daar voerden we discussie over seksisme en hoe het zich manifesteert. Dit was geen persoonlijke discussie: het ging over wat seksisme is, waar het vandaan komt en wat we ertegen kunnen doen.

“Op deze basis stelden we concrete eisen op: gratis maandverband en tampons in iedere WC op school; lessen seksuele opvoeding die verder gaan dan biologie en niet alleen gericht zijn op heteroseksualiteit maar ook ingaan op seksisme, wederzijdse toestemming, het verschil tussen gender en geslacht, … ; het recht om te dragen wat we willen zonder lastig gevallen te worden; lessen op school rond 8 maart over de strijd tegen seksisme en ook ruimte voor initiatieven van leerlingen zelf hierrond.”

Hoe hebben jullie van hieruit een actie opgezet?

“Uit de discussies kwam wat de jongeren zelf belangrijk vinden en met deze eisen hebben we een petitie gemaakt. Het doel van die petitie was niet zozeer om een bepaald aantal handtekeningen op te halen. Wel wilden we hiermee seksisme bespreekbaar maken. Het was een aanknopingspunt om jongeren aan te spreken en vooral ook om jongeren zelf ermee te laten rondgaan in hun omgeving. Dit concretiseert de steun die er is.

“We beslisten om de petitie aan de directie te overhandigen tijdens een actie aan de schoolpoort. We zijn nog eens rondgegaan op school om zoveel mogelijk leerlingen mee te trekken. We deden de actie buiten om de zichtbaarheid te vergroten. Dat maakt dat de druk op de directie groter is en het maakt het ook voor de leerlingen zelf zichtbaarder. Met de actie wilden we de strijd tegen seksisme op de agenda zetten, als onderdeel van een langere campagne waarin de mars tegen seksisme van 8 maart ook erg belangrijk is. We beseffen dat we voor het afdwingen van onze eisen ook breder moeten kijken: er zijn te weinig middelen voor onderwijs en er is een algemene strijd nodig.”

Hoe reageerde de directie?

“De actie was erg geslaagd met 50 tot 60 aanwezigen die heel luid slogans geroepen hebben. Vooral ‘My body my choice’ slaat aan. Dat gaat over meer dan seksisme: we willen ons eigen leven en onze toekomst zelf in handen nemen.

“De directie reageerde aanvankelijk terughoudend: er werd gezegd dat seksisme geen taboe is op deze school, een vrijdenkende kunstschool. Daarmee wordt het probleem eigenlijk ontkend. Een aantal leerkrachten vond dat er wel iets gedaan moet worden tegen seksisme. De druk nam toe en daarop werden we samen met leerkrachten uitgenodigd bij de directie voor een gesprek.

“Er werden beloften gedaan om enkele eisen in te willigen: er zou jaarlijks een les in elke klas komen die door Sensoa wordt voorzien, er komt ruimte voor een werkgroep om iets rond 8 maart te doen op school en er zou in de week van 8 maart in elke klas een les zijn over de strijd tegen seksisme. Niet alle eisen zijn ingewilligd, enkel wat gemakkelijk haalbaar is binnen het beperkte budget van de school. Er zal dus nog verder campagne nodig zijn om de concretisering van de beloften op te volgen, ook als er bijvoorbeeld tegenkanting komt door enkele leerkrachten, en om de andere eisen door te drukken.

“We hebben een open brief gemaakt met uitleg en informatie over de acties en wat er uitgekomen is. Daarin roepen we ook op om ons verder te organiseren en op 8 maart te betogen. Een tweede versie van de open brief werd aan 12 andere scholen uitgedeeld. Dat vergroot de druk op de directie van St Lucas en het geeft een voorbeeld voor leerlingen uit andere scholen: je kan je organiseren en bijvoorbeeld met een petitie rondgaan, je kunt een comité opzetten en actief deelnemen aan de strijd tegen seksisme.

“Al deze acties, ook de mars tegen seksisme van 8 maart, zijn een opstap om verder campagne te voeren. De ervaring van het actiecomité op onze school is heel leerrijk. We evalueren er de acties, maken verdere plannen en bespreken perspectieven voor de strijd. Zo leren we ook een argumentatie in de praktijk omzetten. Het introduceert een discussiecultuur op school waarmee we ook rond andere thema’s actief kunnen zijn en zo doorheen strijd proberen om onze toekomst zelf in handen te nemen.”

-> Mai spreekt op de ROSA conferentie van 31 maart in de centrale meeting: Meer informatie over de ROSA conferentie

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist