Donderdag voerden leden van de Actief Linkse Studenten en de Coördinatie van mensen-zonder-papieren campagne aan de ULB tegen de repressie waarmee de sociale mobilisaties in Soedan te kampen hebben.

Sinds 8 januari zijn er acties van armen en werkenden in Soedan die protesteren tegen de begroting voor 2018. In die begroting staan er heel wat besparingsmaatregelen, zoals de afschaffing van allerhande subsidies voor voedsel en brandstof. Het regime reageerde zoals het dat gewoon is bij protest en afwijkende meningen: de betogers werden opgepakt en met hen ook een aantal kritische journalisten. Een maand na het begin van de acties toonden we aan de ULB onze solidariteit met de strijd in Soedan tegen de besparingen en voor een betere toekomst.

Een internationale solidariteitscampagne droeg bij tot de vrijlating van Mohamed Satti, een activist van 21 jaar die verbonden is met het Committee for a Workers’ International (de internationale organisatie waartoe LSP behoort) en die twee weken werd vastgehouden door het regime. Na een intensieve campagne is hij vrijgelaten, maar de strijd gaat door: voor de vrijlating van alle politieke gevangenen, voor de val van het dictatoriale regime en voor een samenleving zonder de corrupte kapitalistische elite die het nu voor het zeggen heeft!

De repressie in Soedan kreeg redelijk wat aandacht in België omdat de federale regering hier samenwerkt met het Soedanese regime in het kader van het brutale asielbeleid.

Na de actie voor de Soedanese ambassade was er op initiatief van ALS een debat aan de ULB. De discussie was verrijkend. De aanwezigheid en bijdragen van militanten van de Coördinatie van Mensen-zonder-papieren droegen daar in sterke mate toe bij. De noodzaak om alle strijd tegen het regeringsbeleid te verenigen en een begrip van hoe de regering het asielbeleid gebruikt om ons te verdelen, zijn twee elementen die sterk naar voor kwamen in de discussie.

De sprekers benadrukten ook dat we moeten ingaan tegen de huidige samenleving, het kapitalisme. Waarom laten we toe dat 82% van de geproduceerde rijkdom naar de 1% rijksten gaat terwijl de rest van de mensen erop achteruit gaan? Voor mensen in de meest onzekere situaties, zoals mensen-zonder-papieren, betekent dit een leven van illegaliteit, extreme uitbuiting en harde repressie. We moeten de productiemiddelen uit kapitalistische handen halen zodat we de geproduceerde rijkdom kunnen inzetten voor de volledige mensheid en niet enkel de superrijken. Dat is een belangrijke conclusie voor de sociale strijd hier in België, maar evengoed in Soedan en elders.

De Actief Linkse Studenten en de Coördinatie van mensen-zonder-papieren zullen de komende dagen campagne voeren om de betoging van 25 februari bekend te maken. We besloten om samen hiervoor campagne te voeren op de campus.

ULB. Action de solidarité et débat contre la répression au Soudan