Afgelopen vrijdag protestactie van 2.000 Tamils in Londen

Op 4 februari protesteerden enkele honderden Tamil jongeren voor de Sri Lankese afvaardiging in Londen. Ze deden dit naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land. Het was een levendig en dynamisch protest waarmee de betogers duidelijk maakten dat de onafhankelijkheidsdag niet voor de onafhankelijkheid van gewone mensen staat, in het bijzonder de Tamil sprekende bevolking.

Door Isai Priya, Tamil Solidarity

De Tamil sprekende bevolking van Sri Lanka ondergaat nog steeds repressie en discriminatie. Nochtans is de burgeroorlog officieel geëindigd in 2009. Dat gebeurde met een militaire afslachting waarbij tot 100.000 doden vielen en zelfs gebouwen van het Rode Kruis werden gebombardeerd door het Sri Lankese leger.

De betogers eisten informatie over de vele vermiste personen, het einde van de toe-eigening van grond door Sri Lankese militairen en het recht op zelfbeschikking voor de Tamil bevolking.

De Sri Lankese autoriteiten reageerden door de betogers uit te lachen. Een militair – brigadier Priyankara Fernando – keek toe in zijn militaire outfit en ging meermaals met een vinger langs zijn nek met de duidelijke boodschap: ‘ik zal jullie keel oversnijden.’ Beelden hiervan gingen breed rond onder Tamils in de diaspora, maar ook in India.

Dit is schokkend, maar het is natuurlijk niet zo schokkend als de acties van de Sri Lankese president Sirisena ter bescherming van de oorlogsmisdadigers die verantwoordelijk waren voor de genocide in 2009. De president doet er alles aan om een onderzoek naar de oorlogsmisdaden te vermijden.

Het incident in Londen toont dat het Sri Lankese establishment niet bereid is om onderzoek naar de oorlogsmisdaden toe te laten en dat de strijd voor gerechtigheid doorgaat.

Tamil Solidarity diende een officiële klacht in tegen brigadier Priyankara Fernando die na brede steun voor de klacht geschorst werd. Maar we eisen zijn ontslag. Afgelopen vrijdag werd daarvoor een nieuwe actie gehouden met 2.000 aanwezigen.

Tamil Solidarity wordt geviseerd door Sinhalese chauvinisten die op racistische basis ingaan tegen de Tamils en de verdediging van figuren als Priyankara Fernando opnemen. Ze slaagden erin om de Facebook-pagina van Tamil Solidarity te laten blokkeren, een maatregel waar we uiteraard tegen protesteren en dat ook van jullie vragen. Ga naar: https://m.facebook.com/help/contact/357161520978587 en maak daar melding van de pagina van Tamil Solidarity: https://www.facebook.com/tamilsolidarity2009 met de vraag om de blokkering van de pagina ongedaan te maken. Dit kan in het Nederlands of het Engels.