11 oktober: acties tegen schorsing werklozen

11 oktober: actie tegen schorsing werklozen

Het zijn steeds de arbeiders en hun gezinnen die het gelag betalen. Vandaag zien we hoe waar dit is. Ondanks de enorme toename van de productiviteit en de voortgebrachte rijkdommen, is er niets veranderd aan het feit dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Midden jaren ’70 stortte het kapitalisme zich in een structurele crisis waarin de periodes van economische achteruitgang steeds zwaarder worden. Steeds weer neemt de totale rijkdom van de kapitalisten toe en steeds weer neemt de koopkracht van de mensen af, wat de armoede doet toenemen. Met de val van de Berlijnse Muur en het gebrek aan een alternatief op het kapitalisme, werd de neoliberale politiek gemakkelijker doorgevoerd door de burgerij. Ze voerde steeds arrogantere aanvallen door tegenover een tijdelijk gedemoraliseerde arbeidersbeweging.

Vincent Devaux

Vandaag komen de aanvallen van alle kanten: de burgelijke politici stellen het brugpensioen en de sociale zekerheid in vraag. De werklozen dreigen hun uitkeringen te verliezen, de inschrijvingsgelden aan de universiteiten stijgen, enz. Ondertussen strijken de patroons meer winst op door de hogere uitbuitingsgraad van de arbeiders – interimarbeid, flexibilisering,…- en door de geschenken van de regering aan het patronaat. De Duitse bazen brengen de 40-urenweek naar voor, in de feiten willen ze de loonkosten doen dalen. In heel Europa worden de aanvallen steeds harder en harder: in Duitsland besloot de regering van Schröder om de werklozen aan te pakken met zijn plan Hartz IV, dat de daling van de werkloosheidsuitkeringen beoogt. Zelfs al betekent dit dat nog meer werklozen in de armoede zullen worden gestort.

Als antwoord hierop vonden er verschillende maandagbetogingen plaats, sinds eind juli, die in augustus groter zijn geworden in vele Duitse steden. Vooral dan in Oost-Duitsland, waar de dagelijkse situatie van velen uitermate moeilijk is. In Nederland betoogden onlangs 70.000 mensen tegen de plannen van de regering-Balkenende. Overal zien we meer en beter georganiseerd verzet.

Ook in België, waar ons gelijkaardige aanvallen te wachten staan, willen we neen zeggen! Op maandag 11 oktober roepen we op voor een betoging in Luik en samenkomsten voor de RVA-gebouwen in Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Oostende,… We willen iedereen die onder deze aanvallen te leiden heeft of zal hebben, oproepen om hun stem te laten horen: werklozen, studenten, werkenden, (brug)gepensioneerden, enz. Als we niet willen dat de enkele verworvenheden die ons nog resten, verdwijnen, dan moeten we ons organiseren en op straat ons verzet uiten. Hiervoor zullen we enkel op onze eigen krachten kunnen rekenen. Als we niet in actie schieten, zal het extreem-rechts zijn en het racistische opbod die de bovenhand zullen krijgen en zal de armoede zich verder innestelen. Organiseer je, breng deze actiedag ter sprake in je school, bij je collega’s, je vrienden en sluit aan!

Kom naar de acties aan de RVA:

> Antwerpen: 19u00, RVA, Lentestraat 23 (vlakbij Provinciestraat)

> Gent: 18u30 Kouter (aan de kiosk), hierna wordt gezamenlijk naar de RVA gegaan

> Leuven: 17u00, RVA, Vaart 25

> Luik: 19u00, Place Saint-Paul

> Mechelen: 19u00, Populierendreef 44

> Oostende: 16u30, RVA, Kaaistraat 18

Delen: Printen: