Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Nationaal Comité

Afgelopen weekend kwam het nieuwe Nationaal Comité dat op ons congres in december verkozen werd samen. Op zaterdag waren er discussies over internationale en Belgische perspectieven, op zondag lag de nadruk op de partij-opbouw en de campagnes die we voeren. Afdelingen die nog geen verslag van het Nationaal Comité gepland hebben, doen dit best in de komende dagen.

Nu ook in Luik een mars tegen seksisme

De campagnes in Gent, Antwerpen en Brussel draaien op volle toeren. Daar was de mars tegen seksisme van 8 maart al langer aangekondigd. Nu is er ook in Luik een oproep voor een mars tegen seksisme. Overal krijgen we goede reacties en is er ook steun van andere organisaties. Zo kregen we de belofte van steun van ACOD Onderwijs. Dergelijke syndicale steun is erg belangrijk: ons verzet tegen seksisme koppelen we aan een bredere maatschappelijke context en een programma tegen besparingen.

8 maart wordt trouwens net als vorige jaren een internationale actiedag. Zo houdt de studentenvakbond in de Spaanse staat op die dag een scholieren- en studentenstaking voor gelijke rechten. In Ierland zal de strijd voor het recht op toegang tot abortus centraal staan nu er een referendum daarover komt. In de VS wordt uiteraard actie gevoerd tegen seksisme en tegen Trump. In Latijns-Amerika en elders staat de kwestie van geweld op vrouwen centraal. Laat er ons voor zorgen dat de traditie van 8 maart als dag van strijd voor vrouwenrechten dit jaar ook steviger gevestigd wordt in ons land!

Campagne in Luik

In actie tegen racisme en het asociaal asielbeleid!

Donderdag voerden we actie aan de Soedanese ambassade in Brussel uit protest tegen de repressie in Soedan. Onze internationale solidariteitscampagne voor de vrijlating van Mohamed Satti, alias ‘Hamudi’, leverde resultaat op: Hamudi kwam vrij. Maar er zijn nog honderden politieke gevangenen, waaronder vakbondsleiders en politieke activisten. We voerden donderdag actie en hielden nadien een meeting met sprekers van ALS en de Coördinatie van Mensen-zonder-papieren.

De komende weken mobiliseren we naar de geplande acties tegen het asociaal asielbeleid en tegen racisme. We ondertekenen de platformtekst voor de betoging van 25 februari (zie Facebook evenement). En we mobiliseren ook naar de betoging van 24 maart (zie Facebook evenement).

Wat met de anti-NSV betoging begin maart, vroegen sommige leden en sympathisanten zich af. Daarover brengen we morgen een reactie op socialisme.be. Er is namelijk goed nieuws: alles wijst erop dat er na 25 jaar geen extreemrechtse haatmars meer zal zijn in een studentenstad! Consequente mobilisatie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

De campagne Blokbuster blijft actief mobiliseren tegen racisme, haat en het asociale beleid. Oproep op blokbuster.be voor de acties van 25 februari en 24 maart.