Geen transfobie in de Raad van Bestuur! Campagne nodig tegen Van Langenhove aan UGent

Extreemrechtse transfobie bij jonge VB’ers en N-VA’ers

Foto: Jente

Het was bijna onvermijdelijk: een positief verhaal over transgenders moest wel tot kritiek van extreemrechts leiden. Het conservatief-katholieke KVHV en de extreemrechtse NSV probeerden elkaar te overtroeven in transfobie naar aanleiding van de aandacht rond de coming-out van Bo Van Spilbeeck.

In het rechtse opbod – verdeeldheid is zo hard hun core-business dat ze ook onderling verdeeld zijn – haalde het KVHV de meeste aandacht. De extreemrechtse studentenvertegenwoordiger Dries Van Langenhove mocht zelfs zonder kennis over genderdysforie en transitie een woordje op Terzake komen zeggen. Daarmee werd meteen ook de aandacht gevestigd op zijn extreemrechtse club ‘Schild & Vriend.’

De Gentse afdeling van het KVHV stelde: “De nieuwe keizer van politiek correct Vlaanderen is geen vrouw, maar een man die worstelt met een genderidentiteitsstoornis. De dapperen zijn zij die deze dystopische bubbel doorprikken.” Van Langenhove had het in Terzake over een genderidentiteitsstoornis en hij veroordeelde het normaliseren van geslachtsverandering. Hij werd daar vakkundig van antwoord gediend door Petra De Sutter, maar achteraf bleef de vraag: waarom in hemelsnaam een extremist als Van Langenhove in een TV-studio uitnodigen? Aanzetten tot haat is immers iets anders dan vrije meningsuiting.

Ook bizar dat Van Langenhove na alle mediabelangstelling die hij kreeg, bleef uithalen naar de “politiek correcte gedachtenpolitie.” Alsof wie vandaag tegen verdeeldheid en haat ingaat “mainstream” en “politiek correct” zou zijn… De heersende ideologie is nog steeds die van de heersende klasse en die heeft verdeeldheid nodig om de eigen heerschappij te behouden.

Als er verdeeldheid kan gezaaid worden, staan KVHV en co op de eerste rij. Deze rechtse studenten voerden eerder protestacties tegen werknemers die voor hun rechten en verworvenheden opkwamen in de stakingen van 2014. Van Langenhove en co werden daarin bijgestaan door Siegfried Bracke en andere N-VA’ers. Toenmalig Antwerps KVHV-kopstuk Wouter Jambon (zoon van) sprak zich op hetzelfde moment uit voor hoger inschrijvingsgeld voor studenten zodat niet iedereen zou kunnen studeren. Jambon jr en zijn Antwerpse KVHV’ers waren nadien ook betrokken bij een actie van katholieke fundamentalisten waarbij onder de naam ‘mars voor het gezin’ onder meer werd uitgehaald naar holebi’s (en dat op dezelfde dag als de Brusselse Pride waarop N-VA partijgenoten een delegatie had…). Ondertussen organiseerden de KVHV’ers een reeks meetings met Theo Francken aan de universiteiten om duidelijk te maken dat ook migranten niet welkom zijn. Het was overigens bij deze meetings dat Van Langenhove en co overgingen tot het opzetten van hun groep ‘Schild en Vriend.’

Nadat ze hun afkeer tegenover armere studenten, holebi’s, migranten en syndicalisten in de verf gezet hebben, is het niet verrassend dat de rechtse studenten ook transfoob zijn. Deze verdeeldheid heeft uiteraard een doel: het asociaal beleid gemakkelijker kunnen opleggen. KVHV en co werpen zich op als de stoottroepen van de neoliberale regering. Door ‘Schild en Vriend’ op te zetten, maken ze dat nog concreter. Intimidatie tegen andersdenkenden op het internet dreigt daardoor over te slaan naar intimidatie en geweld op straat. Dat zagen we eerder ook met de Amerikaanse alt-right, een belangrijke inspiratiebron voor de extreemrechtse studenten.

Deze positionering van de extreemrechtse jongeren wijst op een zoveelste spreidstand bij N-VA. Van Langenhove was amper uitgesproken op televisie of in het daaropvolgende programma verklaarde Liesbeth Homans dat N-VA positief staat tegenover transgenders. Dat geldt alvast niet voor de studenten die de ordedienst tijdens de Francken-meetings organiseerden en ook binnen de familie-Jambon is de steun voor transgenders niet bepaald unaniem. Als we dan toch een overaanbod aan N-VA’ers op ons scherm krijgen, kan misschien van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om eens wat kritischer vragen te stellen?

In KVHV zitten verschillende leden van N-VA, naast al dan niet verdoken Vlaams Belangers. Dries Van Langenhove hoort bij die laatste groep. Naar eigen zeggen heeft hij geen partijkaart om zowel bij VB als N-VA een voet binnen te hebben. Zijn KVHV liet zich bij de verkiezingsoverwinning van N-VA in 2014 opmerken op een overwinningsfeest van die partij in Gent waar de KVHV’ers subtiel ‘Cyaankali voor het FDF’ scandeerden. Eind 2015 hield Van Langenhove een reeks vormingen voor de Vlaams Belang Jongeren over ‘hoe spreken in het publiek’. Deze vormingen vonden plaats in alle Vlaamse provincies en zullen gezien het onderwerp niet snel uitbesteed worden aan een buitenstaander.

Het is schandalig dat de haatboodschap van KVHV en NSV gesubsidieerd wordt door onder meer de Gentse universiteit. Het erkennen van KVHV en NSV als studentenverenigingen normaliseert hun transfobie. De Raad van Bestuur moet zich uitspreken tegen transfobie om de eigen transpersoneelsleden en -studenten duidelijk te maken dat het standpunt van Van Langenhove niet normaal is. Ook is er nood aan een actieve campagne om de transfoob Van Langenhove uit de Raad van Bestuur van de UGent te krijgen. Hoe kan iemand met zo’n boodschap immers de studenten vertegenwoordigen?

Wij koppelen ons verzet tegen alles wat ons verdeelt (transfobie, seksisme, racisme, …) aan een actieve strijd voor een alternatief: goede jobs, betaalbare huisvesting, investeringen in onderwijs en zorg, … De ‘Mars tegen Seksisme’ van 8 maart is een uitstekende gelegenheid om het actief verzet tegen transfobie zichtbaar naar voor te brengen.

  • Mars Tegen Seksisme op 8 maart. 16u ULB Brussel, 19u Ossenmarkt Antwerpen, 19u30 Stadshal Gent.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist