Home / Internationaal / Europa / Strijdbare socialiste verkozen als voorzitter Britse handelsvakbond

Strijdbare socialiste verkozen als voorzitter Britse handelsvakbond

De Britse vakbond USDAW organiseert meer dan 400.000 personeelsleden in de handelssector (supermarkten, maar ook kleinhandel). De afgelopen jaren werd ook de Britse distributiesector getroffen door jobverlies en een neerwaartse tendens inzake lonen en arbeidsvoorwaarden. Het verzet daartegen groeit van onderuit. Dit bleek nu ook bij de verkiezingen voor een nieuwe vakbondsvoorzitter.

Alle leden van USDAW verkiezen de voorzitter van de vakbond. Er waren twee kandidaten: één van hen was Amy Murphy, werkneemster van Tesco en lid van de Socialist Party. Amy zit al jaren in het nationaal bestuur van de vakbond en pleit daar voor een strijdbare opstelling. Dat werd beloond door de leden die haar tot nieuwe voorzitter van USDAW verkozen.

In haar verkiezingspamflet stelde Amy: “Als werkneemster van een supermarkt die naar de leden luistert, ben ik op de hoogte van de onaanvaardbare druk op al het personeel om steeds meer te presteren en ondertussen nog steeds te moeten glimlachen. Ik denk dat de tijd gekomen is om in te gaan tegen de bedrijven waarvoor we werken. Usdaw mag niet blijven doorgaan zoals vandaag, waarbij het onder zijn gewicht vecht terwijl de leden elke dag geconfronteerd worden met de dreiging van aanvallen op lonen en arbeidsvoorwaarden.”

Amy werd verkozen met een campagne voor een strijdbare en democratische vakbond en eisen zoals een minimumloon van 10 pond per uur, stopzetting van de nulurencontracten en steun aan leden die in actie willen gaan tegen aanvallen op jobs en arbeidsvoorwaarden.

Na haar verkiezing stelde Amy: “Ik wil iedereen die me gesteund heeft bijzonder hard bedanken. De steun was enorm. Het is nu tijd om in te gaan tegen de bedrijven waarvoor we werken. Als voorzitter zal ik blijven ingaan tegen de vakbondsleiding en de werkgevers en 100% achter de leden blijven staan.”

Tijdens de campagne verdeelden leden van de Socialist Party en de linkerzijde binnen USDAW meer dan 11.000 pamfletten. Amy sprak op bijeenkomsten doorheen het land.

De vakbond krijgt ook een nieuwe algemeen-secretaris. De vorige vice algemeen-secretaris, Paddy Lillis, werd zonder tegenkandidaat verkozen. Het is goed dat Lillis op de regionale conferenties van USDAW heel wat positiever stond tegenover Jeremy Corbyn en het radicale beleid dat hij voorstelde in het recente manifest van Labour. Heel wat van de maatregelen in dat manifest zijn overigens ook op congressen van USDAW aangenomen als voorstellen van de vakbond.

Maar Lillis was tevens voorzitter van het nationaal uitvoerend comité van Labour tijdens de voorzittersverkiezingen van 2016 waarin heel wat leden van Labour niet mochten stemmen. Samen met aftredend algemeen-secretaris John Hannett ondernam hij niets tegen de enorme aanvallen op de arbeidsvoorwaarden en het jobverlies in de handelssector. Er werd integendeel gegaan voor een benadering van ‘samenwerking’ met de werkgevers van Tesco en andere grootwarenhuizen.

De verkiezing van Amy biedt een kans om de vakbond in een nieuwe richting te stuwen. Met de verkozenen van Broad Left, de linkerzijde in de vakbond, in het uitvoerend comité en de leden zal gewerkt worden aan de strijdbare opstelling die zo nodig is in deze sector. Heel wat leden en delegees van USDAW die hun steun aan Amy en haar voorstellen gaven, zullen blij zijn met haar verkiezing. Het biedt een uitstekende kans voor de Socialist Party en de Broad Left om verder campagne te voeren voor een stoutmoedige, strijdbare socialistische leiding die zich niet laat doen door de werkgevers en opkomt voor de 430.000 leden van USDAW.