Home / Belgische politiek / Nationaal / Zondag betoging. Stop Theo ‘Trump’ Francken en het racisme van de regering

Zondag betoging. Stop Theo ‘Trump’ Francken en het racisme van de regering

Komende zondag is er een betoging tegen het migratiebeleid van Francken en de regering. Dit is niet de eerste en zeker niet de laatste actie. Racistische provocaties brachten een grote golf aan solidariteit op gang. Soedanese vluchtelingen terugsturen om daar opgepakt te worden, samenwerking met dictaturen en repressieve regimes, huiszoekingen, de razzia bij Globe Aroma en op het openbaar vervoer, stigmatisering van vluchtelingen … Die aanvallen beantwoorden met brede mobilisaties, zoals de betoging van zondag, is cruciaal.

Verdelen om gemakkelijker te besparen

Het beleid van Francken wordt door de hele regering ondersteund. Op de vorm uiten ze soms kritiek, maar over de inhoud zijn ze allemaal akkoord. Ze gebruiken dit dossier om verdeling te zaaien en ons te verzwakken. Bart De Wever was heel duidelijk: het verharden van het migratiebeleid zou zogezegd de sociale zekerheid betaalbaar houden.

Maar laten we duidelijk zijn. Het zijn de huidige en vorige regeringen die bespaard hebben op sociale zekerheid, onderwijs, lonen, pensioenen. Niet om migranten beter op te vangen, maar wel in ruil voor fiscale cadeaus aan de allerrijksten en de bedrijven zodat zij hun winsten kunnen garanderen. Bovendien buiten de patroons mensen zonder papieren uit door hen ellendige arbeids- en loonvoorwaarden op te leggen. Zo zetten ze druk op die van alle werknemers. Regularisatie van de mensen zonder papieren is nodig om degelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen te verzekeren.

Stop de besparingen, voor eengemaakte strijd

Te weinig sociale woningen, onzekere statuten en jobs, uitkeringen en pensioenen onder de armoedegrens: dat is het beleid dat onzekerheid en armoede veroorzaakt. 21,5% van de bevolking zegt moeilijk rond te komen. Het is jammer genoeg die onzekerheid die de voedingsbodem vormt op basis waarvan migranten als zondebokken aangeduid worden. Daarom is het nodig een offensief alternatief te verdedigen. Het laatste sociale drama bij Carrefour werd evenmin veroorzaakt door migranten; wel door de winsthonger van een multinational die 1 miljard euro winst heeft gemaakt in 2016.

Om in te gaan tegen het racisme dat deze regering verspreidt, om de solidariteit uit te breiden en om degelijke opvang te garanderen voor vluchtelingen en migranten, is het noodzakelijk om de strijd tegen het migratiebeleid te koppelen aan de strijd voor de nodige financiële middelen. We moeten een massaal openbaar investeringsplan eisen om sociale woningen te voorzien, om het onderwijs te herfinancieren en om degelijke jobs te verzekeren voor iedereen, ongeacht afkomst, geboorteplaats of religie. Er is geld genoeg! De miljarden geparkeerd in Panama en andere fiscale paradijzen, de recordwinsten van de grootste bedrijven zouden onder democratische controle van de gemeenschap moeten komen.

Zo’n programma verenigt alle slachtoffers van het regeringsbeleid en zou de solidariteitsbeweging dus aanzienlijk kunnen versterken. Tegelijk degelijke opvang én de sociale verworvenheden verdedigen, ondermijnt de verdeel-en-heerspolitiek van de regering.

Internationale solidariteit, voor een andere maatschappij

Wij willen vechten tegen de redenen die tot vluchten aanzetten. Oorlogen, imperialistische interventies, keiharde uitbuiting van mens en natuur: dat is wat miljoenen mensen op de vlucht dwingt, weg van geweld, miserie en rampen. Wat nodig is, zijn degelijke jobs en reusachtige publieke investeringen in sociale woningen, onderwijs en zorg … Maar om dat mogelijk te maken moeten we tegen de winstlogica van het kapitalisme ingaan, want in het kapitalisme creëert de concentratie van rijkdom bij een minuscule groep mensen, miserie en steeds grotere sociale spanningen voor de rest van de bevolking. Vorig jaar nog riep de NAVO haar lidstaten op om 2% van haar budget te voorzien voor defensie. Onze regering gaat die richting uit met de 3 miljard euro die ze opzij gezet heeft voor nieuwe oorlogsvliegtuigen. Ze zaaien ellende en stigmatiseren de slachtoffers.

Wij verdedigen een alternatief op het kapitalisme: een socialistische maatschappij waarin de noden van de meerderheid van de bevolking prioriteit krijgen en niet de winsten van een kleine elite.

  • Stop Theo “Trump” Francken.
  • Stop de racistische verdeel- en heerspolitiek van deze regering.
  • Voor een massaal openbaar investeringsplan:
    sociale huisvesting, kwalitatief onderwijs en degelijke jobs voor iedereen.
  • Haal het geld waar het zit: in de zakken van de kapitalisten.
  • Regularisatie van alle mensen zonder papieren
  • Strijd tegen de oorzaken van vluchten: oorlog, terreur, uitbuiting en vernietiging van de planeet.
  • Voor een democratisch socialistische maatschappij.