Home / Internationaal / Europa / Massale jongerenacties gepland in Spanje naar aanleiding van 8 maart

Massale jongerenacties gepland in Spanje naar aanleiding van 8 maart

De internationale vrouwendag kent een hernieuwde wereldwijde opmars als dag van strijd. Dit jaar kijken we onder meer uit naar de jongerenacties in de Spaanse staat. Daar hebben duizenden scholieren en studenten op algemene vergaderingen al beslist om tot jongerenstakingen over te gaan. De voorbije weken organiseerde de Sindicato de Estudiantes (Studentenvakbond) algemene vergaderingen in tientallen scholen en universiteiten doorheen het land. Daar werden de redenen voor de oproep tot protest tegen geweld op vrouwen uitgelegd. Met deze acties willen de jongeren de internationale oproep tot actie op 8 maart ondersteunen.

Op de algemene vergaderingen werd beslist om alle jongeren mee op te roepen tot actie op 8 maart. Er werd school per school en universiteit per universiteit gestemd om bij te dragen aan de mobilisatie. Er werden grootschalige affichecampagnes gehouden in de wijken, scholen en universiteiten. Er werden tienduizenden pamfletten uitgedeeld waarin de jongerenstaking werd aangekondigd en opgeroepen voor de betogingen. Uiteraard wordt ook een oproep gedaan aan de leerkrachten, ouders, … om deel te nemen aan de massabetogingen die ’s avonds zullen plaatsvinden.

Hieronder een vertaling van het pamflet van 8 maart.

We willen vrij en strijdbaar leven! 8 maart: staking op de werkplaatsen en onderwijsinstellingen!

De voorbije jaren zijn miljoenen vrouwen in actie gekomen tegen het seksistisch systeem en in het bijzonder tegen geweld op vrouwen.

In deze strijd hebben jongeren en werkende vrouwen zich verzet tegen het beleid van kapitalistische regeringen, in het bijzonder die van de Partido Popular (PP – de heersende conservatieve partij). Die regering keurde een onderwijshervorming op Franquistische leest goed met privileges voor de kerk die miljoenen euro’s krijgt om verder een boodschap van homofobie, seksisme en verzet tegen abortus te verspreiden. De rechtse regering bespaarde op sociale diensten voor de bevolking en veroordeelt vrouwen tot meer huishoudelijk werk. De rechtse regering zet gezinnen uit hun huizen. Ondertussen worden grote aandeelhouders steeds rijker omdat onze arbeidsvoorwaarden erop achteruitgaan.

De regering-Rajoy biedt plegers van geweld op vrouwen een grote mate van straffeloosheid. In 2016 werden 142.000 klachten van geweld op vrouwen ingediend bij de politie. Dat zijn er 11.900 per maand. Slechts 2 op de 10 leidde tot een veroordeling. In 2017 werden 91 vrouwen vermoord in de Spaanse staat. Telkens zien we hetzelfde spektakel: PP-vertegenwoordigers doen alsof ze het ernstig nemen, houden een minuut stilte en vragen ‘waarom ging ze niet naar de politie?’. Ze stellen zich voor als verdedigers van gelijkheid, zelfs als feministen. Zelfs sommige van hun leiders doen dit. Het zijn grote hypocrieten. Zij zijn mee verantwoordelijk voor deze situatie en dat is geen toeval. De PP heeft altijd de meest reactionaire ‘waarden’ verdedigd: seksisme, homofobie en een elitaire maatschappijvisie.

Geweld tegen vrouwen is geïnstitutionaliseerd en wordt mee mogelijk door een lakse opstelling van de rechtbanken. De zaak van Juana Rivas (een misbruikte vrouw die het voogdijschap over haar kinderen ontzegd werd) of het slachtoffer van de groepsverkrachting van ‘Manada’ tonen dit aan. Het is geen kwestie van individuele seksistische rechters. Het is een volledig systeem dat een impact heeft op ons allen en de verantwoordelijkheid bij ons legt. Als je de realiteit die je ervaart – misbruik, verkrachting, pesterijen of andere vormen van geweld – wil aanklagen, dan moet je ingaan tegen een hele cavalerie waarbij je over alle aspecten van je leven uitgehoord wordt. Jij wordt berecht, niet alleen in de rechtbank maar ook in de media.

8 maart: algemene staking tegen seksistisch geweld

Izquierda Revolucionaria begrijpt dat het nodig is om onze woede op een georganiseerde en krachtige wijze te tonen. Dat is waarom we actief deelnemen aan de feministische staking van 8 maart. We stellen dat de arbeidersbeweging op een actieve en directe wijze in deze strijd moet tussenkomen. Het volstaat niet dat vakbondsleiders een persconferentie houden of een feministische vlag meedragen. De vakbondsfederaties CCOO en UGT moeten de werkenden oproepen om op 8 maart deel te nemen aan stakingsacties die de economie lamleggen om werkende vrouwen te verdedigen tegen geweld, pesterijen op het werk, loonongelijkheid en besparingen.

We steunen de oproep van Libres y Combativas en Sindicato de Estudiantes voor een jongerenstaking waarbij de scholen en campussen worden leeggehaald om te betogen en deel te nemen aan eengemaakte betogingen die zullen plaatsvinden in honderden steden in Spanje en doorheen de wereld.

We weten dat we onderdrukking enkel kunnen stoppen door organisatie en mobilisatie op straat. We toonden onze kracht in de massabetogingen die er al waren: in de VS tegen Trump, in de beweging #NiUnaMenos in Latijns-Amerika, in Polen voor het recht op abortus of nog in de bewegingen tegen uithuiszettingen of de verdediging van onze arbeidsvoorwaarden zoals bij de werkenden van Kelly en Coca Cola. Op 8 maart 2017 waren er miljoenen betogers tegen seksistisch geweld en kapitalistische onderdrukking. Dit jaar zullen we met nog meer zijn.

We roepen je op om je te organiseren met ons in Libres y Combativas om te bouwen aan een antikapitalistische revolutionaire feministische beweging waarbij al wie gebukt gaat onder onderdrukking en geweld verenigd wordt in een strijd voor maatschappijverandering.

Sluit aan bij Libres y Combativas!

Bouw onze beweging uit op jouw school, campus of wijk!

  • Neen aan seksistische rechtspraak. Voor rechtvaardige uitspraken tegen verkrachters en plegers van geweld op vrouwen! Voor het ontslag van agenten en rechters die misbruikers straffeloosheid geven.
  • Drastische toename van economische hulp en onderdak voor slachtoffers van geweld op vrouwen.
  • Haal godsdienst uit de klassen! Geen seksistische en homofobe boodschappen in onze scholen. Intrekking van LOMCE, de zogenaamde ‘verbetering’ van het onderwijs.
  • Voor het recht op veilige en gratis abortus. Toegang tot seksuele opvoeding en publiek gefinancierde centra van familiale planning. Gratis contraceptie voor alle jongeren in gezondheidscentra en apotheken.
  • Voor gratis kinderopvang in alle wijken en werkplaatsen zodat moeders kunnen werken.
  • Voor publieke wasserettes, restaurants en schoonmaakdiensten om een einde te maken aan de enorme last van huishoudelijk werk. Drastische toename van de publieke middelen voor personen die zorg verlenen.
  • Intrekking van de hervorming van de arbeidswet. Voor degelijke lonen voor de werkende vrouwen. Bestraf werkgevers die geen vrouwen aannemen of hen afdanken als ze zwanger zijn of uiterlijk niet voldoen aan hun normen. Voor het recht op zes maanden ouderschapsverlof voor beide ouders met behoud van loon.
  • Stop de industrie van de mensenhandel! Tegen prostitutie en mensenhandel. Onmiddellijke intrekking van advertenties die het vrouwenlichaam als een lustobject voorstellen. Weg met de promotie van seksistische schoonheidsidealen die vooroordelen versterken en geweld op vrouwen aanmoedigen.

Geplande acties van de Sindicato de Estudiantes

Print Friendly, PDF & Email