Home / Jongeren / Actief Linkse Studenten / Actie “Laat Mohamed Satti vrij” en “Stop de repressie in Soedan”

Actie “Laat Mohamed Satti vrij” en “Stop de repressie in Soedan”

Op donderdag 8 februari is er een actie voor de ambassade van Soedan om 18u gevolgd door een debat aan de ULB om 19u, met sprekers van de Actief Linkse Studenten, Amnesty International ULB en de Coördinatie van mensen-zonder-papieren.

Op donderdag 8 februari is er een actie voor de ambassade van Soedan, in de buurt van de ULB, om te protesteren tegen de brutale repressie van de Soedanese regering tegen sociaal protest. De Actief Linkse Studenten hebben banden met activisten ter plaatse. Onze Soedanese kameraad Mohamed Satti (Hamudi) zit nu al twee weken vast in Khartoum en we hebben nog steeds geen nieuws over een mogelijke vrijlating.

Hamudi werd opgepakt tijdens de protestdag van 17 januari. Toen werden bijna 200 betogers opgepakt. Hun familieleden en advocaten mogen hen niet ontmoeten en de veiligheidsdiensten leggen geen enkel bewijs voor van een veroordeling, van de plaats waar ze opgesloten zijn of van de voorwaarden waaronder ze gevangen zitten. Er zijn sterke vermoedens dat ze gemarteld worden. De Soedanese journalist Amal Habani was eveneens opgepakt en raakte ernstig gewond nadat hij gemarteld werd met een elektrische matrak.

We protesteerden vorige week ook al aan de Soedanese ambassade.

De aanleiding voor het protest was de verdubbeling van de broodprijs en het brutale bewind van al-Bashir die de graanimport volledig toevertrouwde aan de private sector in het kader van een besparingsbeleid. Die maatregel vond plaats tegen de achtergrond van extreme ellende: in bepaalde regio’s loopt de armoedegraad op tot 75%. Bovendien zijn er grote tekorten op vlak van gezondheidszorg, onderwijs of toegang tot drinkbaar water.

De regering-Trump heeft de sancties tegen Soedan opgeheven, Frankrijk heeft de Soedanese minister van Buitenlandse Zaken in Parijs uitgenodigd en Groot-Brittannië organiseert een handels- en investeringsforum met Soedan. In België werkt de regering samen met de Soedanese dictatuur. Het is met dit regime dat Francken wil samenwerken om Soedanese vluchtelingen te identificeren en terug te sturen, waarbij zelfs de subsidiaire bescherming (zoals vastgelegd in de Conventie van Genève) niet wordt nageleefd. Die bescherming houdt in dat er niet mag teruggestuurd worden indien er risico is op onmenselijke behandeling in het land van afkomst. De regering-Michel gebruikt de mensen-zonder-papieren en de vluchtelingen als zondebokken die verantwoordelijk zouden zijn voor de tekorten in de sociale zekerheid. De regering probeert ons tegen elkaar op te zetten door racisme in de hand te werken, terwijl het regeringsbeleid zelf verantwoordelijk is voor de afbouw van onze sociale zekerheid.

De Actief Linkse Studenten aan de ULB en Amnesty International aan de ULB willen hun solidariteit betuigen met de jongeren en werkenden die ingaan tegen armoede en geweld in Soedan. We voeren een actie aan de ambassade van Soedan, vlakbij de ULB. We spreken af om 18u aan de Foyer van de ULB om samen naar de ambassade te gaan (Rooseveltlaan 124) en daar de vrijlating van Mohamed Satti en alle politieke gevangenen in Soedan te eisen.

We vragen om solidariteitsberichten en/of solidariteitsfoto’s te sturen naar mut@isoc.sd en info@sudan.gov.sd met een kopie aan egaulb@gmail.com.

De actie zal gevolgd worden door een debat aan de ULB over het asielbeleid van Francken en de mobilisatie naar de nationale betoging tegen het repressieve asielbeleid op 25 februari. Er zullen sprekers zijn van de Coördinatie van Mensen-zonder-papieren, ALS en Amnesty International ULB.

 

>> Facebook evenement