Home / Op de werkvloer / Distributiesector / Herstructurering bij Carrefour. Wanneer stopt de neerwaartse spiraal in de handelssector?

Herstructurering bij Carrefour. Wanneer stopt de neerwaartse spiraal in de handelssector?

Reactie door een delegee uit de sector

Naar aanleiding van de aankondiging van Carrefour inzake een “transformatieplan” stelde ik mezelf de vraag waar de handelssector naartoe gaat? Het is pas van 2010 geleden dat Carrefour een herstructurering doorvoerde. Ook Delhaize herstructureerde in 2014. Daartegenover staat dat de werkdruk steeds verder stijgt voor de overblijvers. Dit alles om de winstmarges van de bedrijven te vergroten. Hoe kunnen we vechten voor een handelssector waar niet de winst centraal staat maar klant en personeel?

De handelssector staat in voor meer dan 400.000 jobs, vaak niet de meest kwaliteitsvolle of best betaalde. Maar niettegenstaande zorgen ze toch in veel gezinnen voor een deel van het inkomen. Het is echter een sector waar er veel concurrentie is en in tegenstelling tot wat liberale commentatoren ons willen laten geloven, is dit niet goed: niet voor klant, personeel of producent. Door de toenemende concurrentie wordt er overal bespaard en de citroen tot het laatste uitgeperst.

De afdankingen, stijgende werkdruk, hardere onderhandelingen met leveranciers, minder klantenservice, … gebeuren allemaal om de bedrijfswinsten veilig te stellen en zelfs te laten groeien. Deze drang naar winst leidt ook naar de sociale bloedbaden zoals we deze reeds zagen bij Carrefour, Delhaize, Makro/Metro, Cora, … Is er dan geen andere mogelijkheid? Ik denk van wel, waarom moeten enkelingen zich verrijken op de kap van anderen? Waarom halen we de drang naar winst niet uit deze sector en organiseren we hem niet centraal zodat we aan de noden van de mensen kunnen voldoen en de werknemers een degelijke goedbetaalde job kunnen geven.

Vandaag bestaan er in België vijf grote ketens die allemaal bijna hetzelfde verkopen, maar voor elk van deze ketens wordt er naast elkaar gewerkt, vaak zelfs zeer letterlijk. Als gemeenschap zouden we dit veel efficiënter kunnen organiseren, niet om mensen af te danken zoals vandaag het geval is maar om het werk te verdelen onder iedereen. De winsten die deze vijf grote ketens maken, tonen dat het geld er is.

We mogen ons niet laten verdelen: Carrefour tegen Delhaize of Colruyt of Lidl of Aldi, maar moeten in de sector opkomen voor een nationalisatie van de volledige sector. Om zo een planning in het teken van klant, werknemer en leverancier te maken. Enkel zo kan de ingezette neerwaartse spiraal. En offensieve eisen naar voor schuiven zoals een minimumloon van 14€/u, voltijdse contracten voor iedereen die dit wil en een degelijke werk-leven balans en geen 24/7 economie.