Home / Sociaal / Ecologie / “Blue Planet” toont impact van vervuilende kapitalisme

“Blue Planet” toont impact van vervuilende kapitalisme

Plastic is een duurzaam en goedkoop product dat de mensheid vooruitgebracht heeft. Het wordt in zowat alles gebruikt, van medisch gereedschap tot kledij. Maar onder het kapitalisme zorgt het goedkope materiaal ervoor dat bedrijven goedkopere producten kunnen maken en zo hun winsten opdrijven. De milieukost van de massaproductie van dit biologisch niet afbreekbaar materiaal wordt uiteraard niet in rekenschap gebracht door de kapitalisten.

Artikel door Aprille Scully uit maandblad ‘The Socialist’ (Ierland)

Plastic planeet

Het milieu betaalt een hoge prijs voor de 8,6 miljoen ton plastic die jaarlijks in de oceanen terechtkomt. Er zit plastic in de magen van meer dan de helft van de zeeschildpadden en in zowat alle zeevogels. De huidige vooruitzichten van het Wereld Economisch Forum stellen dat het gewicht van plastic in zee tegen 2050 groter zal zijn dan het gewicht van alle vissen in de oceanen.

De BBC-reeks ‘Blue Planet II’ gaat met de laatste episode, “Our Blue Planet”, in op de rampzalige impact van de menselijke activiteit voor onze planeet en de wezens die erop leven. We zien hoe een albatros haar kuikens plastic voedert. Het niveau van de vervuiling in het water is zo groot dat pasgeboren kalfjes van dolfijnen aan schadelijke plastic worden blootgesteld via de moedermelk. Het geluid van industriële activiteit op zee – boten, booreilanden, … – maakt het moeilijker voor de zeedieren om te communiceren of om gehoord te worden.

Deze vervuiling komt bovenop de schade als gevolg van klimaatverandering. Zo leidt CO2 tot een verzuring van de oceanen. Visserij op industriële schaal dreigt op alarmerend tempo een einde te maken aan de koraalriffen.

Extreem weer

Op 7 januari 2018 kende Sydney zijn warmste dag sinds 1939. Er waren berichten over dieren die omkwamen door de hitte. Er was schade aan de wegen en mensen werden aangemoedigd om binnen te blijven. Dit kan niet zomaar afgedaan worden als een willekeurig geval van extreem weer. De “tien warmste jaren” in Australië vonden allemaal plaats sinds 2005. Terwijl het in Sydney 47 graden was, doken de temperaturen in New Hampshire in de VS tot maar liefst -38 graden Celsius.

In de VS was 2017 een historisch jaar voor extreem weer. Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) waren er maar liefst 16 ‘ernstige’ weergebeurtenissen. Er is een groeiend aantal orkanen wat verbonden is met de stijging van de zeespiegel.

De economische kost van deze rampen in 2017 wordt op 306 miljard dollar geschat. NOAA schat de totale kost sinds 1980 op 1,5 triljoen dollar. Dat cijfer houdt nog geen rekening met vernietigende gevolgen zoals mensen die moeten verhuizen of de verspreiding van ziektes. Vandaag hebben de meeste mensen in Puerto Rico nog steeds geen elektriciteit nadat die uitgevallen was door Orkaan Maria in oktober 2017.

Kapitalisten doen niets

Het politieke establishment moest de klimaatverandering noodgedwongen erkennen, zowel onder druk van de groeiende milieubeweging als door de economische kost waarmee hun landen geconfronteerd worden. Maar om de kwestie aan te pakken, kunnen we niet op deze politici rekenen. Een antwoord leidt immers onvermijdelijk tot conflicten met machtige industriële sectoren en het zou het op winst gerichte productiesysteem bedreigen.

Er wordt vaak lippendienst bewezen over de ernst van klimaatverandering, maar daden volgen er niet. De minder handige en meer brutale vertegenwoordigers van het kapitalisme, zoals Trump, ontkennen zelfs dat er een probleem is en stellen dat klimaatverandering “een erg, erg dure taks is voor onze bedrijven.” Het geeft aan dat het niet volstaat om politici te informeren over wat nodig is in de hoop dat ze dan het nodige zullen doen. We moeten zelf politieke antwoorden bieden door te bouwen aan een massale linkerzijde, een socialistische beweging die de noden van de mensen en de planeet centraal stelt.

Om de rampzalige effecten van de olie- en gasindustrie aan te pakken, moeten ze uit private handen gehaald worden zodat ze niet langer het ‘recht’ hebben om de planeet om zeep te helpen uit eigenbelang. Socialisme betekent dat de productie georganiseerd wordt op basis van wat nodig is voor de planeet en wie erop leeft. Wat het kapitalisme te bieden heeft, de huidige realiteit, is niet aanvaardbaar.

Print Friendly, PDF & Email