Studenten: massamobilisatie is de enige weg vooruit

Sinds enkele jaren verscherpen de aanvallen tegen de rechten van studenten: verhoging van het inschrijvingsgeld, uitsluiting van studies, afbraak van infrastructuur. De antisociale maatregelen die de bazen orchestreren en die ingevoerd worden door de ministers en de rectoren hebben vorig jaar een hoogtepunt bereikt met de doorvoering van de Bologna-akkoorden. De uitverkoop van het hoger onderwijs is uiterst voordelig voor de bedrijven. Dat is waarom het patronaat zo hamert op de Bologna-akkoorden.

Simon Hupkens

Achter het rookgordijn van de zogezegde mobiliteit in Europa, schuilt de invoering van het concurrentie-principe in het hoger onderwijs, ten koste van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de hogere studies. Vervolgens verminderen de toegewezen budgetten voor de universiteiten en de hogescholen, wat de universitaire overheden ertoe dwingt om de inschrijvingsgelden op een verkapte manier te verhogen en de infrastructuur te verminderen. Ondertussen wordt het toenemende ongenoegen van zowel de studenten als het personeel gemuilkorft.

Deze tendens kunnen we al merken in de hogescholen, waar de directies meer en meer bijkomende inschrijvingsgelden vragen en in de universiteiten, waar de verhoging van het inschrijvingsgeld op de agenda staat.

Tegenover de afbraak van de rechten van de studenten, is het belangrijk te reageren. De officiële studentenvertegenwoordigers verbazen zich dat de onderhandelingen met de academische overheden nergens toe leiden, buiten de belofte “de situatie eens te bekijken”. We zullen enkel aandacht krijgen voor onze problemen als we politiek de acties opdrijven. Massamobilisaties, zo nodig in de vorm van stakingen, zijn de enige actiemiddelen waarover de studenten, het onderwijzend en technisch personeel beschikken om hun stem te laten horen.

Sinds 5 jaar zijn ALS-EGA bezig de studenten te organiseren op deze basis, aan alle universiteiten in het land, om ons te verzetten tegen de druk van industriële en patronale lobby’s. We informeren en sensibiliseren, maar nemen ook deel aan de acties tegen de sociale afbraak in het onderwijs, door de strijd van de studenten te linken aan die van de arbeiders.

Vorig jaar nam ALS-EGA deel aan de acties tegen de privatisering van de universiteitsrestaurants, tegen de verhoging van de studiekosten en steunden we de strijd van de Iraanse vluchtelingen aan de ULB. Bij de start van het nieuwe academiejaar zullen er nog meer frontale aanvallen plaatsvinden tegen onze verworvenheden. Dat is waarom het nodig is te blijven bouwen en de studentenbeweging te blijven versterken. We moeten ons verzetten tegen de ontmanteling van de openbare diensten en bouwen aan een alternatief op een onderwijs dat is afgestemd op de noden van de bedrijven. Werk mee met de ALS en sluit aan!

Delen: Printen: