De regering beweert dat de harde besparingen van de afgelopen jaren vruchten beginnen af te werpen. Voor de superrijken en grote vermogens klopt dat, maar de overgrote meerderheid van de bevolking gaat erop achteruit. Steeds meer mensen vallen uit de boot en dat zal er niet op beteren met de aanvallen op onder meer de pensioenen.

Artikel uit de maarteditie van ‘De Linkse Socialist’

Besparingen zoals de indexsprong of door de sterk stijgende energieprijzen (+9,8% vorig jaar!) zorgden ervoor dat de economische groei van 1,7% vorig jaar onder het Europees gemiddelde (2,5%) bleef. Maar er was dus wel economische groei. Het inkomen uit vermogen steeg met 5,3% dankzij hogere dividenden. (1) Dit jaar zal niet anders zijn: grote bedrijven kondigen hogere winsten aan. Vorig jaar was KBC goed voor 2,6 miljard euro nettowinst of een stijging met 6%. (2) De economische groei komt vooral de rijksten ten goede.

Tien jaar na het uitbreken van de grote recessie zijn de winsten van de grote bedrijven hersteld, maar ook de sociale ellende groeit. Het aantal leefloners steeg op tien jaar tijd van 83.000 naar 127.000, het aantal mensen in collectieve schuldenregelingen van 61.000 tot 95.600. (3)

Ook wie werkt, heeft het moeilijker om rond te komen. Nieuwe jobs zijn vaak deeltijds of slecht betaald. In 2015 waren voor het eerst minder dan de helft van alle aanwervingen voltijds: 49%. Dat was in 2008 nog 55%. (4) Het argument van de stijgende koopkracht is vooral gebaseerd op de stijgende inkomsten uit vermogen, hogere inkomsten voor zelfstandigen en een groter aantal werkenden. Twee cijfers uit het rapport van de Nationale Bank geven een reëel beeld van het inkomen van gewone werkenden: de inflatie (prijsstijgingen) bedroeg vorig jaar 2,2%, de lonen stegen met 2%. (5) Zelfs een N-VA-rekenwonder kan daaruit afleiden dat de lonen 0,2% minder stegen dan de prijzen.

De economie groeit niet sneller omdat onze koopkracht achterblijft. De infrastructuur is er na jaren van onderinvestering slecht aan toe; denk maar aan de Brusselse tunnels, het gebrekkig materieel voor het openbaar vervoer of de dodelijke zwarte punten op de weg die niet aangepakt worden. Maar toch beslist de regering niet om te investeren in degelijke jobs, hogere lonen en betere infrastructuur. De enige investering die niet betwist wordt, is die van 3,6 miljard euro (het onderhoud kan die factuur opdrijven tot 15 miljard) voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. In Trends schreef een neoliberale redacteur, doorgaans gekant tegen elke overheidsuitgave, een stuk onder de titel: “De F-35 is goed voor onze begroting.” (6)

De regering wil het huidige beleid verderzetten en blijft aanvallen op onze levensstandaard lanceren. Zo wordt de eerder aangekondigde verlaging van het minimumloon voor jongeren geconcretiseerd. In maart wil ze een pensioenregeling voor de zware beroepen door het parlement jagen (zie pagina 5). Daarna staat ook het pensioen met punten op de agenda. De aanvallen houden niet op. Verzet is nodig om ons deel van de economische groei op te eisen.

We mogen niet wachten op de volgende verkiezingen en zo de ruimte laten aan de rechtse partijen om elke dag opnieuw de publieke opinie te bewerken met hun propaganda en leugens. Vastberaden met offensieve eisen naar buiten treden, zou de vakbonden brede steun opleveren. Zoals Rosa Luxemburg in 1906 opmerkte: “Een consequente, vastberaden, vooruitstrevende tactiek roept in de massa een gevoel wakker van zekerheid, zelfvertrouwen en strijdlust. Een zwakke, onzekere, op onderschatting van de arbeidersklasse berustende tactiek werkt verlammend en ontzenuwend op de massa. In het eerste geval breken de massastakingen vanzelf en altijd ‘tijdig’ uit. In het tweede geval blijven meermaals directe oproepen van de leiding tot massastaking zonder gevolg.”

  1. De Tijd, ‘Nationale Bank schetst de stand van het land’, 23 februari
  2. De Standaard, ‘KBC weet rentedruk te pareren’, 23 februari
  3. http://www.indicators.be/
  4. https://nieuws.kuleuven.be/nl/2017/helft-nieuwe-aanwervingen-in-deeltijdse-of-flexibele-contracten
  5. https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2017/nl/t1/verslag2017_tii_h2.pdf 85 (lonen) en p.79 (inflatie)
  6. ‘De F-35 is goed voor onze begroting’, http://trends.knack.be/economie/finance/de-f-35-is-goed-voor-onze-begroting/article-opinion-964177.html