Home / Internationaal / Europa / Denemarken. Rechtse regering wil armen “dubbel zo hard” straffen

Denemarken. Rechtse regering wil armen “dubbel zo hard” straffen

Premier Lars Løkke Rasmussen
en president Donald Trump (Wikimedia/CC)

De rechtse Deense regering wil dat misdrijven in arme wijken, door de regering neerbuigend omschreven als getto’s, dubbel zo hard bestraft worden als misdrijven die elders gepleegd worden. Het voorstel is onderdeel van een reeks maatregelen die premier Rasmussen eind februari voorstelde.

Artikel door Per Olsson uit weekblad Offensiv (Zweden)

Op dit ogenblik dreigt een groot sociaal conflict in Denemarken. Om het rechtse beleid van de regering te ondersteunen, nemen werkgevers in de publieke sector op nationaal en lokaal vlak een extreem provocatieve houding aan tijdens de onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden. Ze verwerpen zonder meer de vakbondseisen voor hogere reële lonen (vooral voor de laagste lonen), een vermindering van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en betere arbeidsvoorwaarden. De vakbonden bereiden daarom stakingen voor.

Sociaaldemocratie steunt de regering

De regering beweert dat de komst van vluchtelingen en de aanwezigheid van migranten betekent dat Denemarken de sociale zekerheid niet kan betalen en dat eveneens hierdoor geen betere voorwaarden voor werkenden in de publieke sector mogelijk zijn. De sociaaldemocratie steunt de regering op dit punt.

Zoals de linkse Roodgroene Alliantie (Eenheidslijst) terecht opmerkt, is Denemarken rijker dan ooit tevoren: het BBP steeg met 10% sinds 2009, de werkgelegenheidsgraad was nooit zo hoog en grote bedrijven zitten op stapels cash. Maar een steeds groter deel van de groeiende rijkdom in Denemarken gaat naar de rijksten, in het bijzonder de rijkste 1%. De rijken zijn ook diegenen die het meeste voordeel halen uit de belastingverminderingen van de regering.

Het antwoord van de regering op het groeiende ongenoegen tegenover de ongelijkheid bestaat uit het opvoeren van een racistisch beleid met nieuwe aanvallen op vluchtelingen en al wie het moeilijk heeft.

Bovenop speciale straffen wil de regering in de meest kwetsbare wijken dit en volgend jaar minstens 25 grote razzia’s uitvoeren. Wellicht komen er ook nieuwe beperkingen rond asiel en rechten van vluchtelingen.

De Deense sociaaldemocratie heeft het vestigen van speciale ‘straffenzones’ goedgekeurd. Dit is nochtans een racistische inbreuk op wettelijke rechten. Het is een waarschuwing van hoe ver de rechterzijde wil gaan in de aanvallen op vluchtelingen en de meest kwetsbare mensen. Denemarken geeft ook aan hoe ver de door crisis getroffen sociaaldemocratie bereid is om mee te gaan op die weg van de rechterzijde.

Aanvallen op vluchtelingen

In een poging om kiezers terug te winnen van de traditionele rechtse partijen en de racistische Deense Volkspartij (DF) roept de Deense sociaaldemocratie op tot een volledige stop van toelating van vluchtelingen, de afschaffing van het recht op asiel en een einde aan de mogelijkheid om ‘spontaan’ asiel aan te vragen bij de grens van het land. De sociaaldemocraten willen asielzoekers wegsturen naar speciale kampen in Noord-Afrika. De partij richt zich daarmee in het bijzonder tegen de “niet-westerse vluchtelingen.”

De sociaaldemocratie werkte recent samen met de Deense Volkspartij en eist dat de hulp aan Irak gestopt wordt omdat de regering van Bagdad zich verzet tegen de uitwijzing van Irakezen uit Denemarken. De Deense sociaaldemocratie wil ook de mogelijkheid van gezinshereniging in arme wijken afschaffen.

Als enige echte oppositiepartij tegen de regering, de sociaaldemocratie en de Deense Volkspartij, heeft de Rood-Groene Alliantie (Eenheidslijst) grote kansen om te groeien in een steeds meer gepolariseerd Denemarken. Maar daartoe moet de partij wel het socialistisch en activistisch profiel aanscherpen.

Print Friendly, PDF & Email